ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev
Tips till PageMaker

Användartips till PageMaker

PageMaker var det allra första layoutprogrammet som redan 1985 gjorde det möjligt att ta fram original för trycksaker på persondator. Programmet var under hela 90-talet det helt dominerande redskapet för layout i dator men Adobe har nu lagt ner utvecklingen för att istället satsa fullt ut på efterföljaren InDesign.

Den sista versionen, PageMaker 7, går att köra med Windows XP men är inte anpassad för Macintosh OSX utan måste istället köras i Classic läge, vilket omöjliggör användning på nyare modeller av Macintosh.

I denna avdelning av ProgramSupport finns ett antal konkreta tips som hjälper både nybörjare och mer vana användare att arbeta effektivt med den gamla trotjänaren PageMaker.

Om du inte får svar på dina frågor så rekommenderas avdelningen Problemlösning med information om bildfilsformat, teckensnitt, utskrifter och datautbyte.

Visa osynliga tecken vid textredigering

Ta bort extra stycketecken och mellanslag

Avstavning av text i PageMaker

Montera bilder i PageMaker via länkar

Tabeller i PageMaker

Minska storleken hos dokument

Visa osynliga tecken vid textredigering

Vid arbete med Textbehandlaren i PageMaker är det lämpligt att ställa in programmet så att osynliga tecken för Enter (stycketecken, vagnretur), mellanslag mm visas på skärmen. Du minskar då risken för att onödiga mellanslag och stycketecken smyger sig in i dokumenten. Extra mellanslag ger en sämre ordbild och kan även tvinga fram olämpliga avstavningar. Mer än ett stycketecken ger inkonsekventa och onödigt stora avstånd mellan stycken.

PageMaker visa osynliga tecken

Så här slår du på visning av osynliga tecken i Textbehandlaren hos PageMaker.

Ta bort extra stycketecken och mellanslag

Innan du lämnar ifrån dig ett dokument bör du alltid ta bort ev extra stycketecken och mellanslag. Den snabbaste metoden för att utföra detta med PageMaker är via funktionen Ersätt i Textbehandlaren. Du kan inte skriva specialtecken direkt i dialogrutan utan de måste istället anges via särskilda styrkoder enligt tabellen nedan. Tecknet ^ får du fram via skift plus tangenten omedelbart till höger om bokstaven Å. Allra snabbast går det om du klickar på knappen Ersätt alla. För att säkert bli av med alla onödiga upprepningar krävs ibland att du kör flera varv.

Specialtecken

Skrivs

stycketecken

^p

radbrytning

^n

mellanslag

mellanslag

fast mellanslag

^~

mjukt bindestreck

^-

tabulator

^t

PageMaker ta bort extra mellanslag och stycketecken

Så här tar du bort dubbla stycketecken i text.

Avstavning av text i PageMaker

Under förutsättning att du aktiverat funktionen så avstavas text automatiskt i PageMaker. I dialogrutan för Avstavning kan du välja mellan tre olika metoder för avstavning, begränsa antalet avstavningar i följd och även ställa in ett eget värde på avstavningszonen.

I de flesta fall är metoden Manuell samt lexikon att föredra. Värdet på Avstavningszon anger hur ”angelägen” PageMaker är att avstava text. Ju lägre värde desto fler avstavningar uppträder. Om du arbetar med flerspaltig text är det lämpligt att ändra avstavningszonen från det förinställda värdet 12 till 6.

Oberoende av hur du ställt in den automatiska avstavningen så får du alltid vara beredd på att utföra manuella korrigeringar. För att tvinga fram en mjuk avstavning sätter du insättningspunkten på önskad plats i texten och trycker samtidigt ner tangenterna Ctrl och bindestreck (mjukt bindestreck). Om du upptäcker att ett visst ord ofta behöver korrigeras är det bättre att skriva in lämplig avstavningspunkt en gång för alla via knappen Lägg till i dialogrutan Avstavning.

PageMaker avstava text
Denna inställning för avstavning hos
PageMaker fungerar bra i de flesta fall.

