ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Färghantering i grafiska program

PDF-filen nedan är endast åtkomlig för medlemmar
efter inloggning med användarnamn och lösenord.

Överblick rapporter

Färghantering i grafiska program

 • Kalibrering av bildskärmen
  Manuell kalibrering
  Kalibrering i Mac OS X
  Kalibrering med Adobe Gamma
  Extra kalibreringsutrustning
 • Bättre färger via färgprofiler
  ColorSync från Apple
  ICM för Windows
  Framtagning av egna färgprofiler
  Monaco EZcolor
  Grafiska program som har understöd för profiler
  Nödvändiga inställningar hos Adobe CS2 eller CS3
  Hantering av bilder med färgprofiler
  Utskrift av dokument med profiler
  Stäng av färghanteringen om du saknar färgprofiler

Skapa och hantera PDF-blanketter
Ladda ner

12 sid
07-12-17