Tips till redigering med Premiere Pro
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev
Tips till Premiere Pro

Användartips till Premiere Pro

I denna avdelning av ProgramSupport finns ett stort antal konkreta tips som hjälper både nybörjare och mer vana användare att arbeta effektivt med videoredigeringsprogrammet Premiere Pro.

Programmet Adobe Premiere Pro finns i snarlika varianter både för Windows och för Macintosh. Programmet har funnits på marknaden under flera år och används av många professionella videoproducenter.

   

Gränssnittet hos Premiere Pro

Namnge och organisera klipp

Grovtrimma klippen

Skapa sekvens och sätt in klipp i valfri ordning

Använd stillbilder i filmen

Övergångar mellan klipp

Tona in och ur ljud i början och slutet hos klipp

Rendera film för webben

Nedanstående tips är enbart tillgängliga för medlemmar efter inloggning!

 

Omvandla klipp från GoPro före import Acrobat 7 skriv ut förminskade sidor på ett ark

Komplettera filnamnen med metadata

Dela upp långa klipp i Subclip

Hitta klipp via smarta sökfunktioner

Justera ordningen mellan klipp

Ändra klippens längd

Lägg till klipp på mer än ett spår

Lägg till nya bakgrundsljud

Fler verktyg för fintrimning

Trimning med hög precision via fönstret Trim Monitor

Skapa animeringar för stillbilder

Panorera och zooma i 4k-filmer Acrobat 7 skriv ut förminskade sidor på ett ark

Maskera klipp genom att börja ljudet tidigare

Hantera, trimma och justera övergångar

Dela upp långa filmer i flera sekvenser

Tangentkommandon för snabbare redigering

Korrigera exponering och färg

Samma korrigering för flera klipp

Stabilisera skakiga klipp

Efterbehandla inspelat ljud

Tona ljudet via nyckelbildrutor

Dämpa ljudstörningar via nyckelbildrutor

Ta bort ljudstörningar med Adobe Audition

Ta bort distorsion i överstyrda inspelningar med Adobe Audition Acrobat 7 skriv ut förminskade sidor på ett ark

Eftersynkronisera ljud hos intervjuer

Lägg till musik

Lägg till berättarröst till filmer

Rendera film med hög kvalitet

Arkivering av filmer

Gränssnittet hos Premiere Pro

Premiere Pro har ett modernt gränssnitt med mörk bakgrund och fönster som du själv kan anpassa efter dina egna önskemål.

Arbetsytan Editing

Premiere Pro har ett rikt urval av verktyg och fönster vid redigering. För att underlätta arbetet även för sporadiska användare har programmet flera namngivna arbetsytor med gränssnitt som du kan välja via kommandot Window-Workspace. Programmet är från början förinställt med arbetsytan Editing, vilken lämpar sig väl för grundläggande arbete.

Arbetsytan Editing ger dig tillgång till fönstret Project nere till vänster, fönstret Source uppe till vänster, fönstret Program uppe till höger samt tidslinjen med en öppen filmsekvens nere till höger.

Filmer hanteras som projekt

Allt arbete i Premiere Pro börjar med att man öppnar ett befintligt projekt (eng Project) eller skapar ett nytt sådant. Ett projekt är en samlingsfil med inställningar för filmen som skall redigeras och listor över vilka filmklipp, ljud, still­bilder och andra resurser som används i filmen. Resurserna i det öppna projektet presenteras i fönstret Project nere till vänster. När ett projekt innehåller många resurser är det rekommendabelt att organisera dem efter kategori i olika virtuella mappar (benämns Bin). För att granska ett klipp dubbeklickar man den i projektfönstret så att den öppnas i fönstret Source uppe till vänster. I underkanten av detta fönster finns knappar som låter dig spela upp klippet och även trimma det genom att ange in- och utpunkter.