Montera bilder i PageMaker via länkar

När du monterar bilder i PageMaker är det i de flesta fall olämpligt att kopiera in bildinformationen i PageMaker-dokumentet eftersom dess storlek då växer dramatiskt för varje ny bild. Om du istället använder länkar lagras enbart en förenklad skärmbild tillsammans med en sökväg till originalbilden på hårddisken. Detta resulterar i mindre dokument och ger bättre prestanda i programmet. Originalbilden behövs enbart vid utskrift.

Dialogrutan som ger dig möjlighet att länka bilder uppträder normalt bara för bilder som är större än 256 KB. Du kan sänka denna gräns till 64 KB genom att välja kommandot Arkiv-Inställningar Allmänna, trycka på knappen Fler och skriva in värdet 64 i rutan Spara kopior av bilder i dokumentet under.

PageMaker länka bilder

Alternativet Nej innebär att bilden länkas.

Tabeller i PageMaker

Eftersom PageMaker saknar tabellfunktion krävs lite knep och knåp för att arbeta effektivt med tabeller. Här beskrivs två olika metoder som har var sina för- och nackdelar.

Tabulatormetoden

Precis som i alla andra textprogram går det naturligtvis att arbeta med tabulatorer på textlinjalen. Man använder då textblock som har en tabulator för varje kolumn i tabellen (utom för den första som kan börja i vänstermarginalen). Vid inskrivning av text flyttar du dig mellan kolumner via Tab-tangenten. Övergång till nästa rad sker med fördel via radmatning (mjuk vagnretur), som skrivs genom samtidig nedtryckning av Skift och Enter. Härigenom blir hela tabellen ett enda stycke, vilket underlättar framtida omformateringar. Om tabellen innehåller siffror är det lämpligt att använda höger- eller decimaltabulatorer för dessa kolumner.

Allra bäst går det om du konstruerar en formatmall med önskade egenskaper. Denna mall kan sen återanvändas när du behöver en ny tabell med liknande struktur.

PageMaker tabell med tabulatorer

Exempel på tabell som skrivits in med hjälp av tabulatorer.

Montera färdiga tabeller från andra program

Arbete med stora tabeller går betydligt snabbare om du kompletterar PageMaker med kalkylprogrammet Excel. Här arbetar du med data i ett rutnät vilket gör det lätt att skjuta in eller ta bort hela rader eller kolumner i tabellen. Det finns också funktioner som kan utföra beräkningar på talvärden, t ex summa och medelvärde. Det går dessutom att sortera hela tabeller efter valfri kolumn.

Tabeller från kalkylblad kan överföras till PageMaker på tre olika sätt:

  • Via Urklipp genom kopiering följt av inklistring
  • Tabelldokumentet monteras med hjälp importfiltren hos PageMaker
  • Du skapar tabellen via kommandot Infoga objekt och öppnar det andra programmet inne från PageMaker. Metoden med infoga objekt beskrivs utförligare här.

Den första metoden går snabbast men kräver att du efter inklistring formaterar tabellen manuellt via tabulatorer på linjalen enligt tabulatormetoden.

PageMaker kan montera färdiga dokument från kalkylprogrammet Excel. Efter det att du valt kommandot Arkiv-Montera och öppnat önskat dokument uppträder en dialogruta där du måste skriva in aktuellt område i kalkylbladet. I dialogrutan går det också att ange hur ev siffror i tabellen skall justeras. Den monterade tabellen läggs in i ett textblock med tabulatorer på samma ställen som bredden hos resp kolumn i kalkylbladet.

PageMaker montera tabell från Excel

Dialogrutan för att montera tabeller från Excel i PageMaker.

Minska storleken hos dokument

I vissa tillämpningar, bl a PageMaker, kan du minska storleken på dokument genom att välja Spara som och låta det öppna dokumentet ersätta den tidigare versionen på hårddisken. Detta ger avsevärda besparingar om du tidigare gjort omfattande redigeringar.

Metoden är särskilt användbar för dig som ofta utgår från en gammal version av ett dokument, raderar information och fyller på ny text och bild.

© 2007 www.programsupport.se