ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev
Tips Photoshop

Användartips till Photoshop

Photoshop har en förkrossande dominans som programverktyg för efterbehandling av inlästa bilder och bilder från digitalkameror. Photoshop CS är den professionella varianten av programmet medan Photoshop Elements är en nerbantad och mycket prisvärd variant avsedd för "amatörer".

I denna avdelning hos ProgramSupport finns ett antal konkreta tips som hjälper både nybörjare och mer vana användare att arbeta effektivt med Photoshop. Beskrivningen baseras på Photoshop CS, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6 och CC men de flesta åtgärderna kan också utföras med Photoshop Elements.

Om du inte får svar på dina frågor så rekommenderas avdelningen Problemlösning med information om bildfilsformat, teckensnitt, utskrifter och datautbyte.

Fria tips för alla

Hantera bilder med Filläsaren i Photoshop

Ändra upplösning och bildstorlek

Bättre markeringar i Photoshop

Enklare markering via verktyget Snabbval

Retusch med Photoshop

Panelen Klona källa underlättar retusch

Noggrann beskärning av bilder

Bättre navigering via OpenGL

Skapa kontaktkarta med miniatyrer av bilder

Förbättra bilder via panelen Justeringar

Öka kontrasten hos grådaskiga bilder

Ersätt vissa färger i bilder

Lägg till metadata (text) till fotografier

Arbeta säkrare med smarta objekt

Photoshop Elements är ett prisvärt alternativ till Photoshop

Förbättra prestanda hos programmet

Bättre överblick vid redigering via två fönster för samma bild

Nedanstående tips är enbart tillgängliga för medlemmar efter inloggning!

Friläggning, lager och masker

Förbättrade beskärningsverktyg (CS6)

Exakt beskärning av bilder i Photoshop CC

Bekväm beskärning och skalning av flera bilder i Photoshop CC

Friläggning via markeringar eller urklippsbanor

Förbättra markeringar via Förfina kant

Enklare friläggning via panelen Masker

Snabbare markeringar med funktionen Fokusyta (CC 2014)

Retuschera bilder via innehållsmedveten fyllning (CS5)

Förbättrad innehållsanpassad fyllning i Photoshop CC 2019

Flytta motivdelar via verktyg för innehållsmedveten flyttning (CS6)

Förbättrad innehållsmedveten flyttning hos Photoshop CC 2015

Retuschera bort defekter i porträtt

Bildmontage via lager i Photoshop

Skapa skugga via lagerstilar i Photoshop

Kortkommandon hos Photoshop

Skapa tonad bakgrund i Photoshop

Byt ut himlen i bilder med hjälp av lagermasker

Enklare friläggning med Markera och maskera i Photoshop CC 2015.5.1

Nytt verktyg i Photoshop CC 2018 som markerar automatiskt

Snabb och säker markering via verktyget Objektmarkering hos Photoshop CC 2020

Ny användbar funktion Ersätt himmel hos Photoshop CC 2021

Videohantering

Skapa bildspel av stillbilder i Photoshop CS6

Redigera videofilmer i Photoshop CS6

Efterbehandla videoklipp i Photoshop CC

Skapa Time-lapse videofilmer

Korrigera färg och tonomfång

Utför samma korrigering på flera bilder

Öka skärpan med Oskarp mask hos Photoshop

Öka skärpan med filtret Smart skärpa

Öka upplösningen hos fotografier (CC)

Skala upp bilder till affischer och fototavlor med Perfect Resize

Reducera brus hos bilder från digitalkameror med Photoshop

Reducera brus hos bilder med Adobe Camera Raw

Efterbehandla bilder från digitalkameror med Adobe Camera Raw

Korrigera underexponerade bilder med Camera RAW

Efterbehandla bilder med Camera Raw som smart filter (CC)

Snabb efterbehandling med Camera RAW

Bekväm efterbehandling via ny funktion Auto

Förbättrad korrigering av Intensitet/kontrast

Korrigera bilders färg och tonomfång

Utöka bilders tonomfång med HDR-funktionen (CS5)

Utöka skärpedjupet hos bilder

Minska skärpedjup med det nya oskärpeverktyget hos Photoshop CS6

Skapa oskarp bakgrund till huvudmotivet (CC)

Ta bort färgstick i bilder

Omvandla färgbilder till gråskala

Filter och effekter

Prova effekter via Smarta filter

Lägg in vattenmärken med © i bilder

Korrigera linsfel med Photoshop

Automatisk linskorrigering med Photoshop

Automatisk korrigering av perspektiv (CC)

Ändra proportioner hos bilder med bibehållet utseende hos motivet

Reducera skakningsoskärpa (CC)

Filformat och automatisering

Ta fram bilder till webbsidor

Skapa PNG-webbilder med genomskinlighet
(CC 2015)

Öppna och spara bilder i olika filformat med Photoshop

Automatisera arbetet med Bildbearbetaren

Ta fram PDF-presentationer med bilder

Skapa panoramabilder via funktionen Photomerge

Automatisera arbetet via funktionsmakron i Photoshop

Automatisera arbetet genom att samköra Bridge med funktionsmakron i Photoshop

Klistra in Smarta objekt från Illustrator
i Photoshop

Samma korrigering på flera bilder via Bridge och Camera Raw

Hantera bilder med Filläsaren i Photoshop

Alla som arbetar med en digitalkamera vet att mängden bilder växer snabbt eftersom det är så billigt att plåta. När minneskortet i kameran blir fullt måste man tanka över bilderna till hårddisken eller helst till någon form av utbytbara media som inspelningsbara CD- eller DVD-skivor. Redan efter några månaders användning så har de flesta en hel stapel med skivor, fulla med massor av dåliga bilder och några guldkorn.

Att hålla ordning på och få överblick över sådana bildsamlingar kan vara mycket svårt, särskilt när flera personer arbetar med gemensamma bilder.