Sekvenser på tidslinjen

Du bygger upp en film genom att först skapa en sekvens och därefter dra klipp till sekvensens tidslinje i fönstret nere till höger. Här kan du även fintrimma övergångarna mellan klippen. Bredvid tidslinjen finns flera olika verktyg som används vid redigering. Resultatet av en redigerad film på tidslinjen granskas via uppspelning i fönstret Program uppe till höger. I underkanten av fönstret finns knappar som låter dig genomföra uppspelningen på flera olika sätt. Aktuell tidpunkt under uppspelning indikeras via en blå vertikal linje på tidslinjen, vilken benämns avspelningshuvud (eng Playhead).

Maximera och minimera fönster

Vid behov kan du omfördela fönstren genom att klicka på det svarta gränsområdet och dra med musen. Det går också att låta ett fönster fylla hela skärmen för att fokusera på fönstrets innehåll. Du klickar då på fönstrets meny uppe till höger (de tre horisontella linjerna) och väljer kommandot Maximize Panel Group. För att återställa fönstret till ursprungsstorlek väljer du på motsvarande sätt kommandot Restore Panel Group Size.
Premiere Pro har flera tangentkommandon för vanligt förekommande åtgärder, bl a ovanstående fönsterändringar. När du blir mer varm i kläderna kan du själv ställa in vilka tangenter som skall användas. Detta beskrivs i ett eget användartips längre fram.

Så här återställer du ett maximerat fönster

Namnge och organisera klipp

Eftersom ett filmprojekt innehåller en stor mängd filmklipp, ljudfiler, texter och andra objekt så är det helt nödvändigt att du bygger upp en ordentlig struktur hos dina filer. Programmet har flera funktioner som hjälper dig att hålla ordning och hitta information.

Granska klippen

Innan du hämtar in dina filmklipp i redigeringsprogrammet är det viktigt att du granskar dem noga. För att undvika onödig tidsförlust under redigering bör du enbart behålla klipp som uppfyller nedanstående krav:

  • Innehållet passar in i filmen
  • Korrekt exponering
  • Bra skärpa
  • Stabil kamera
  • Godkänd ljudkvalitet
  • Längre varaktighet än ca 3 sek


Arbetet med att granska klippen går lättare om du först kopierar dem från minneskorten till en mapp på någon skivenhet (gärna en extern hårddisk). Använd därefter ett visningsprogram som kan presentera både bild och ljud med bra kvalitet.

Premiere Pro har ett fönster benämnt Media Browser som kan användas för granskning av klipp, även innan de hämtats in i programmet. Fönstret finns tillgänglig via en egen flik nere till vänster. Du kan ställa in fönstret så att den visar klippen som bilder och det går att öka storleken via reglaget i fönstrets underkant. För att starta och stoppa uppspelning av ett markerat klipp används tangenten Mellanslag. Det går även att snabbspola ett klipp genom att dra i sidled med musen över det (klicka inte).

Fönstret Media Browser hos Premiere Pro används här för att granska klippen.

Själv granskar jag mina klipp med något uppspelningsprogram som Windows Media Player, VLC Player eller QuickTime Player.

Uppspelningsprogram är lätta att använda, har bra prestanda, klarar de flesta filformat och ger utmärkt kvalitet. Vid behov kan du välja att visa filmen i helskärmsläge vilket ger maximal bildkvalitet.

Noggrann granskning av klipp med Windows Media Player.

Använd filnamn med kort innehållsbeskrivning

De allra flesta kameror namnger filmklippen via kryptiska förkortningar följt av ett löpnummer som räknas upp automatiskt. Innan du importerar filmklippen till videoredigeringsprogrammet är det synnerligen lämpligt att du ändrar dessa filnamn till mer beskrivande texter som ger en bra innehållsbeskrivning av klippet.

De automatiska filnamnen hos filmklippen innehåller ingen användbar information.

Om du i början av ett projekt tar dig tid att namnge filmklippen så kan detta spara massor med tid under redigeringen. Premiere Pro har kraftfulla funktioner som kan söka och kategorisera klipp med utgångspunkt från texten i filnamnen.

