ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från ProgramSupport juni 2014

Här kommer vårens sista nyhetsbrev med tips för effektivare arbete i dina grafiska program.

Hitta önskat teckensnitt snabbare hos InDesign CS6 och CC

Många datorer har ett stort antal teckensnitt installerade i systemet. De nyaste versionerna InDesign CS6 och InDesign CC har flera nya funktioner som gör det lättare att hitta i långa teckensnittsmenyer.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till InDesign:

Textigenkänning (OCR) med appen Prizmo för iOS

När du behöver läsa in text från enstaka pappersdokument går det bra att använda en iPhone eller iPad med appen Prizmo vilket är ett betydligt enklare och billigare alternativ än med en skanner och OCR-program för persondator.

Läs mer i avdelningen Användbara appar till mobila enheter:

Hitta filer snabbt med sökfunktionen Spotlight i Mac OSX

Efter en tids användning så innehåller alla datorer en stor mängd filer. Även om du håller ordning genom att lagra filer i namngivna mappar så blir det snart allt svårare att hitta önskad fil bland tusentals andra.

Alla systemversioner har en sökfunktion som efterhand blivit både snabbare och mer kraftfull. Sökfunktionen Spotlight finns tillgänglig i systemversioner från och med Mac OSX 10.4 (Tiger) och ända fram till dagens system Mac OSX 10.9 ( Mavericks).

Enkla sökningar

Spotlight finns tillgänglig via en symbol med ett förstoringsglas upp till höger på skärmen. Alternativt kan du även trycka tangentkommandot Kommando och Mellanslag för att öppna funktionens fönster. När du skriver ett ord eller en del av ett ord i sökfältet bredvid ordet Spotlight så söker datorn snabbt igenom hela hårddisken och presenterar en lista med alla de filer som antingen har texten i filnamnet eller där filen innehåller den sökta texten. Sökningen inne i filerna fungerar med standardiserade filformat från Word, PowerPoint, Excel, Acrobat, webbsidor mm.

Om du placerar muspekaren på något av filnamnen, utan att klicka, så presenteras en förhandsvisning bredvid dokumentnamnet. Om du klickar på ett dokument så öppnas det i ett program som kan hantera den aktuella filtypen. När träfflistan är väldigt lång kan det vara bekvämare att presentera alla filerna i ett nytt rullningsbart fönster via kommandot Visa alla i Finder.

Förhandsvisning av ett sökresultat från Spotlight.

 

Alla sökningar går mycket snabbt, även på stora hårddiskar, eftersom datorn fortlöpande skapar ett sökindex för innehållet på alla anslutna hårddiskar. Du kan begränsa träfflistan genom att i dialogrutan Spotlight-inställningar bocka bort några av de alternativ som du inte vill ha med.

I denna dialogruta kan du välja vilka typer av filer som skall ingå i sökningar med Spotlight.

 

Sökningar med flera villkor

Om du skriver flera ord i sökrutan så genomförs sökningen som ett kombinerat villkor med något av de angivna orden (ELLER). Om du istället skriver citattecken kring orden så genomförs sökningen som ett villkor med alla orden samtidigt (OCH).

Förutom enkla sökningar i Spotlight kan du även genomföra mer komplexa sökningar genom att välja kommandot Arkiv-Sök i Finder. Datorn öppnar då ett nytt fönster där du kan använda flera olika typer av sökvillkor samtidigt.

Från början innehåller fönstret bara ett enda villkor med sökattributet Typ och Alla som villkor. Genom att klicka på knapparna Typ resp Alla kan du ändra sökvillkoren. För att lägga till flera rader med sökvillkor klickar du på knappen + längst till höger på den senaste raden.

Exempel på kombinerat sökvillkor som tar fram alla TIFF-bilder där filnamnet innehåller hjort och där filen är större än 1 MB. Listan i nedre delen av fönstret visar alla filer som uppfyller villkoren, oberoende av i vilka mappar de är lagrade.

 

Från början visas enbart en handfull olika sökattribut som Typ, Namn, olika Datum och Innehåll men du kan ta fram en dialogruta med över hundra ytterligare som du kan använda i sökningar.

Du kan välja mellan ett stort antal olika sökattribut.

 

Smarta mappar

Smarta mappar är en bekväm funktion som låter dig spara flera kombinerade villkor hos en sökning via ett valfritt namn. Detta utförs genom att du klickar på knappen Spara uppe till höger i sökfönstret och skriver in ett namn i den dialogruta som då visas. Sparade sökningar visas i fortsättningen som en kugghjulssymbol med den smarta mappens namn till vänster hos alla fönster. När du klickar på en sådan symbol uppdateras innehållet i fönstret till aktuellt sökresultat. De visade filerna kan vara lagrade i flera olika mappar.

Innehållet i Smarta mappar uppdateras automatiskt när du skapar eller tar bort filer på datorn.

Exempel på smart mapp som visar alla CMYK-bilder på datorn, oberoende av i vilka mappar de är lagrade.

 

Skapa proffsiga fotoalbum på webben med jAlbum

På många webbplatser har man behov av att presentera en stor mängd fotografier på ett professionellt sätt med tumnagelbilder, bildspel och bildövergångar som användaren själv kan navigera igenom. Att ta fram sådana webbsidor tar ganska lång tid och kräver normalt att man har kunskaper i kodning via JavaScript eller HTML5.

