Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev
Tips till InDesign

Användartips till InDesign

InDesign har efterhand blivit det dominerande layoutprogrammet bland informatörer som tar fram original för trycksaker. Programmet har en imponerande mängd funktioner som tilltalar professionella användare samtidigt som det är relativt lätt att hantera även för ”amatörer”.

I denna avdelning av ProgramSupport finns ett stort antal konkreta tips till InDesign CS, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6 och CC som hjälper både nybörjare och mer vana användare att arbeta effektivt med InDesign och undvika vanliga problem.

Om du inte får svar på dina frågor så rekommenderas avdelningen Problemlösning med information om bildfilsformat, teckensnitt, utskrifter och datautbyte.

Fria tips för alla

Ramar hos InDesign

Montera text från andra program

Nya symboler vid montering av objekt

Textkopplingar mellan ramar hos InDesign

Smarta stödlinjer underlättar skalning och positionering av objekt

Kraftfull zoom och navigering

Effektiv textredigering med InDesign

Fasta och hårda mellanslag i InDesign

Infoga manuella sidbrytningar i text

Rätta till saknade teckensnitt

Rensa åsidosättningar hos textformat

Skapa månghörningar och stjärnor

Spegelvänd objekt i InDesign

Hämta valfri färg från annat dokument

Utskrift av stora dokument på flera mindre sidor

Minska filstorlek hos InDesign-dokument

Dynamisk stavningskontroll

Automatisk korrigering av text

Ställ in kantlinjer och radavstånd i tabeller hos InDesign

Öppna filer från InDesign i tidigare versioner av programmet

Anpassa bilder automatiskt vid montering

Montera InDesign-filer i dokument

Montera sidor från PDF-filer

Montera diagram från Excel

Montera bilder i textkonturer

Förinställ egenskaper hos nya objekt i InDesign

Hur du undviker vanliga problem med bilder

Arbeta effektivare via fönstret Snabbformatera

Nedanstående tips är enbart tillgängliga för medlemmar efter inloggning!

Texthantering

Ta bort extra stycketecken och mellanslag

Effektiv användning av funktionen Sök/ersätt Öppna filer från CS2 i tidigare version av programmet

Utökad funktion för Sök/ersätt

Avstavning av text hos InDesign

Förhindra avstavning av vissa ord

Ta kontroll över texten via dolda tecken

Funktioner som ger hög typografisk noggrannhet

Ta fram tonplattor med text

Automatiska spaltlinjer hos text (CC 2020)

Kommentarer som inte skrivs ut (CS5)

Skapa attraktiva blickfång via anfanger

Hitta och åtgärda överskjutande text

Hitta lokala utformningar med hjälp av Preflight-funktionen

Hitta önskat teckensnitt snabbare (CS6, CC)

Magiska mappar för teckensnitt (CS6 och CC)

Arbeta med fria teckensnitt från Adobe Typekit (CC)

Arbeta effektivt med teckensnitt från Adobe Fonts (CC 2020)

Mallar och tabeller

Utforma text i InDesign via styckeformat och teckenformat

Objektformat med egenskaper för grafiska objekt

Kraftfull layout via Objektformat för textramar

Bättre överblick över format via Formatgrupper

Styckeformat med automatisk numrering

Mallsidor hos InDesign

Läs in mallsidor från andra projekt

Skapa textflöden med osymmetriska spalter

Börja ett dokument med en vänstersida

Skapa eller montera tabeller hos InDesign

Mallar för tabeller i InDesign

Arbeta snabbare via egna tabellformat

Skapa tabell från text utan tabulatorer

Montera tabeller från Excel

Flytta hela rader eller kolumner i tabeller Öppna filer från CS2 i tidigare version av programmet

Skapa tabeller med runda hörn

Justera text mot baslinjeraster

Återanvänd objekt via bibliotek i InDesign

Fria mallar till InDesign hos Adobe Stock

Justera layout automatiskt (CC 2019)

Blanketter

Ta fram PDF-blanketter med InDesign

Bildhantering

Rita bilder med InDesign

Montera och hantera bilder i InDesign

Anpassa monterade bilder via panelen Egenskaper Öppna filer från CS2 i tidigare version av programmet

Montera flera bilder samtidigt i InDesign

Länkade bilder hos InDesign

Förbättrad hantering av länkade bilder

Återskapa inbäddade bildfiler

Samla länkade bilder till en gemensam mapp

Arbeta effektivare genom att anpassa panelen Länkar

Snabb metod för korrigering av saknade länkar

Visa och dölj lager hos monterade bilder

Tangentkommandon hos InDesign

Arbeta effektivare via tangentkommandon

Redigera monterade bilder i andra program

Sätt in bilder från Illustrator på tre olika sätt

Redigering av bilder från Illustrator

Montera bilder från Illustrator utan onödig tom omgivning

Utför samma åtgärder på flera bilder samtidigt

Använd Pipetten effektivt Öppna filer från CS2 i tidigare version av programmet

Skapa hål i objekt

Skapa perfekta trianglar

Låt en bild bryta sig ut ur sin ram

Skapa diffusa objekt via Effekter

Figursättning av text runt bilder

Motivmedveten figursättning (CC 2021)