När du namnger filmklippen så gäller det att vara konsekvent och tänka framåt. Tänk igenom vilken typ av information som kan vara användbar för att hitta och kategorisera klippen. Placera den viktigaste texten i början av filnamnen och var inte rädd för långa texter. Undvik dock mellanslag i filnamnen utan använd istället tecknet _.

Exempel på beskrivande filnamn hos klipp i en undermapp i fönstret Project.

Organisera klipp i mappar efter typ och innehåll

Efter att du gallrat bort dåliga klipp och namngett de godkända så är det dags att importera dem till videoredigeringsprogrammet. Hos Premiere Pro sker detta genom att du aktiverar fönstret Project och väljer kommandot File-Import. Alternativt kan du även högerklicka på ett tomt område i fönstret och välja Import. Programmet visar då en fildialog där du navigerar till den mapp som innehåller önskade klipp. Det går bra att importera en hel mapp och importen tar även med klipp i undermappar om du väljer alternativet Import folder.

Vid import av filmklipp så bibehålls ev mappstruktur hos klippen. Lägg dock märke till att klippen inte kopieras in i projektet utan programmet använder istället länkar till de ursprungliga mapparna med filmklipp. Det är därför synnerligen viktigt att du samlar all information i en gemensam projektmapp på en och samma skivenhet. Undvik att flytta eller namnändra originalklippen eftersom detta då resulterar i brutna länkar.

Du kan komplettera den fysiska mappstrukturen hos klippen i fönstret Project med egna sk virtuella mappar vilka benämns Bin i programmet. Detta är mycket lämpligt för att få bättre överblick över olika klipp men även för att hålla ordning på andra media som musik, texter och stillbilder. För att skapa en ny Bin högerklickar du i ett tomt område hos fönstret och väljer New Bin. Programmet skapar då en ny Bin som du kan namnge själv. För att flytta klipp in i en Bin drar du klippsymbolen till symbolen för aktuell Bin. Precis som med verkliga mappar öppnar du en Bin genom att klicka på triangeln till vänster om symbolen.

Exempel på struktur med flera olika Bin hos ett filmprojekt i Premiere Pro.

Grovtrimma klippen

När du importerat dina klipp från kameran till ett projekt i datorn så har du ett tidsödande men helt nödvändigt arbete framför dig, nämligen att trimma klippen. Med trimma menas att du bestämmer den exakta tidpunkten både när klippet skall börja, benämnt inpunkt, och när klippet skall sluta, benämnt utpunkt. Förutsättningen för att trimning skall vara möjlig är naturligtvis att du startat kameran en liten stund före och stoppat den en liten stund efter den intressanta händelsen.

Normalt utför man trimning i två steg. Först en grovtrimning för varje klipp, oberoende av andra klipp, och slutligen en fintrimning när klippen lagts ihop till en färdig film på tidslinjen.

Glädjande nog har de flesta programtillverkare enats om samma tangent­kommandon vid arbete med trimning av klipp. Tangenten mellanslag används för att starta och stoppa uppspelning av filmen medan tangenten ”i” sätter inpunkt och tangenten ”o” sätter utpunkt under uppspelning.

Hos Premiere Pro dubbelklickar du önskat klipp i fönstret Project så att det öppnar sig i fönstret Source uppe till vänster. I detta fönster finns knappar för att starta/stoppa, sätta inpunkt eller utpunkt, stega en bildruta framåt eller bakåt m m. Om du placerar muspekaren på något av knapparna så visas en förklarande hjälptext. Du kan förstora fönstret tillfälligt genom att dra i gränslinjerna, vilket underlättar när du skall söka upp exakt var klippet skall börja och sluta.

När du bestämt in- och utpunkt presenteras dessa via blå klammersymboler på tidslinjen under klippet. Vid behov kan du naturligtvis flytta eller ta bort dessa symboler.

Trimning av ett klipp i Premiere Pro. Lägg märke till klammersymbolerna som visar var på klippets tidslinje som aktuella in- och utpunkter är placerade.

