ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från ProgramSupport december 2007

Här kommer årets sista nyhetsbrev med aktuella tips för effektivare arbete i dina grafiska program.

Rapport om färghantering i grafiska program

Avdelningen Rapporter har utökats med en nerladdningsbar PDF-fil på 12 sidor som beskriver hur du får säkrare färger genom att kalibrera bildskärmen, hur du tar fram färgprofiler för din bildskärm, bildläsare och skrivare samt hur du använder den automatiska färghanteringen i de vanligaste grafiska programmen.

Medlemmar kommer åt rapporten här:

Överför dokument mellan Word 2003 och Word 2007

Word 2007 har som bekant ett helt nytt XML-baserat filformat (DOCX) som inte kan öppnas direkt i Word 2003. För att undvika problem när filer förs över mellan de båda programversionerna har Word 2007 två funktioner som dels kan kontrollera filerna och dels begränsa funktionaliteten så att överföring blir möjlig.

När du öppnar ett dokument från Word 2003 eller äldre i Word 2007 går programmet automatiskt över i Kompatibilitetsläge vilket indikeras genom att denna benämning visas överst i dokumentfönstret bredvid dokumentnamnet. När Word 2007 är i Kompatibilitetsläge går det inte att använda de funktioner som är specifika för programmet och som saknas i äldre programversioner. Bland sådana funktioner kan nämnas Teman, Office Art, citat mm.

Om du tar fram helt nya dokument i Word 2007 kan programmet kontrollera vilka funktioner som går förlorade om du sparar dokumenten i tidigare versioners filformat (DOC). För att utföra denna Kompatibilitetskontroll klickar du på Office-knappen uppe till vänster och väljer Förbered-Kör kompatibilitetskontroll. Programmet undersöker då det öppna dokumentet och räknar upp de objekt som inte kan lagras i äldre filformat. Innan du sparar dokumentet i det äldre filformatet, via kommandot Spara som-Word 97-2003-dokument, måste du först ändra eller ta bort dessa objekt.

Så här kontrollerar du om dokument från Word 2007 kan sparas till Word 2003.

Ta fram tonplattor med text i InDesign

Tonplattor med text fungerar som ett bra blickfång i trycksaker. Många som tar fram tonplattor placerar ett textblock med vit text ovanpå en färgad rektangel vilket kräver att textblocket justeras noga efter varje redigering av texten. En betydligt effektivare metod är att använda en textram med fyllning och ställa in ramen så att den får ett automatiskt indrag från alla fyra kanterna.

För att ge textramen ett indrag markerar du den och väljer kommandot Objekt-Alternativ för textramar. I dialogrutan väljer du lämpligen Lodrät justering i Mitt och ställer in önskat Avstånd för indrag. Om kedjesymbolen är aktiv får du automatiskt samma indrag från alla fyra kanterna genom att ändra värdet för en av dem.

Så ställer du in automatiskt indrag hos en textram i InDesign.

När du markerar en textram med inställt indrag visas två rektanglar, en yttre för ramkanten och en inre som anger indragets position. Dessa båda rektanglar kommer naturligtvis inte med vid utskrift av dokumentet.

Textram som automatiskt blir en tonplatta med vit text på grön bakgrund.

Omvandla filer från FrameMaker till InDesign

Företaget DTP Tools har utvecklat en Plug-In till InDesign, benämnd MIF Filter, som kan öppna MIF-filer från FrameMaker och omvandla informationen så att den kan sparas som ett InDesign-dokument. MIF Filter kan öppna filer som tagits fram med FrameMaker version 5.5, 6, 7 och 8. Programmet som finns i varianter både för Mac OS X och Windows kan användas både med InDesign CS2 och CS3.

MIF Filter för InDesign kräver inga inställningar och är därför mycket lättanvänt. Programmet samverkar med InDesign så att du direkt kan öppna MIF-filer och studera resultatet av omvandlingen på skärmen. Har själv provat att omvandla några projekt med mycket gott resultat som följd. Omvandlingen hanterar färger, mallsidor, styckeformat, teckenformat, tabeller, förankrade ramar och grafik som skapats i FrameMaker. Ekvationer och villkorlig text från FrameMaker kan inte omvandlas eftersom InDesign saknar dessa funktioner. Om du arbetar med InDesign CS3 går det även att omvandla format med automatiskt numrering samt variabler. Enda problemet som jag råkat ut för är att språkinställningen för styckeformat ändrats från svenska till engelska. Detta går dock relativt snabbt att åtgärda via en enkel omställning för de berörda formaten.

MIF Filter har en intressant betalningsmodell. Programmet kan laddas ner kostnadsfritt och det går även att öppna MIF-filer och granska resultatet på skärmen i InDesign utan kostnad. Men om du är nöjd med resultatet och vill spara det så måste du köpa kuponger (via webbläsaren) för 100 sidor (35 EUR), 500 sidor (150 EUR), 1000 sidor (250 EUR), 5000 sidor (1100 EUR), 10000 sidor (1800 EUR). Jämfört med den tid du sparar så är detta synnerligen prisvärt och dessutom ärligt eftersom du inte betalar om du är missnöjd med resultatet.

Mer information om MIF Filter finns på DTP Tools webbplats där du även kan hämta programmet:

http://www.dtptools.com

Kommande information under våren 2008

Under våren kommer nya rapporter om Mac OS X Leopard, arbete med genomskinlighet hos bilder, hantering av RAW-bilder från digitalkameror och effektivt arbete med teckensnitt i såväl Mac OS X som Windows. På mångas begäran kommer avdelningen med Användartips att utökas med programmet Flash, som allt fler informatörer använder för att ta fram banners, självgående presentationer och interaktiva demonstrationer.

Det var allt för den här gången. Hoppas att du får en skön och avkopplande julhelg och kommer tillbaka till ett gott nytt 2008. Nästa nyhetsbrev från ProgramSupport kommer i mitten av januari.

© 2007 www.programsupport.se