Hantering av urklippsbanor hos frilagda bilder

Textbundna bilder och bildtexter i InDesign

Automatiska bildtexter vid monterade bilder

Förankra objekt till textflödet

Snabbare arbete med textbundna bilder via objektformat

Enklare hantering av textbundna objekt (CS5.5)

Ny panel med effekter för objekt

Förbättra bildvisningen på skärmen

Automatisering

Arbeta effektivare via skript

Skapa kalendrar via skriptet Calendar Wizard

Tvätta text med skriptet FindChangeByList

Tvätta bort onödiga tecken med skriptet Text Cleanup

Interaktivitet och presentationer

Skapa hyperlänkar som följer med i PDF-filer

Skapa klickbara knappar

Lägg till sidövergångar

Exportera interaktiva filer till SWF och Flash

Spela upp videofilmer i presentationer (CS5)

Publicera interaktiva dokument på nätet via Publish Online Öppna filer från CS2 i tidigare version av programmet

Långa dokument

Numrering av sidor hos InDesign

Visa antal sidor hos ett dokument

Automatisk numrering av listor och rubriker hos InDesign

Textvariabler matar in text automatiskt

Innehållsförteckning med InDesign

Sakregister med InDesign

Arbeta med korsreferenser

Automatiska bokmärken i PDF-filer

Bokfunktion hos InDesign

Koppla format vid montering av text från Word

Visa och ta bort lokala utformningar hos dokument

Konvertera PageMaker- och Quark XPress-filer

Smart textomformning mellan sidor

Färghantering

Proffsiga övertoningar via färger som passar ihop Öppna filer från CS2 i tidigare version av programmet

Färghantering hos InDesign via färgprofiler

Felsökning

Förbättra programmets prestanda

Reparera skadade InDesign-dokument

Hantera olika versioner av dokument

Snabb korrigering av brutna länkar (CS6)

Panelen Information – en doldis som alla bör använda

Ny funktion Dela för granskning (CC 2020)

Samverkan med andra program

Skapa personliga brev, namnskyltar och etiketter via kopplad utskrift i InDesign

Överför diagram med bibehållen kvalitet från Excel till InDesign

Exportera text från InDesign till andra program

Montera flersidig PDF hos InDesign

Överför dokument till tryck mm

Förberedelser inför tryck

Automatisk Preflight av dokument

Samla ihop filer till tryckeriet

Överför InDesign-projekt mellan olika datorer utan problem (CC5, CS5.5, CS6)

Skapa PDF-filer med InDesign utan Acrobat

Dela InDesign CC-filer via Creative Cloud

Skapa portabla dokument Öppna filer från CS2 i tidigare version av programmet

Överblick tips

Ramar hos InDesign

Eftersom ramar är ett central begrepp hos InDesign måste alla ha klart för sig hur de fungerar och används i praktiken. En ram är ett grafiskt objekt som fungerar som platshållare för text eller bilder. Ramar kan ha vilka former som helst men vanligast är att man arbetar med rektangulära ramar för text. För att skapa ramar används normalt något av de tre ramverktygen i verktygslådan (former med kryss över) men det går även att skapa ramar med de vanliga verktygen för färdiga former, pennverktyget, pennan eller textverktyget. Vid behov går det att fylla ramar med färg, ge kantlinjen en synlig färg och även ställa in dess tjocklek eller linjetyp.

Ramverktyg hos InDesign

Ramverktygen hos InDesign.

Syftet med ramar hos InDesign är att de skall fungera som platshållare med fastställd storlek och position. När text eller bild monteras i en ram så fungerar ramen som ett fönster vilket innebär att information som inte får plats täcks över.

Om en ram (eller ett grafiskt objekt) är markerade vid monteringstillfället så placeras det monterade objektet automatiskt inuti ramen. Om ingen ram är markerad vid montering så skapar InDesign själv en lämplig ram kring det monterade objektet.

InDesign olika former hos ramar

InDesign kan hantera text och bilder i rektangulära, cirkulära eller andra valfritt formade ramar.
InDesign innehåll

Montera text från andra program

Naturligtvis går det att skriva in text direkt i textramar hos InDesign men de allra flesta texter tas fram med ordbehandlingsprogram eller kalkylprogram som erbjuder bättre redigeringsfunktioner och prestanda. InDesign kan montera textfiler som tagits fram med moderna versioner av Word, Excel eller RTF-filer.

Vid montering av textfiler hos InDesign bibehålls de flesta utformningar hos den ursprungliga texten. Om textfilen innehåller styckeformat följer även dessa med och utökar de redan befintliga i den mottagande InDesign-mallen. I de fall mallen redan använder samma formatnamn som de importerade tar mallens egenskaper över utformningen hos den monterade textfilen.

Det är intressant att notera att även textbundna bilder och tabeller följer med vid montering av text i InDesign. Bilderna är dock inbäddade i dokumentet vilket omöjliggör länkning och därför resulterar i relativt stora filer.