Informationen om valda in- och utpunkter lagras i projektet så att du enbart får med vald del av klippet när det sätts in i filmen på tidslinjen. I de flesta fall måste du dessutom fintrimma mer noggrant när klipp sätts samman med andra klipp.

Skapa sekvens och sätt in klipp i valfri ordning

Hos Premiere Pro måste du alltid skapa en sekvens (eng sequence) för att det skall bli möjligt att lägga in klipp på tidslinjen (eng timeline). Sekvensen presenteras i fönstret Project där du också kan ändra dess namn så att det beskriver innehållet.

Det är möjligt att arbeta med flera olika sekvenser i ett projekt. Ofta är det lämpligt att skapa en ny sekvens för varje avsnitt hos filmen. Sekvenser presenteras via var sin flik hos fönstret med tidslinjen nere till höger hos programmet.

Skapa en ny sekvens

Du kan skapa en ny sekvens på flera olika sätt. Enklast är att högerklicka på en tom del i fönstret Project och välja kommandot New-Item-Sequence.

Med det här kommandot skapar du en ny sekvens.

Programmet visar då en dialogruta där du kan välja bland ett stort antal Sequence Presets med lämpliga inställningar för olika typer av video­kameror. Om du vet vilka inställningar som är lämpliga för din kamera så välj rätt kameratyp i listan. Men om du är osäker kan du även välja valfritt alternativ. Programmet kan nämligen ändra inställningarna automatiskt när du monterar första klippet från din kamera på tidslinjen.

Premiere Pro har ett stort antal förinställningar för olika kameratyper.
Alternativet ovan lämpar sig väl för filmer från digitala systemkameror.

Du kan skriva in önskat namn på sekvensen längst ner i dialogrutan. Om du arbetar med flera olika sekvenser är det lämpligt att placera deras symboler i en egen Bin.


Sätt in klipp på sekvensens tidslinje

När du har skapat en sekvens är det dags att sätta in klipp från fönstret Project på sekvensens tidslinje. Resultatet blir bäst om du först har granskat klippen och trimmat dem via in-och utpunkter. Men det är även möjligt att sätta in klipp som inte är trimmade och utföra trimningen när klippen ligger på tidslinjen.

Det finns flera olika metoder för att sätta in klipp på tidslinjen. Oberoende av vilken metod du väljer så sätts nya klipp alltid in med början vid avspelningshuvudet. Det är därför mycket viktigt att du placerar avspelningshuvudet på lämplig plats, vilket oftast är i början eller slutet av befintliga klipp.

För att positionera avspelningshuvudet i början eller slutet av klipp kan du använda piltangenterna. Pil upp flyttar till föregående klippunkt medan Pil ner flyttar till nästa. Du kan också hålla ner tangenten Skift och dra avspelningshuvudet nära en klippunkt som då blir magnetisk och drar till sig huvudet.

För att kunna granska resultatet noga är det ofta nödvändigt att töja eller dra ihop skalan på tidslinjen. Tangenten plus töjer medan tangenten minus drar ihop tidslinjen.

Den enklaste metoden för att sätta in ett klipp är att markera det i fönstret Project och klicka på knappen Insert, som är placerad i underkanten till höger hos fönstret Source. Du kan även trycka ner tangenten komma. Det går att sätta in flera klipp via samma åtgärd, under förutsättning att alla är markerade.

En tredje metod för att sätta in ett klipp är att dra klippets symbol från fönstret Project och släppa det på tidslinjen.

Här används knappen Insert för att sätta in det valda klippet på tidslinjen.

Använd stillbilder i filmen

Ibland har man inte tillgång till filmklipp som visar alla avsnitt man önskar ha med i filmen. Men ofta är det någon som tagit stillbilder under filminspelningen som dokumentation av arbetet (ibland med iPhone). Numera har de flesta informatörer också ett omfattande bildarkiv med stillbilder som lämpar sig väl för filmer.