Arbetet med att hitta önskad bild bland tusentals andra underlättas av Filläsaren som finns hos Photoshop CS. Filläsaren låter dig navigera till valfri mapp och presenterar då samtliga bilder hos den valda mappen i förminskad form. Mappen kan finnas på hårddisken, på någon utbytbar skiva eller på minneskortet hos kameran.

För att ta fram Filläsaren väljer du kommandot Arkiv-Bläddra. Filläsaren öppnar sig då inne i Photoshop via ett stort fönster till höger och tre mindre fönster till vänster. Ovanför de tre små fönstren visas dessutom en menyrad med kommandon för Filläsaren.

Photoshop Filläsaren överblick

Filläsaren i Photoshop ger dig bra överblick över mappar som innehåller många bilder.

I det stora högra fönstret visas miniatyrer av samtliga bilder hos den valda mappen. Storleken hos miniatyrerna och sorteringsordningen kan du välja via kommandon i menyerna Visa och Sortera.

I det översta fönstret Mappar visas sökvägen till en valda mappen och här kan du lätt navigera till en annan mapp. Hos fönstret Förhandsvisa ser du en uppförstorad variant av den bild du markerar i det högra miniatyrfönstret. I det understa fönstret finns två paneler Metadata och Nyckelord. Metadata är information som de flesta moderna digitalkameror lagrar tillsammans med varje bild. Som exempel på metadata kan nämnas datum, klockslag, exponeringstid, bländare och brännvidd hos objektivet. Dessa upplysningar kan vara användbara när man skall välja ut den bästa bilden ur en hel serie som är tagna vid samma tillfälle. Tänk på att lång exponeringstid (1/60, 1/30 och 1/15 sek) kan ge rörelseoskärpa och att stora bländaröppningar (2,8, 2, 1,4) ger kortare skärpedjup. Nyckelord ger dig en möjlighet att manuellt kategorisera bilder i olika grupper för snabbare sökning efter önskad bild.

Vid fotografering händer det ofta att man vrider kameran och tar stående bilder. Filläsaren har två knappar för att rotera bilder i 90 graders intervall, motsols eller medsols, vilka ger dig möjlighet att ändra visningen så att stående bilder kan granskas lättare. Lägg dock märke till att originalbilden på skiva eller minneskort förblir oförändrad.

Alla digitalkameror namnger bilder via en kombination av bokstavskod och ett löpnummer som räknas upp för varje ny bild. Namngivningen ger därför ingen som helst information om utseendet hos bilderna. Situationen förbättras avsevärt om du använder Filläsaren för att ändra namnen hos en hel grupp av bilder. Börja med att markera alla bilder som skall namnändras i Filläsaren, t ex via Filläsarens kommando Redigera-Markera alla. Välj därefter kommandot Automatisera-Döp om i grupp.

Filläsaren visar då dialogrutan Döp om i grupp där du kan välja om namnändringen skall ske för originalbilderna (Döp om i samma mapp) eller om Filläsaren skall flytta de namnändrade bilderna till en ny mapp (Flytta till en ny mapp) som du själv väljer. Dialogrutan har sex fält där du kan välja hur namnändringen skall gå till. En vanlig metod för namnändring är att byta ut de befintliga dokumentnamnen mot en egen text eller ett datum samt avslutningsvis ett löpnummer och filextension.

Om du arbetar med Windows XP eller Mac OS X och din dator har en ansluten CD- eller DVD-brännare går det att använda Filläsarens funktion Döp om i grupp för bekväm överföring av bilder från kamerans minneskort till skivor för arkivering av bilder.

Photoshop Filläsaren döp om i grupp

Filläsaren i Photoshop används här för att flytta bilder från ett minneskort till en inspelningsbar CD-skiva med samtidig namnändring av filerna.

Via kommandot Automatisera-Gruppera kan Filläsaren även användas för att köra färdiga makron på en hel mapp med bilder. Detta kan t ex användas för att ändra bildstorlek, upplösning eller filformat för bilder.

Ändra upplösning och bildstorlek

Kvaliteten hos en punktuppbyggd bild bestäms av det totala antalet pixlar hos bilden. Du kan studera och vid behov ändra såväl upplösning som bildstorlek via dialogrutan Bildstorlek i Photoshop. Det är synnerligen viktigt att du förstår innebörden av de olika inställningarna i denna dialogruta. Som exempel skall vi undersöka en bild som är tagen med en modern digitalkamera.

I likhet med de flesta andra bilder från digitalkameror tolkar Photoshop bildfilen som en fysiskt mycket stor bild med upplösningen 72 dpi. En bild med sådan inställning är olämplig att montera i andra program eftersom den då fyller dokumentet helt med försvårad omskalning som resultat.

Photoshop Bildstorlek original

Originalbild direkt efter överföring från en digitalkamera.

Innan du monterar bilden i något program är det lämpligt att du omfördelar bilden så att den får mindre fysisk storlek och därmed högre upplösning. Om bilden skall användas i trycksaker bör upplösningen vara 300 dpi. När du vill bibehålla kvaliteten hos bilden måste du ta bort bocken vid alternativet Ändra bildupplösning. Lägg märke till att bilden efter denna omfördelning fortfarande har samma antal pixlar och därmed oförändrad kvalitet och minnesbehov.

Photoshop Bildstorlek ändra storlek

Bild efter omfördelning mellan storlek och upplösning. Om bilden skall
användas i tryck kan den maximalt vara 26 x 17 cm.

Stora bildfiler resulterar i att bläddringen i webbläsare går trögt. Eftersom bilder bara presenteras på skärmen så räcker det om de har ca 96 dpi upplösning. Bilder till webbsidor behöver inte heller ha lika stor fysisk storlek som bilder i trycksaker. När bilder skall anpassas för webb måste alltså både deras upplösning och deras storlek reduceras. Detta innebär att du skall bocka för alternativet Ändra bildupplösning. Vid en sådan omställning reduceras antalet pixlar i bilden (benämns nedsampling) vilket innebär att den kräver mycket mindre minnesutrymme. En sådan bild lämpar sig både för webbsidor och för elektroniska presentationer i PowerPoint.

