ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
 
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från ProgramSupport December 2022

 

Här kommer månadens nyhetsbrev med tips för effektivare arbete i dina grafiska program.

Förhandsgranska dokument utan att öppna dem med
InDesign CC 2023

InDesign CC 2023 har en användbar funktion som låter dig förhandsgranska innehållet hos dokument utan att öppna dem. Detta kan spara mycket tid när du behöver hitta ett visst dokument bland flera snarlika.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till InDesign:

Klistra in ett motiv i en markering hos Photoshop

Vid arbete med bildmontage via lager får du fler möjligheter genom att klistra in ett motiv i ett markerat område hos en annan bild. Det blir då möjligt att positionera det inklistrade motivet i markeringen utan att omgivande delar hos bilden påverkas.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till Photoshop:

 

Förstora en del av bildskärmen hos Windows

De flesta informatörer arbetar idag med relativt stora bildskärmar. Arbetet blir effektivare när man får överblick över hela sidor eller uppslag på skärmen. Men hos skärmar med stor arbetsyta kan det ibland bli svårt att läsa namnen hos mappar och filnamn i Utforskaren, särskilt för personer med nedsatt syn.

Hos bildskärmar med stor arbetsyta kan det vara svårt att läsa namnen för mappar och filer i programmet Utforskaren.


Windows har ett bra hjälpmedel benämnt Förstoringsglaset som kan förstora en del av bildskärmen. Du tar fram Förstoringsglaset genom att hålla ner tangenten Windows och därefter trycka på plustangenten +. Windows visar då en panel med Förstoringsglaset samtidigt som skärmen förstoras till 200%.

Du kan välja vilken del av den förstorade skärmen som skall visas genom att flytta muspekaren (utan att klicka) mot ytterkanterna hos skärmen. Det är också möjligt att flytta panelen Förstoringsglaset till lämplig position så att du ser den i det förstorade området.

Med en del av skärmen förstorad till 200% blir det betydligt lättare att läsa namnen hos mappar och filer.


Genom att klicka på panelens knappar + respektive - kan du öka eller minska förstoringsgraden. För att gå tillbaka till normal visning kan du antingen stänga panelen via krysset upp till höger eller använda tangentkommandot Windows följt av Esc.

Panelen Förstoringsglas har även knappar för att starta och stoppa uppläsning av text som är markerad i något tillämpningsprogram.

 

Affinity Publisher 2 – första riktiga layoutprogrammet för iPad

Det prisvärda layoutprogrammet Affinity Publisher, som finns för både Windows och för Mac OS, har nu kommit i version 2 vilken även är tillgänglig som en app för iPad. Programmets första version har tidigare beskrivits i nyhetsbrevet från augusti 2019.

Även om det inte är lämpligt att skapa nya dokument med appen Affinity Publisher 2, p g a den begränsade arbetsytan hos en iPad, så är det väldigt användbart att kunna öppna projekt framtagna med datorprogrammet på en iPad och genomföra mindre ändringar ute i fält. Projekten lagras då med fördel i molntjänsten iCloud Drive.

Rikligt med verktyg och paneler

Arbetsgången med Affinity Publisher 2 påminner en hel del om konkurrenten Adobe InDesign. Både text och bilder hanteras via ramar som skapas med verktyg hos appen. Affinity Publisher 2 har bra funktioner för mallsidor, styckeformat och teckenformat vilket styr utformningen och sparar mycket tid.

Bland nya möjligheter hos version 2 kan nämnas funktioner för fotnoter och hantering av flera filer gemensamt via en bokfunktion.

Publisher har betydligt fler verktyg med färdiga former än konkurrenten InDesign vilket gör det möjligt att skapa relativt slagkraftig grafik.

Appen Affinity Publisher 2 erbjuder mer än 30 verktyg som är tillgängliga via knappar till vänster och överst. Knapparna till höger tar fram var sin av de 25 olika paneler som finns tillgängliga.

Appen kan öppna IDML-filer från InDesign

Version 2 av Affinity Publisher kan nu, förutom PDF-filer, även öppna IDML-filer från konkurrenten Adobe InDesign. Härigenom blir det möjligt att byta programmiljö för små företag som tycker att kostnaderna för prenumeration på Adobe Creative Cloud är för höga. Programmen och apparna från Affinity köper du via en relativt låg engångskostnad (se avsnittet nedan).

Ovanstående dokument är framtaget med InDesign. Efter export av InDesign-dokumentet till IDML har filen öppnats i appen Affinity Publisher 2 på min iPad Pro.

Bra prestanda och stabilitet

Appen Affinity Publisher 2 kräver systemversion iPad OS 15 eller nyare och kan köras på alla modeller av iPad Pro, iPad Air från och med version 2 samt vanliga iPad från och med årgång 2017. Jag har provkört programmet på en iPad Pro från 2017 och har genomgående bra erfarenheter av prestanda och stabilitet. Men allra bäst är naturligtvis om appen körs på en modern iPad Pro med M1- eller M2-processor, där det då även går att ansluta en stor extern bildskärm.

Rekommenderat ca pris för appen Affinity Publisher 2 till iPad är 269 kr inkl moms. Det är även möjligt att köpa ett paket med alla apper och program från Affinity (både för Mac och Windows). Paketet Affinity V2 Univeral License med Affinity Publisher 2, Affinity Designer 2 (objektgrafik) och Affinity Photo 2 (bildbehandling) har ett ca pris på 2195 kr.

Priserna för både programmen och i synnerhet för appen är mycket låga, med tanke på vilka möjligheter som produkterna erbjuder.

Mer information om Affinity Publisher 2 finns på nedanstående webbplats där du också kan köpa och ladda ner appen eller programmet.

https://affinity.serif.com/en-gb/publisher/

 

Det var allt för den här gången. Hoppas att du får en lugn och avkopplande julhelg. Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av januari.

© 2022 www.programsupport.se