Stillbilder importeras på samma sätt som filmklipp till ett projekt. För att hålla ordning är det då lämpligt att organisera alla bilder i en eller flera namngivna virtuella mappar (Bin).
De allra flesta stillbilder har betydligt högre upplösning än HD-filmens 1080 x 1920 pixlar. Detta erbjuder en möjlighet att zooma och panorera i bilderna vilket skapar rörelse i filmen.


Montera stillbilder på tidslinjen

Stillbilder monteras ofta på ett eget videospår hos tidslinjen så att de kan positioneras fritt i förhållande till andra klipp. Många intervjuer kompletteras med stillbilder som kortvarigt ersätter filmklippets bild av den som intervjuas.

När du monterar stillbilder så får de automatiskt 5 sekunders varaktighet. Detta kan du enkelt ändra genom att trimma klippets start- eller slutpunkt.

En intervju har här kompletterats med en stillbild i ett eget videospår.

Du ändrar bildens varaktighet genom att trimma någon av klippets kanter. Eftersom stillbilder oftast har högre upplösning än filmen så kommer bilderna att maskas av när de monteras i en film. Det är möjligt att ändra Zoom Level via menyn under visningen av bilden i fönstret Program. Du får bäst överblick genom att välja visning med den lägsta förstoringen som är 10%.

Vid behov kan du ändra bildens vy genom att dubbelklicka på den och flytta den med musen. Bildens totala omfång indikeras då via en blå markeringsram.

Om du väljer att presentera bilden med låg förstoring så kan du ändra dess vy genom att dubbelklicka och flytta den med musen.
   

Övergångar mellan klipp


För att få mjukare övergångar mellan klipp används ibland olika övergångs­effekter. Premiere Pro har ett stort urval av effekter. Bland vanliga effekter kan nämnas övertoningar, tona till/från svart och tona till/från vitt. Övergångseffekter kan förbättra flödet i filmen på flera olika sätt:

  • Maskera ett klipp som annars upplevs som abrupt
  • Symbolisera en förändring av tid eller plats i filmen
  • Förbereda snabba rörelser i följande klipp
  • Förstärka en stämning hos filmen, t ex harmoni eller kaos

Ett vanligt nybörjarfel är att man använder effekter hela tiden för att dölja slarvigt gjorda klipp. Tänk på att en välredigerad film inte behöver några övergångar alls, förutom en intoning i början och en urtoning på slutet!

Hos Premiere Pro används en del av det trimmade materialet för att skapa övergångar, vilket innebär att filmens varaktighet bibehålls. Men i gengäld måste då båda klippen vara trimmade för ge en bra övergång. I nödfall kommer programmet annars att upprepa befintliga bildrutor.

Skapa övergångar

För att skapa övergångseffekter med Premiere Pro tar du fram fliken Effects och viker up kategorin Video Transitions. Som du ser har programmet ett stort antal olika övergångar som har samlats i undermappar. För att snabbt få tillgång till önskad övergång kan du skriva en del av dess namn i sökrutan överst. Programmet öppnar då aktuell mapp och visar förslag på möjliga övergångar.

Vid arbete med övergångar bör du även ta fram fönstret Effect Controls så att du kan finjustera övergångarnas egenskaper.

Premiere Pro erbjuder ett stort antal övergångar i fönstret Effects.

För att lägga till en övergångseffekt drar du dess symbol från fönstret Effects till mellanrummet mellan två klipp på tidslinjen. Övergången presenteras då på tidslinjen som en rektangulär symbol som täcker den övre delen av området mellan de berörda klippen. Inne i symbolen visas en liten text med övergångens namn.

De flesta övergångar beräknas omedelbart av programmet och kan därmed förhandsgranskas direkt via normal uppspelning. Några av de mest avancerade övergångarna, t ex Cube Spin, är så prestandakrävande att programmet visar en röd linje ovanför övergången. Detta är en varning om att det krävs rendering för att kunna granska övergången med full kvalitet.

En vanlig övertoning (Cross Dissolve) mellan två klipp hos Premiere Pro.