Photoshop Bildstorlek sampla ner

Bild efter nedsampling till 96 dpi och samtidig reducering av den fysiska
storleken. Lägg märke till att antalet pixlar nu har minskat dramatiskt
och därmed även filstorleken.

Bättre markeringar i Photoshop

Photoshop har flera olika alternativa verktyg för att markera områden i bilder. Förutom de fasta formerna hos Rektangel och Ellips så kan du arbeta med helt fria former via verktygen Lasso, Lassopolygon och Magnetlasso.

Photoshop markeringsverktyg

De mest använda markeringsverktygen hos Photoshop.

Markering via Lasson kräver att du i en enda handrörelse ritar en frihandskontur kring den önskade delen hos motivet, vilket är relativt svårt i de flesta fall. Lassopolygonen är lättare att använda eftersom du successivt klickar, släpper och flyttar vilket skapar ett antal raka linjer kring motivet. Om du håller ner Alt-tangenten medan du flyttar så får du istället en frihandskontur för den senaste delen i markeringen.

Magnetlasson hos Photoshop lämpar sig bäst för motiv med stor färgskillnad mellan omgivningen och den motivdel som skall markeras. Själva markeringen utförs annars nästan som med den vanliga lasson men skillnaden är att programmet automatiskt söker sig till kanter med tydlig färgskillnad. För att få bästa möjliga resultat är det oftast nödvändigt att fintrimma verktyget genom att i dess Alternativfält (området omedelbart under menyraden) ändra värdena för Bredd och Kantkontrast. Ju lägre värden som används desto noggrannare blir markeringen.

Photoshop maarkering med Magnetlasso

Bild som lämpar sig väl för markering med verktyget Magnetlasso i Photoshop.

Hos många motiv är det lämpligt att göra markeringar genom att successivt bygga på eller ta bort nya delar i markeringen. Du väljer önskad funktion genom att klicka på någon av de fyra symbolerna till höger om det aktuella verktygets symbol i Alternativfältet. Det går även att hålla ner Skift för att bygga på respektive Alt för att ta bort delar från en befintlig markering.

När du behöver markera områden som har snarlik färg så är Trollstaven hos Photoshop ett mycket bekvämt verktyg. Prova med olika värden på Tolerans i Alternativfältet. Ju lägre värde som används desto noggrannare blir markeringen. Om du håller ner Skift utökas markeringen successivt med de färger som du klickar på.

Ett alternativ till trollstaven är funktionen Markera-Färgområde som låter dig välja ett antal färger för markering genom att i funktionens dialogruta använda Pipettverktyget med plustecken och successivt klicka på flera platser i bilden hos dialogrutan.

De flesta markeringsverktygen hos Photoshop låter dig använda Ludd och Kantutjämning via motsvarande inställningar i Alternativfältet. Begreppet Ludd innebär att kanterna blir oskarpa medan Kantutjämning mjukar upp färgövergångar utan att detaljer går förlorade. Effekterna blir mer märkbara ju högre siffervärde du anger.

Enklare markering via verktyget Snabbval (CS3)

Den gamla trotjänaren trollstaven har hos Photoshop CS3 fått ett kraftigt förbättrat komplement som benämns Snabbval. För att göra noggranna markeringar målar du med detta verktyg i den del av motivet som du vill markera. Närliggande områden som har snarlik färg markeras då automatiskt. Genom att hålla ner tangenten Alt kan du under pågående målning ta bort områden medan tangenten Skift lägger till områden till markeringen.

Photoshop CS3 verktyget snabbval

Photoshop CS3 med det nya verktyget Snabbval i arbete för markering i ett fotografi.
Photoshop innehåll

Retusch med Photoshop

Om du vid inläsning av bilder fått med onödiga områden runt det viktiga i motivet bör du ta bort dessa med verktyget Beskärning i Photoshop. Rita först en markeringsruta med verktyget, finjustera vid behov genom att dra i något av handtagen och bekräfta slutligen beskärningen via tangenten Enter. Lägg märke till att filstorleken reduceras när du beskär bilden.

Bilder som lästs in med skanner har ofta dammkorn, repor eller smutsfläckar. Även hos bilder från digitalkameror har motiven ofta onödiga detaljer som störande element i bildbakgrunden, urfrätta eller igengrodda partier hos bilden samt röda ögon orsakade av direkt blixtljus. Photoshop har flera retuschverktyg som hjälper dig att korrigera sådana felaktigheter (se verktygslådorna nedan). Flera av verktygen har undervarianter som du får fram genom att klicka på triangelsymbolen i nedre högra kanten av resp verktyg.

Photoshop Elements verktygPhotoshop CS2 verktyg

Verktygslådorna hos Photoshop Elements 2 (vänster) och Photoshop CS2.

Med Pipetten kan du mäta färgen på valfritt ställe i bilden och därmed ange vilken färg som skall användas vid retuschering.

Verktygen Färgpyts, Pensel och Penna används för att måla med vald färg. Det första häller ut färg som täcker alla öppna områden i bilden.

Du kan göra övergången mellan två färger mjukare genom att använda verktygen Smeta ut eller Oskärpa. Effekten hos Smeta ut påminner om att göra detta manuellt med fingret i vattenfärg.

Klonstämpeln är ett av de mest användbara verktygen i Photoshop. Du hämtar en kopia av ett område genom att hålla ner Alt-tangenten och klicka. Därefter kan du flytta pekaren och måla en kopia på annan plats.

Lagningspenseln hos Photoshop CS påminner om Klonstämpeln i sin funktion men ger ett mjukare resultat vid retusch av skador i bilder. Photoshop CS2 har även en s k Smart lagningspensel med vars hjälp du kan retuschera skador direkt utan att först Alt-klicka bredvid.

Photoshop CS2 nya retuschverktyg

De nya retuschverktygen hos
Photoshop CS2.