Arbetet med att skapa webbaserade fotoalbum underlättas avsevärt av programmet jAlbum där du via inbyggda mallar kan skapa professionella presentationer utan kännedom om själva kodningen.

Om du redan nu vill se det fotoalbum som används i beskrivningen nedan kan du först gå till min webbplats Naturfilmare:

http://www.naturfilmare.se/bilder.htm

Tar fram album från befintliga mappar med bilder

Med jAlbum utgår du från dina befintliga mappar med bilder och låter programmet hantera kodningen automatiskt. Du börjar med att skapa ett namngivet Album och drar därefter önskade bilder till detta albums fönster. Programmet är optimerat för att hantera stora mängder bilder och kan använda din nuvarande mappstruktur. Du kan vid behov även skapa en ny virtuell mapphierarki hos programmet och det går bra att skriva in förklarande bildtexter om du inte vill presentera bildernas ursprungliga filnamn.

jAlbum är mycket lämpligt att använda om du regelbundet behöver uppdatera ditt fotoalbum med nya bilder. Det räcker då med att dra in nya bilder (eller ta bort gamla) och därefter låta programmet göra om hela kodningen via ett enda kommando.

Exempel på ett album med flera namngivna undermappar. Som bildtexter kan du antingen använda filnamnen eller skriva in egna texter under tumnagelbilderna i programmet.

 

Stort urval av färdiga mallar

Programmet jAlbum levereras med ett tiotal mallar som styr albumens utseende och funktion. Förutom dessa kan du ladda ner hundratals andra från företagets webbplats. Många av mallarna är kostnadsfria. En användbar bläddringsfunktion där du kan kryssa för önskade egenskaper gör det lätt att hitta önskad mall före nerladdning.

Flera av mallarna har knappar som kan användas för att starta och stoppa ett automatiskt bildspel i webbläsaren. Vissa mallar medger även att du lägger till videofilmer, musik och bakgrundsljud till visningen.

Förutom de medlevererade mallarna kan du ladda ner hundratals andra från jalbum.net.

 

Du väljer önskad mall genom att klicka på knappen till vänster om symbolen kugghjul. I ett nytt fönster presenteras då ett exempel på det valda albumets utseende. Detta är mycket användbart för att avgöra om mallen uppfyller dina önskemål.

Möjligt att anpassa utformningen hos mallarna

Ett klick på symbolen kugghjul tar fram dialogrutan Albuminställningar där du kan ändra hur mallen skall utforma ditt bildspel. I denna dialogruta kan den som är kunnig i webbteknik anpassa presentationens utformning och funktion till den webbplats där den skall integreras.

Dialogrutan Albuminställningar låter den webbkunnige anpassa både utformning och funktion hos presentationen.

 

Mycket lätt att skapa ett album

Du startar framtagningen av ett webbalbum genom att klicka på knappen Bygg Album. Programmet skapar då en ny undermapp benämnd album i kontomappen hos datorn. Denna mapp innehåller all nödvändig information som behövs för att genomföra presentationen i en webbläsare. Mappen innehåller både webbsidor och undermappar med lågupplösta tumnagelbilder (thumbs) och de bilder (slides) som skall användas för själva visningen. I dialogrutan Skapar album som visas när bygget är klart kan du klicka på Öppna mapp för att studera filerna eller Förhandsgranska för att se resultatet i din webbläsare.

Programmet har skapat en mapp benämnd album med undermappar innehållande
webbsidor och bilder till din presentation.

 

Knappen Överför kan ladda upp den nya mappen album till din webbplats, under förutsättning att du skrivit in nödvändiga inloggningsuppgifter i dialogrutan Albuminställningar. Du kan naturligtvis även ladda upp mappen manuellt med ditt vanliga redskap för webbsidor.

Det färdiga fotoalbumet presenterat i en vanlig webbläsare. I detta exempel används mallen Galleria med manuell anpassning av bakgrundsfärgen så att den passar ihop med webbplatsen Naturfilmare där bilderna skall visas.

 

Om du själv vill prova det ovan beskrivna fotoalbumet så kan du gå till min webbplats Naturfilmare på nedanstående länk:

http://www.naturfilmare.se/bilder.htm

Fakta om programmet

Har själv arbetet med jAlbum under ett halvår på en Macintosh och har genomgående goda erfarenheter av programmet som både har bra prestanda och stabil funktion. Enda problemet som jag råkat ut för är att mappnamn med svenska tecken (å, ä och ö) kan ge problem på vissa webbservrar. Man måste då själv ändra dessa namn manuellt i HTML-koden.

jAlbum finns tillgängligt i snarlika varianter både för Windows och för Mac OSX. Du kan välja mellan två olika versioner av programmet nämligen Standard och Pro som har ca priser på 29 Euro resp 69 Euro. Vid kommersiell användning krävs att du arbetar med Pro-versionen. Det finns en kostnadsfri testversion som du kan köra under en begränsad tid för att prova programmet. Inköp och nerladdning av programmet sker från nedanstående webbadress:

http://www.jalbum.net/sv/

 

Det var allt för den här gången. Hoppas att du får ett skönt och avkopplande sommaruppehåll. Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av augusti.


© 2014 www.programsupport.se