En alternativ och snabbare metod för att sätta in den vanligaste typen av övergång, nämligen Cross Dissolve, är att placera avspelningshuvudet mitt mellan två klipp (håll ner Skift för exakt positionering) och trycka tangentkommandot Ctrl + d.

Om du placerar en Cross Dissolve i början eller slutet av en film så skapas en intoning eller urtoning med svart.

   

Tona in och ur ljud i början och slutet hos klipp

Man tonar ofta in ljudet i början av ett klipp och använder motsvarande urtoning i slutet av klippet. Den enklaste metoden för att skapa en toning är att först markera klippunkten så att den lyser upp med röd färg.

Ta därefter fram fönstret Effects via kommandot Window-Effects. Fönstret ersätter då fönstret Project nere till vänster. Vik upp kategorin Audio Transitions följt av Crossfade så att du välja mellan tre olika typer av ljudtoningar. Den vanligaste toningen är Constant power. För att applicera den på din markerade klippunkt drar du symbolen för Constant Power till klippunkten. Resultatet presenteras som en ljusbrun kvadrat med en symbol för toning. För att du skall kunna se symbolen måste du oftast zooma in tidslinjen kring klippunkten. När du markerar toningen ändras färgen till grått.

Toningen får automatiskt en varaktighet på 1 sek. Om du vill ändra detta kan du ta fram fönstret Effect Controls som presenteras uppe till vänster istället för fönstret Source. Om du klickar på symbolen för toningen så presenteras dess egenskaper uppe i fönstret Effect Controls. För att ändra tiden Duration kan du antingen redigera värdet eller klicka på det och dra i sidled.

En ljudtoning av typen Constant Power har här lagts till början på klippet. Du kan ändra toningens varaktighet i fönstret Effect Controls.

Istället för att sätta in toningar från fönstret Effects kan du även markera klippunkten och därefter använda tangentkommandot Skift + Ctrl + d.

   

Rendera film för webben

Efter att du slutfört arbetet med redigering kan Premiere Pro skapa en ny sammansatt film med alla ingående klipp, alla effekter, texter och ljud. Filmen lagras då i en enda stor fil som, beroende på kvalitetskraven för visning, kan komprimeras på flera olika sätt. Denna slutliga rendering av filmen kan ta mycket lång tid (timmar). I de flesta fall renderar man både en högupplöst version och ett antal mer lågupplösta versioner av filmen. Den högupplösta versionen fungerar då dessutom som en extra säkerhetskopia av hela projektet.

Rendering i olika videoformat

För att rendera en videofilm med Premiere Pro markerar du den aktuella sekvensen och väljer kommandot File-Export-Media. Programmet visar då dialogrutan Export Settings som erbjuder ett stort antal inställningar och alternativ för filmen som skall renderas.

För att inte drunkna i alla tekniska inställningar bör du välja någon av de många färdiga förinställningar som finns tillgängliga under menyn vid Presets. Urvalet av alternativ i menyn påverkas dock av vilket Format du väljer. Programmet låter dig rendera filmer i ett stort antal filformat med vitt skilda egenskaper.

Filformatet MP4 använder en effektiv komprimeringsmetod som benämns H.264 och som därför resulterar i relativt kompakta filer, vilka lämpar sig väl för publicering på webben.

Lagom filstorlek för webben

Filmer som skall publiceras på webben hos YouTube eller Vimeo bör komprimeras kraftigt så att de laddas ner snabbare. I många fall ­minskar man dessutom fönsterstorleken från Full HD med 1920x1080 pixlar till HD med 1280x720 pixlar eller SD med 720x480 pixlar, vilket ytterligare reducerar filstorleken.

För att rendera en komprimerad film för webben väljer du Format:H.264 och Preset: HD 720p 25. Filmfönstret förminskas då till 1280x720 pixlar.

Rekommenderade inställningar för rendering av en film med lagom kvalitet för YouTube.
   

© 2018 www.programsupport.se