När man tar bilder med blixt på personer i mörka utrymmen så blir ögonen ofta lysande röda, vilket ger ett fult intryck. Äldre versioner av Photoshop har ett verktyg benämnt Rödögonpensel alt Färgersättning som används för att manuellt måla över den röda färgen i ögonens pupiller med angränsande färg. Photoshop Elements 4 och Photoshop CS2 har ett ännu bekvämare hjälpmedel benämnt, Verktyget mot röda ögon, där det räcker med att klicka en gång i varje öga för att ersätta den röda färgen med angränsande ögonfärg.

Du kan finjustera funktionen hos de flesta verktyg genom att ställa in önskade egenskaper i Alternativfältet som visas omedelbart ovanför bildfönstret.

Retusch går extra bekvämt om du använder filtret Brus-Damm & repor som helt automatiskt fyller i små vita eller svarta skador i en bild. Tyvärr fungerar inte filtret på alla motiv eftersom det gör bilden en aning otydlig. Men prova gärna på en markerad del av bilden innan du lägger ner en massa tid med de manuella verktygen.

När du arbetar med retusch är det viktigt att enbart utföra operationer på små ytor och att med jämna mellanrum släppa musknappen. Härigenom blir det möjligt att ångra den allra senaste åtgärden utan att hela ditt arbete går förlorat.

Panelen Klona källa underlättar retusch (CS3)

Den nya panelen Klona källa erbjuder flera nya funktioner som underlättar arbete med retusch av bilder. Panelen är avsedd att användas tillsammans med verktyget Klonstämpel, vilket som bekant målar en kopia av ett angivet område på valfri plats i den aktiva bilden. Innan du börjar måla med klonstämpeln måste du först ange provkälla, d v s var i bilden du vill hämta från, genom att klicka med Alt-tangenten nertryckt.

Med den nya panelen kan du ha upp till fem sådana provkällor tillgängliga, vilka representeras via var sin av de fem symbolerna överst i panelen. Provkällorna behöver inte finnas i samma bild som du målar utan det går även bra att hämta från andra öppna bilder. I sådana fall kan det vara lämpligt att arrangera fönstren bredvid varandra via kommandot Fönster-Ordna-Sida vid sida.

Innan du påbörjar kloningen kan du i panelen välja att skala kopian och vid behov även rotera den. Om du bockar för Visa övertäckning visas en halvgenomskinlig skuggbild av hela originalet på kopians plats, vilket underlättar målningen.

Photoshop CS3 panelen klona källa

Panelen Klona källa används här med Klonstämpeln för att måla en förminskad och roterad kopia av hallonet ovanpå originalet.
Photoshop innehåll

Noggrann beskärning av bilder

När du beskär bilder går det att arbeta med högre precision om du samtidigt zoomar in på den del av bilden som skall ramas in med beskärningsverktyget. För att zooma samtidigt som något annat verktyg är valt kan du antingen dra i reglaget hos paletten Överblick eller använda kortkommandot för zooma in som är Ctrl + mellanslag i Windows och Kommando + mellanslag i Macintosh. Genom att även hålla ner tangenten Alt så zoomar du ut ur bilden istället.

Beskärningsverktyget erbjuder även en bekväm möjlighet att rotera bilder som av någon anledning blivit sneda och behöver rätas upp. Placera då muspekaren utanför något av hörnen hos det markerade området, klicka och dra i önskad riktning tills bilden får en lämplig rotationsvinkel. För att genomföra beskärningen klickar du sen som vanligt på tangenten Enter.

Photoshop noggrann beskärning av bilder

Exempel på noggrann beskärning och samtidig rotation av hela bilden.

Bättre navigering via OpenGL (CS4)

Även om OpenGL låter tekniskt och tråkigt så är detta troligen en av de viktigaste förbättringarna hos Photoshop på många år! Moderna grafikkort som har understöd för OpenGL-tekniken kan nämligen minska belastningen på datorns processor genom att själv ta hand om krävande beräkningar i tunga bildfiler. För oss användare resulterar detta i snabbare och mjukare zoomning och panorering i bilder.

För att du skall kunna dra nytta av OpenGL måste datorns grafikkort ha understöd för tekniken och dessutom måste du arbeta med ett modernt operativsystem som Windows Vista eller Mac OS X 10.5 (Leopard). Du kan själv kontrollera om båda dessa villkor är uppfyllda genom att ta fram dialogrutan för Inställningar i Photoshop och välja panelen Prestanda. Om alternativet Aktivera OpenGL-ritning går att kryssa för har datorn understöd för de nya funktionerna.

Om ditt grafikkort och operativsystem har understöd för OpenGL-tekniken går det att Aktivera funktionen hos Inställningar i Photoshop.

Du märker omedelbart om datorn har understöd för OpenGL genom att zoomning och panorering i tunga bildfiler går betydligt snabbare än hos äldre versioner. Det går också att zooma kontinuerligt om du väljer zoomverktyget, klickar någonstans och håller nere musknappen. Var då beredd på en hisnande åkning in i bilden! För att istället zooma ut håller du ner tangenten Alt under åkningen.

Om du har zoomat in i bilden på ett visst område kan du genom att hålla ner tangenten h zooma tillbaka så att hela bilden visas samtidigt med en markeringsruta som visar det tidigare inzoomade området. Om du flyttar denna markeringsruta och släpper tangenten h zoomar programmet in på det nya området istället.

Användning av tangenten h för att snabbt byta vy vid inzoomning i bilder.

Om du trycker ner tangenten r under arbete i Photoshop CS4 går det att rotera hela arbetsytan genom att dra i bilden med muspekaren. Rotationen illustreras via en kompassnål i mitten av bilden. Roterad arbetsyta kan bl a underlätta retuscharbete i bilder med snett innehåll. För att få tillbaka den ursprungliga vinkeln hos arbetsytan trycker du på tangenten Esc.

Photoshop innehåll

Skapa kontaktkarta med miniatyrer av bilder (ej CS4 och CS5)

Av någon outgrundlig anledning har Adobe tagit bort den användbara funktionen Kontaktkarta från Photoshop CS4 och CS5. Men du kan använda Adobe Bridge för att få ungefär samma resultat i en PDF-fil. Läs mer om kontaktkartor med Bridge.

