ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från ProgramSupport Juni 2017

Här kommer månadens nyhetsbrev med tips för effektivare arbete i dina grafiska program.

Kopiera och klistra in i Word på olika sätt

Funktionen Urklipp, som via kommandona Kopiera följt av Klistra in, är ett bekvämt sätt att överföra information mellan olika dokument. Urklipp mellan olika program ger bäst resultat om du kombinerar program från en och samma tillverkare, som t ex programmen i Microsoft Office.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till Word:

Omvandla klipp från GoPro före import till Premiere Pro

Moderna modeller av GoPro ger utmärkt videokvalitet men filmklippen har begränsningar som kan försvåra arbetet vid redigering. Företaget bakom GoPro-kameror har tagit fram ett tillämpningsprogram, benämnt GoPro Studio, som du kan använda för att eliminera dessa begränsningar.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till Premiere Pro:

Bekväm inläsning av pappersdokument med appen Adobe Scan

Adobe Scan är en användbar app som låter dig läsa in pappersdokument och omvandla dem till PDF-filer. De inlästa PDF-filerna laddas upp till molntjänsten Adobe Document Cloud vilket gör det möjligt att komma åt dem via din dator.

Läs mer om Adobe Scan i avdelningen Användbara appar till mobila enheter:

Visa GPS-positioner för bilder på en karta i Lightroom

Allt fler moderna smartphones, kompaktkameror och systemkameror har numera en GPS-funktion som lagrar koordinater för var bilder är exponerade. GPS-koordinaterna lagras som textinformation tillsammans med övriga metadata hos bilderna.

Adobe Lightroom CC har en användbar funktion som kan visa positioner på en karta för alla de fotografier i en katalog som innehåller GPS-koordinater. Funktionen använder kartinformation från Google och kräver därför att datorn har kontakt med nätet.

Du aktiverar funktionen Adressökning genom att klicka på triangeln bredvid texten Kom igång med Lightroom mobile.

 

För att presentera ett fotografis position på kartan tar du fram fliken Karta och markerar någon av bildminiatyrerna. Programmet visar då två kartbilder över det aktuella området, en liten översiktskarta till vänster och en större mer detaljerad karta i mitten. En liten orange symbol på den detaljerade kartan visar GPS-positionen där bilden är exponerad.

Vid behov kan du zooma i kartorna via reglaget under den detaljerade kartan. Du kan även ändra vy genom att dra med musen i kartbilden.

Vik gärna upp fliken Metadata i området till höger hos programmet. Du kan då läsa av GPS-koordinaterna i fältet GPS.

Den markerade bilden (en ståtlig gråtrut) är som synes exponerad på Runde i Norge.

 

Programmet kan visa positioner för flera bilder samtidigt. De bilder som är markerade indikeras med orange symboler medan omarkerade bilder indikeras med röda symboler. Om flera bilder är exponerade på samma plats så visas en siffra på symbolen vilken anger antalet bilder.

De fem markerade bilderna är exponerade på olika platser i Skåne. Den röda symbolen avser en omarkerad bild som är exponerad i Malmö.

 

Om några av dina bilder saknar GPS-koordinater (eftersom de är exponerade med kameror utan GPS) så kan du lägga till positioner genom att dra bildminiatyren till aktuell plats på den stora kartbilden.Det var allt för den här gången. Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av augusti.


© 2017 www.programsupport.se