ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Skapa och hantera PDF-blanketter

PDF-filen nedan är endast åtkomlig för medlemmar
efter inloggning med användarnamn och lösenord.

Överblick rapporter

Skapa och hantera PDF-blanketter

 • Användningsområden
 • Skapa blanketter med Acrobat Professional
  Bygg upp blankettens layout i ett grafiskt program
  Verktygsfältet Formulär
  Gemensamma egenskaper hos formulärfält
  Skapa och ställ in textfält
  Kontroll och korrigering av inmatade data
  Justera och duplicera fält
  Alternativknappar och kryssrutor
  Kombinationsrutor och listor
  Identifiera och skapa formulärfält automatiskt
  Beräkningar på fält
  Knappar med interaktion
  Omvandla blanketter hos webbsidor till PDF
  Aktivera behörighet för redigering med Adobe Reader

 • Distribuera blanketter
 • Fyll i och returnera blanketter
 • Hantera data hos PDF-blanketter
  Samla data i en datauppsättning
  Exportera data till Excel

Skapa och hantera PDF-blanketter
Ladda ner

22 sid
07-11-26