Photoshop har en användbar funktion som låter dig skapa kontaktkartor med förminskade kopior av bilder som du själv väljer ut. Kontaktkartor är mycket användbara för att ge överblick över en stor mängd bilder. Du kan välja att skriva ut kontaktkartor på papper eller spara dem som nya bildfiler. Urvalet av bilder kan antingen vara alla bilder i en vald mapp eller ett antal bilder som du först markerar i programmet Bridge. När du skall arkivera bilder på CD/DVD-skivor är det lämpligt att skriva ut CD-omslag med ett urval av de bilder som finns på resp skiva.

För att ta fram en kontaktkarta i Photoshop med samtliga bilder från en mapp väljer du kommandot Arkiv-Automatisera- Kontaktkarta II, vilket öppnar en dialogruta med detta namn. I dialogrutans område Dokument ställer du in önskad storlek hos kontaktkartan samt erforderlig Upplösning hos bilderna. Om kontaktkartan skall skrivas ut på A4-papper är det lämpligt att begränsa bredden till ca 18 cm så att det finns plats för hålning till vänster på pappret.

Om du väljer att kryssa för alternativet Lägg samman till ett lager slås alla lager ihop men om du utelämnar detta alternativ går det att efterjustera de individuella bildernas position i efterhand.

I området Miniatyrbilder väljer du hur många bilder som skall rymmas i både bredd (Kolumner) och höjd (Rader). Programmet räknar då ut och visar ett exempel på layout, med angivna bildstorlekar, i högra delen av dialogrutan. Om du kryssar för alternativet Använd automatiskt avstånd så får bilderna oftast lagom mellanrum. I de flesta fall är det olämpligt att kryssa för alternativet Rotera för bästa passform eftersom liggande bilder då riskerar att vändas på högkant.

För att få bra överblick över bilderna är det slutligen lämpligt att kryssa för alternativet Använd filnamn som bildtext vilket gör det lättare att lokalisera bildfilerna på hårddisken eller CD/DVD-skivorna.

När du klickar på knappen OK öppnar Photoshop automatiskt alla bilder, skapar förminskade kopior och samlar dessa i ett nytt dokument.

Exempel på inställning hos Photoshop som skapar en kontaktkarta med
miniatyrbilder i fem rader och fyra kolumner på ett A4-papper.

Om du vill skapa en kontaktkarta med ett urval av bilder är det lämpligt att använda programmet Bridge. Markera först de bilder som skall ingå genom att Ctrl-klicka dem (Kommando-klicka i Mac). Välj därefter kommandot Verktyg-Photoshop-Kontaktkarta II vilket öppnar Photoshop och tar fram den ovan beskrivna dialogrutan. I dialogrutan har då alternativet Använd Mapp bytts ut mot Använd Valda bilder från Bridge.

Innan du skriver ut den färdiga kontaktkartan är det lämpligt att lägga till marginal till vänster genom att välja kommandot Bild-Storlek på arbetsyta, som tar fram en dialogruta med detta namn. Klicka på området längst till höger (i mitten av dialogrutan) och skriv in lagom Bredd
(21 cm) och Höjd (29 cm).

Exempel på färdig kontaktkarta med ovanstående inställningar,
klar för utskrift på A4.
Photoshop innehåll

Förbättra bilder via panelen Justeringar (CS4)

För att digitala fotografier skall ge bra kvalitet vid utskrift eller tryck måste du i de allra flesta fall korrigera deras tonomfång, exponering, färgåtergivning mm. Photoshop CS4 har en ny panel benämnd Justeringar som ger dig bekväm tillgång till alla funktionerna för korrigering av bilder.

Panelen innehåller 15 symboler som motsvarar var sin korrigering av den öppna bilden. När du klickar på en symbol visas ytterligare menyer och reglage för fininställning av egenskaperna. Vissa korrigeringar, som t ex Nivåer, erbjuder förutom traditionella inställningar via ett histogram även ett antal namngivna åtgärder som underlättar arbetet för nybörjaren. För att på nytt få fram knapparna efter en korrigering klickar du på pilen längst ner till vänster i panelen.

Funktionen Lyster som är ny i Photoshop CS4 erbjuder en enkel möjlighet att öka Lyster och Färgmättnad hos bilder som är tråkiga och färglösa.

Panelen Justeringar med färdiga menyalternativ
för korrigering av Nivåer.

Panelen Justeringar låter dig prova och förhandsgranska olika korrigeringar utan att bildfilen ändras permanent. Detta blir möjligt genom att varje korrigering hanteras via var sitt Justeringslager. För varje ny korrigering du utför skapas ett nytt sådant lager med namn efter justeringen. Vid behov kan du slå av en korrigering genom att klicka bort ögat bredvid samhörande justeringslager.

Exempel på bildkorrigering via var sitt justeringslager för Nivåer, Nyans/mättnad och Lyster.
Photoshop innehåll

Öka kontrasten hos grådaskiga bilder

Bilder som exponeras i dåligt ljus får ofta låg kontrast vilket ger ett tråkigt och färgfattigt intryck. Problemet uppträder ofta när man fotograferar i gryning och skymning men även bilder som exponeras inomhus eller i skugga kan drabbas.

För att öka kontrasten används med fördel Justeringslager av typen Intensitet/Kontrast, Nivåer eller Kurvor. I fortsättningen beskrivs arbetet med Nivåer som ger bra resultat samtidigt som det är relativt lätt att använda.

Har förberett en personlig arbetsyta benämnt Bildjustering som ger bekväm tillgång till panelerna Lager, Histogram och Justeringar. Panelen Histogram har jag ställt in (via menyn uppe till höger hos panelen) så att den visar alla kanaler i färg.

Hos en bild med normal kontrast är histogrammet normalfördelat, dvs med en stor puckel i mitten (grått) och sen mjukt avtagande både mot mörka pixlar (vänster) och ljusa pixlar (höger). Bilder med låg kontrast har enbart pixlar i mitten (grått).

