ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från ProgramSupport november 2007

Här kommer ännu ett nyhetsbrev med aktuella tips för effektivare arbete i dina grafiska program.

Rapport om hur du skapar och hanterar PDF-blanketter

Avdelningen Rapporter har utökats med en nerladdningsbar PDF-fil på 22 sidor som utförligt beskriver hur du med Acrobat Professional tar fram PDF-blanketter med ifyllningsbara fält samt även hur du använder programmet för distribution och hantering av data hos ifyllda blanketter.

Medlemmar kommer åt rapporten här:

Snabb storleksförändring av tabeller i InDesign

InDesign har ett mycket användbart tabellverktyg som gör det möjligt att ta fram proffsiga tabeller med rimlig tidsinsats. Men hur ändrar man på enklast möjliga sätt höjden hos flera rader eller bredden hos flera kolumner samtidigt?

Du kan ändra storleken hos en tabell med textverktyget genom att dra i tabellens underkant, i högerkanten eller i det nedre högra hörnet. Placera muspekaren så att den ändrar utseende till en dubbelpil innan du drar. För att ändra storleken hos samtliga rader håller du ner tangenten Skift samtidigt som du drar i tabellens underkant. På motsvarande sätt kan du storleksförändra samtliga kolumner genom att hålla ner Skift och dra i tabellens högerkant. Genom att dra i tabellens nedre högra hörn storleksförändrar du både alla rader och alla kolumner samtidigt. I detta fallet behöver du inte hålla ner Skift.

Lägg märke till att textutformningarna hos tabellens celler förblir oförändrade när du utför ovanstående åtgärder.

Utför samma korrigeringar på flera snarlika bilder i Photoshop

I många fall behöver man utföra snarlika korrigeringar på flera bilder som är tagna vid samma tillfälle. Du kan då spara massor med tid genom att arbeta med Justeringslager i Photoshop.

Öppna de aktuella bilderna samtidigt i var sitt fönster och arrangera fönstren så att du ser en del av alla bilderna samtidigt. Börja med en av bilderna, ta fram paletten Lager, välj kommandot Lager-Nytt justeringslager och önskad åtgärd som t ex Nivåer, Nyans mättnad m fl. I den första dialogrutan som då visas måste du först bekräfta namnet på justeringslagret och därefter visas en ny dialogruta med inställningar för den valda åtgärden. När du bekräftar genom att stänga dialogrutan presenteras åtgärden i lagerpaletten. Vid behov kan du skapa valfritt antal sådana justeringslager. För att utföra samma korrigering på andra öppna bilder klickar du på önskat justeringslager och drar detta/dessa till de andra bildernas fönster i tur och ordning.

Felrättningar till programmen i Adobe CS3

Adobe har nu tagit fram kostnadsfria felrättningar till Bridge CS3, Illustrator CS3, InDesign CS3 och Photoshop CS3. För att undvika problem rekommenderar jag att du laddar ner felrättningarna och uppdaterar dina program till de nyaste versionerna. Mer information om aktuella programversioner och länkar till leverantörernas webbplatser hittar du i avdelningen Programbanken hos ProgramSupport.

Gå till Programbanken:

Mac OS X Leopard kräver uppdaterade drivrutiner

Mac OS X Leopard har nu funnits ute på marknaden i en månad och är enligt källor från Apple sålt i över två miljoner exemplar. Jag har själv provat systemet på en av mina datorer och kommer snart att lägga ut en rapport med användarerfarenheter på webbplatsen. Totalt sett fungerar den nya systemversionen bra men precis som vanligt med nya system så krävs uppdaterade drivrutiner till vissa skrivare, bildläsare, pekdon och annan kringutrustning.

Innan du byter systemversion är det därför viktigt att kontrollera om din egen kringutrustning fungerar problemfritt i det nya systemet och i annat fall försöka få tag i uppdaterade drivrutiner. Genom att gå till resp leverantörs webbplats och söka på Leopard så brukar man i de flesta fall få fram nödvändig information. Epson har varit tidigt ute och erbjuder redan kompatibla drivrutiner till sina skrivare medan HP och Canon förväntas presentera nya drivrutiner inom någon månad.

De allra flesta av dagens tillämpningsprogram fungerar med Leopard men det finns också några undantag. Verktygsprogrammen DiskWarrior och Tech Tool kräver uppdateringar. Eftersom programmet Acrobat Distiller samverkar med systemet vid PDF-skapande kräver även detta program en uppdatering. Adobe har aviserat denna till januari 2008 och i avvaktan på detta måste du använda systemets inbyggda funktion för att ”skriva ut” PDF-filer.

Den amerikanska sajten MacRumors har tagit fram en översikt över vilka tillämpningar som fungerar dåligt med Leopard:

http://guides.macrumors.com/List:Applications_Not_Compatible_with_Leopard

Det var allt för den här gången. Hoppas att du har nytta av informationen från ProgramSupport. Nästa nyhetsbrev kommer i mitten av december.

© 2007 www.programsupport.se