Panelen histogram har enbart pixlar i mitten vilket visar att den öppna bilden har låg kontrast.

För att korrigera bildens kontrast lägger du till ett justeringslager av typen Nivåer genom att klicka på denna symbol i panelen Justeringar. Justeringslager ger dig möjlighet att ångra alla justeringar när som helst. I panelen Justeringar visas då ett nytt histogram och reglage för ändring av Nivåer hos bilden.

Omedelbart under histogrammet finns tre reglage som du kan dra i sidled. Det vänstra svarta reglaget påverkar enbart mörka pixlar i bilden. Om du drar detta till höger mot histogrammet så blir mörka pixlar i bilden mörkare. Undvik att dra reglaget förbi puckeln i histogrammet! I panelen Histogram ritas automatiskt dessa om så att de representerar bilden efter justering. Panelen Histogram bör nu ha fler pixlar som ligger närmare gränsen för svart.

Det högra vita reglaget påverkar enbart ljusa pixlar i bilden. Om du drar detta till vänster mot histogrammet så blir ljusa pixlar i bilden ljusare.

Med det grå reglaget i mitten kan du ställa in mellantonerna så att hela bilden blir lagom exponerad. Var försiktig med detta reglage och utför endast smärre justeringar!

Om du vill jämföra med originalbilden så räcker det med att tillfälligt släcka ögat till vänster om justeringslagret Nivåer.

Efter justering av Nivåer har bilden nu fått betydligt bättre kontrast.

Jämförelse mellan originalbild (vänster) och bild efter korrigering av Nivåer.
Photoshop innehåll

Ersätt vissa färger i bilder

I många fotografier behöver man ersätta ett visst färgområde med helt andra färger. Som exempel kan nämnas modebilder och produktbilder där man ofta vill ha flera snarlika bilder på samma motiv, fast med olika färger.

Photoshop har en kraftfull dialogruta, benämnd Ersätt färg, som hjälper dig med sådana färgändringar. För att ta fram dialogrutan väljer du kommandot Bild-Justeringar-Ersätt färg. I övre delen av dialogrutan finns tre pipetter som du använder för att markera önskad färg i bilden. Börja med pipetten längst till vänster och klicka i bilden på den färg du vill ändra. I dialogrutan visas en svartvit kopia av bilden och när du klickar med pipetten i bilden så blir områden med den aktuella färgen vita hos kopian i dialogrutan. Hos de flesta motiv får man inte med hela den önskade motivdelen vid första klicket eftersom flera snarlika färger behöver ändras. Välj därför pipetten med ett plustecken och fortsätt att klicka flera gånger på olika platser hos den önskade motivdelen. Resultatet blir att du får med mer av det önskade motivet i dialogrutan. Om du klickar fel går det att ta bort områden med pipetten som har ett minustecken.

I de flesta motiv måste du även ändra reglaget Överstrålning tills hela den önskade motivdelen är vit i dialogrutan.

Efter tålmodigt klickande är nu motivdelen utvald och du kan ändra dess Nyans (färgtemperatur), Mättnad (mängden färg) och Ljushet.

Photoshop CS4 har en ytterligare funktion benämnd Lokaliserade färgkluster som du kan kryssa för. Detta innebär att enbart motivdelar i närheten av första klicket med pipetten kommer att tas med. Detta är mycket användbart om du enbart vill ändra färger hos en del av bilden.

Exempel på användning av funktionen Ersätt färg för att färgändra en del av ett motiv.
Photoshop innehåll

Lägg till metadata (text) till fotografier

När digitala bilder publiceras på webben bör den som är fotograf lägga till metadata till bilderna. Som exempel på metadata kan nämnas fotografens namn och kontaktadress. Metadata lagras i förberedda områden hos bildfilerna och fungerar med de allra flesta moderna bildfilsformat.

För att lägga till metadata till ett fotografi öppnar du bilden i Photoshop och tar fram dialogrutan Filinformation via kommandot Arkiv-Filinformation. Dialogrutan har flera flikar och den viktigaste är Beskrivning som innehåller ett antal fält där du kan skriva in textinformation. Om en bild skall vara Copyrightskyddad bör du välja detta som Copyrightstatus och fylla i ditt namn i fältet Copyrightinformation.

I fliken Beskrivning kan du själv fylla i önskad textinformation om den aktuella bilden.

Fliken Kameradata 1 innehåller teknisk information om hur digitalkameran var inställd vid exponeringen av bilden. De allra flesta moderna kameror fyller i denna information automatiskt och du kan därför inte ändra dessa uppgifter själv.

Fliken Kameradata 1 fylls i automatiskt av digitalkameran med information om exponeringen.
Photoshop innehåll

Arbeta säkrare med smarta objekt

Många av de operationer som kan utföras med Photoshop förändrar bilders kvalitet permanent. Som exempel kan nämnas förminskning av bildstorlek och upplösning, förändring av tonomfång och färg samt alla typer av filter. Från och med version CS3 har Photoshop en elegant funktion benämnd Smarta objekt som bibehåller originalinformationen trots att du utför en eller flera sådana destruktiva operationer. Smarta objekt är särskilt användbara när du arbetar med bilder som innehåller flera lager.

För att skapa ett smart objekt markerar du det lager som innehåller den delbild du vill bibehålla, högerklickar och väljer kommandot Konvertera till smart objekt. I nedre högra kanten av lagrets miniatyrsymbol visas då en symbol som indikerar att lagret omvandlats till ett smart objekt. Om du omvandlar lagret Bakgrund till ett smart objekt låser programmet automatiskt upp lagret och ändrar dess namn till Lager 0. Vid behov kan du naturligtvis själv ändra detta namn.

Det markerade lagret har här omvandlats till ett smart objekt.

Lager som omvandlats till smarta objekt kan redigeras precis som vanligt i Photoshop. Du kan skala, rotera, skeva, förvränga, perspektivomforma eller tänja ett lager utan att den ursprungliga bildinformationen eller bildkvaliteten påverkas. Skillnaden är dock att du när som helst kan få tillbaka originalbilden i sitt ursprungliga skick. Detta sker genom att du dubbelklickar symbolen för det smarta objektet. Programmet visar då en dialogruta som förklarar vilka åtgärder du kan utföra. När du bekräftat med OK i dialogrutan öppnas det smarta objektets bild i sitt originalskick i ett eget fönster.

Om du redigerar denna bild sparas resultatet med filens ursprungliga namn fast med filtillägget PSB som indikerar att den används i bilden med det smarta objektet. Du bör spara båda bilderna i samma mapp så länge det smarta objektet behövs.

Dialogrutan som visas när du öppnar ett smart objekt.

Du kan inte utföra åtgärder som modifierar pixelinformationen, t ex måla, skugga, efterbelysa eller klona direkt i ett smart objekt. För att detta skall vara möjligt måste du först konvertera det smarta objektet till ett vanligt lager via kommandot Rastrera lager i lagerpanelen.

Om du vill utföra åtgärder som modifierar pixelinformationen men ändå bibehåller informationen kan du redigera en kopia av det smarta objektet.

Smarta objekt innebär naturligtvis att bilderna tar större plats. Efter slutförd redigering bör du därför markera lagren och välja Rastrera lager varvid informationen i de smarta objekten räknas om till den bildupplösning som är inställd i dokumentet.

Denna bild är ett montage av ursprungligen fyra bildfiler i var sitt lager. Genom att skapa smarta objekt kan du storleksförändra delbilderna utan kvalitetsförlust.

Photoshop Elements är ett prisvärt alternativ till Photoshop

Om du varken har råd eller tid att arbeta med den fullständiga varianten av Photoshop så är Photoshop Elements ett prisvärt och lättanvänt verktyg för efterbehandling av digitala bilder. Photoshop Elements levereras tillsammans med många bildläsare och även med vissa modeller av digitalkameror. Programmet finns i snarlika varianter både för Macintosh och Windows.

Du kan naturligtvis även köpa programmet som kostar ca 1000 kr inkl moms. Alternativt kan du köpa ett paket med både Photoshop Elements och videoredigeringsprogrammet Premiere Elements för 1500 kr. Vilket alternativ du än väljer så får du garanterat mycket för pengarna!

Photoshop Elements består av två separata moduler benämnda Ordna (eng Organizer) och Redigera, vilka samverkar med varandra automatiskt. Ordna använder du för att hantera dina digitala resurser medan Redigera används för efterbehandling av valda bilder. Den fullständiga varianten av Photoshop har ingen funktion som motsvarar Ordna hos Elements.

Ordna hjälper dig att välja och överföra bilder och även filmer från digitalkameror. När bilderna väl är kopierade till hårddisken hjälper Ordna dig även att hitta önskad bild. Du kan bläddra visuellt via bildminiatyrer och även kategorisera dina bilder på olika sätt. Bland flera olika metoder för kategorisering kan nämnas Stjärnmärkning (1-5 stjärnor som du själv anger), Smarta album som automatiskt grupperar bilder efter angivna villkor och Nyckelord som du lägger till bilderna. Genom att ange önskad kategori i någon av programmets paneler kan du söka upp och enbart visa de bilder som hör till angiven kategori. De flesta programtillverkare har enats om en gemensam standard för lagring av nyckelord hos bilder. Detta innebär att Ordna hos Photoshop Elements kan hantera nyckelord från andra program som Adobe Bridge, Adobe Lightroom, Picasa, Aperture, iPhoto m fl.

Ordna-modulen i Photoshop Elements visar här alla de bilder som kategoriseras via nyckelordet Höst.

Ordna-modulen har även tre andra funktionsområden benämnda Korrigera, Skapa och Dela, vilka du tar fram via var sin flik uppe till höger hos programmet.

Funktionsområdet Korrigera ger dig möjlighet till snabb efterbehandling av flera markerade bilder via ett enda kommando. Programmet erbjuder flera olika automatiska korrigeringar som Automatisk smartkorrigering, Automatisk färg, Autonivåer, Autokontrast, Automatisk skärpa och Autokorrigering av röda ögon, vilka du väljer via var sin knapp till höger i panelen för Korrigera.

Gemensam korrigering av flera bilder med funktionen Autonivåer.

Funktionsområdet Skapa hjälper dig att skriva ut, köra bildspel, skapa webbpresentationer, ta fram DVD-skivor med presentationer mm.

I funktionsområdet Dela finns funktioner för att publicera bilder via e-post, hos sociala medier som Facebook och Tvitter, på mobiltelefoner mm.

De bilder som är markerade kan presenteras via utskrift, som bildspel, sparade på DVD-skivor mm.

Funktionsområdet Korrigera har förutom automatiska korrigeringar även en knapp Redigera foton som öppnar markerade bilder i modulen Redigera. Denna har ett gränssnitt som är snarlikt den fullständiga versionen av Photoshop. De allra flesta verktygen och funktionerna hos Photoshop finns även i modulen Redigera. Du kan ändra bildupplösning, korrigera exponering, ändra färg, öka skärpa, hantera lager, skapa masker mm. Hos Photoshop Elements ver 9 är det faktiskt även möjligt att arbeta med justeringslager, lagermasker och använda innehållsmedveten fyllning.

Lägg dock märke till att Redigera inte kan skapa CMYK-bilder, frilägga via banor eller köra funktionsmakron. Sådana mer professionella funktioner kräver att du arbetar med den fullständiga varianten av Photoshop.

Modulen Redigera med alla verktyg tillgängliga och panelen Lager till höger om bilden.

I modulen Redigera kan du utföra efterbehandling på tre olika sätt via var sina flikar benämnda Hel, Snabb och Guidad. Fliken Hel ger dig tillgång till samtliga funktioner hos modulen Redigera. Fliken Snabb visar en begränsad verktygsuppsättning och ett fåtal paneler för korrigering av de viktigaste egenskaperna hos en bild som Ljus, Färg, Balans, Skärpa mm. Fliken Guidad leder dig med förklarande texter genom de vanligaste typerna av bildkorrigeringar.

Redigera körs här med begränsad uppsättning verktyg och paneler via fliken Snabb. Lägg märke till att du kan visa två olika versioner av bilden, både före och efter korrigering.

Förbättra prestanda hos programmet

Många som arbetar med Photoshop besväras av långa väntetider vid efterbehandling av tunga bildfiler. Prestanda hos Photoshop påverkas av flera olika faktorer, såväl maskinvaran hos datorn som inställningar hos själva programmet.

Uppgradera datorns maskinvara

Photoshop är ett av de mest minneskrävande grafiska programmen. Om din dator har ont om internminne så försämras programmets prestanda märkbart. Att uppgradera internminnet till 8 GB eller 16 GB är därför en prisvärd investering (mindre än 1000 kr) för alla som arbetar mycket med Photoshop.

Eftersom Photoshop mellanlagrar mycket information på hårddisken så är även prestanda hos denna en flaskhals. Du kan därför få ett rejält prestandalyft genom att byta ut den mekaniska hårddisken mot en SSD-disk (ca 1500 kr för 240 GB). Du kan läsa mer om arbetsgången för detta i nyhetsbrevet från okt 2012.

Programinställningar som förbättrar prestanda

Du kan även förbättra prestanda genom att ändra några programinställningar. För att få fram dialogrutan Inställningar väljer du i Windows kommandot Redigera-Inställningar-Prestanda. Hos Mac OSX är motsvarande kommando Photoshop-Inställningar-Prestanda.

I området Minnesåtgång kan du själv bestämma hur stor del av datorns tillgängliga internminne (RAM) som får användas av Photoshop. Som en tumregel är det lämpligt att låta programmet använda ca 70% av tillgängligt RAM. Resten av internminnet är då tillgängligt för andra tillämpningsprogram.

När du bildbehandlar i Photoshop så mellanlagrar programmet tidigare tillstånd hos den öppna bilden i ett virtuellt minnesområde (benämns ibland cache) på hårddisken. Detta ger dig möjlighet att ångra ditt arbete flera steg bakåt. Om du har tillgång till flera hårddiskar (interna eller externa) så är det lämpligt att ställa in programmet så att det virtuella minnet finns på den snabbaste hårddisken. Denna hårddisk måste också ha gott om ledig plats (flera tiotals GB).

Du väljer enhet för Virtuellt minne genom att bocka för önskad hårddisk som Aktiv enhet. Denna enhet bör också placeras överst i listan via pilarna till höger om listan.

I de flesta fall är det olämpligt att använda datorns startskiva som virtuellt minne. Bättre är att använda en annan hårddisk som är ansluten med ett snabbt gränssnitt till datorn. För externa hårddiskar rekommenderas Thunderbolt- (enbart Mac OSX) eller USB3-anslutning.

I området Händelse & Cache kan du spara minne genom att sänka värdet för Händelselägen från förinställningen 20 till ett lägre värde, t ex 10. Enda nackdelen med detta är då inte kan ångra lika många steg tillbaka.

Under Inställningar för grafikprocessor visas vilket grafikkort din dator är utrustat med. De flesta moderna grafikkort kan avlasta processorn hos datorn med tunga beräkningar. Kontrollera att alternativet Använd grafikprocessor är förbockat om du har tillgång till detta.

Rekommenderade programinställningar för att förbättra datorns prestanda vid arbete med Photoshop.

Bättre överblick vid redigering via två fönster för samma bild

Vid efterbehandling av bilder behöver man ofta zooma in närmare på vissa delar hos den aktuella bilden. Men detta innebär då att du får sämre överblick över helheten hos motivet. Istället för att ständigt zooma in och ut i en bild kan du spara massor med tid genom att öppna ett nytt fönster för bilden. Genom att arbeta med olika förstoringsgrader hos fönstren kan du både få överblick och närbild av ett önskat område.

För att öppna ett nytt fönster för en bild väljer du kommandot Fönster-Ordna-Nytt fönster för "bildens filnamn".

Det här kommandot öppnar ett nytt fönster för den aktuella bilden.Programmet öppnar då ett nytt fönster i en egen flik. Flikarna har samma namn men det är möjligt att arbeta med olika förstoringsgrader som då presenteras bredvid flikens namn.

Den öppna bilden är nu tillgänglig i två olika fönster som kan ha var sin förstoringsgrad.


För att nu både få överblick och möjlighet till detaljgranskning samtidigt så kan du välja att visa de båda fönstren bredvid varandra (alternativt över/under). Detta genomförs via kommandot Fönster-Ordna-Visa 2 upp lodrätt. De båda fönstren fyller ut den tillgängliga skärmytan fullständigt.

Med det här kommandot arrangerar du de två fönstren bredvid varandra.


 

Nu kan du zooma in det ena fönstret för att detaljgranska önskad del av motivet. I vårt exempel skall vi retuschera bort den blå blomman till höger om halsen hos haren. Du kan ändra vy hos de båda fönstren oberoende av varandra. Tangenten Mellanslag aktiverar verktyget Hand. Det är även möjligt att ändra vyn hos båda fönstren samtidigt om du även håller ner tangenten Skift.

Det högra fönstret är nu inzoomat till 200% vilket underlättar noggrann redigering.


För att retuschera bort den blå blomman används med fördel verktyget Smart lagningspensel. Välj verktyget och måla med det över blomman i det inzoomade fönstret. Verktyget hämtar automatiskt omgivande pixlar så att det ser helt naturligt ut utan några synliga defekter. Lägg märke till att bilden uppdateras automatiskt även i det andra fönstret.

Pågående retuschering med verktyget Smart lagningspensel.


När du sparar och stänger den redigerade bilden så tar programmet automatiskt bort visningen med två fönster så att bilden visas normalt nästa gång den öppnas.

Redigeringen är nu klar så att du kan spara och stänga bilden.
Photoshop innehåll

© 2021 www.programsupport.se