Montera Word-filer i InDesign

Word-filer kan monteras i InDesign med bibehållna textegenskaper, bilder och tabeller.

Även utformningar hos monterade tabeller som kolumnbredd, linjer, skuggor och färger bibehålls vid montering i InDesign. Vid behov går det naturligtvis även att ändra tabellers utformningar efter montering.

InDesign innehåll

Nya symboler vid montering av objekt (CS3)

I de flesta fall bygger man upp dokument i InDesign genom att Montera eller Dra-och-släppa färdiga text- eller bildobjekt på sidor hos en färdig mall. En välkommen nyhet hos InDesign CS3 är att du nu kan studera miniatyrer av objekten bredvid symbolen för pekaren innan objekten släpps på önskad plats.

Beroende på om du placerar pekaren med miniatyr utanför eller på en ram så ändras symbolen en aning. När du har pekaren på en ram omgärdas pekaren av en parentes vilket betyder att objektet monteras i ramen om du klickar. I annat fall skapas en ram med nödvändig storlek kring objektet.

En annan mycket användbar nyhet är att du kan montera flera olika objekt samtidigt genom att markera dem före montering. Programmet visar då en siffra bredvid pekaren och genom att trycka på piltangent upp eller ner kan du växla minatyrvisningen bland samtliga markerade objekt. För varje klick du sen gör monteras nästa utvalda bild.

InDesign miniatyr vid montering av bild

Miniatyr för en bild (vänster) samt för
samtidig montering av sex bilder.
InDesign innehåll

Textkopplingar mellan ramar hos InDesign

När text från andra program monteras hos InDesign bestäms positionen och spaltbredden antingen av mallens marginaler och spaltinställningar eller av de textramar som ev finns tillgängliga. Antalet textspalter behöver därmed inte vara samma som hos ursprungsdokumentet. Efter montering går det dessutom att ändra bredden hos texten.

Textramar erbjuder en elegant möjlighet att skapa mallar som innehåller förberedda textflöden. Genom att lägga in textkopplingar (länkar) mellan olika ramar så kan texten fås att flöda automatiskt både mellan ramar på samma sida och vidare till ramar på andra sidor. Detta används med fördel vid tidningsproduktion där man ofta arbetar med komplexa textflöden.

Textkopplingar mellan olika ramar hos InDesign skapas och raderas genom att du klickar på de små fyrkantiga kvadraterna på ramarnas sidor. Ett rött plustecken i en sådan fyrkant innebär att texten inte ryms i sin helhet. För att studera befintliga textkopplingar väljer du kommandot Visa textkopplingar i menyn Visa.

Textkopplingar i InDesign

Exempel på ramar med textkopplingar i InDesign.
InDesign innehåll

Smarta stödlinjer underlättar skalning och positionering av objekt (CS4)

InDesign CS4 har flera nya användbara hjälpmedel som underlättar noggrann inställning av storlek och position hos objekt. Hos äldre versioner av programmet har man varit tvungen att manuellt dra in Stödlinjer från linjalerna som ett visuellt hjälpmedel för att positionera objekt noga. Detta är fortfarande möjligt men inte lika nödvändigt eftersom programmet har nya Smarta stödlinjer som helt automatiskt söker upp kanter och mittpunkt både hos själva sidytan och hos andra objekt som finns på den visade vyn av sidan. När du flyttar eller skalar objekt dyker det därför upp stödlinjer så snart objektets kanter eller mittpunkt överensstämmer med sidans och andra objekts kanter eller mittpunkter. Du kan själv påverka vilka objekt som programmet tar hänsyn till genom att zooma in önskad del av sidan.

Under pågående flyttning, skalning eller rotation av objekt visas dessutom en liten informationsruta med aktuella koordinater, bredd och höjd eller vridningsvinkeln för objektet.

Exempel på smarta stödlinjer som visas automatiskt när nedre högra hörnet hos ett objekt flyttas till mitten av en A4-sida (referenspunkten hos kontrollådan är inställd till detta hörn).

De smarta stödlinjerna hjälper även till när objekt skall skalas om så att de blir lika stora som närliggande objekt eller när flera objekt skall justeras så att de får samma mellanrum. I båda dessa fallen visas linjer med dubbla pilar, sk måttpilar, bredvid eller mellan aktuella objekt.

När det högra objektet flyttas visas en smart stödlinje när underkanterna linjerar. Dessutom visas måttpilar när avstånden mellan de tre objekten är lika stora.
InDesign innehåll

Kraftfull zoom och navigering (CS4)

Många som tidigare navigerat i dokument via panelen Navigering blir säkert besvikna när man upptäcker att Adobe tagit bort denna panel från InDesign CS4. Men misströsta inte det går faktiskt att få samma resultat med hjälp av Handverktyget!

Handverktyget används normalt för att ändra vy i ett dokument. Men om du håller ner musknappen någon sekund innan du drar med verktyget så ändrar det utseende samtidigt du får fram en röd rektangel. Denna rektangel motsvarar i sin funktion rektangeln som fanns i panelen Navigering.

För att ändra storlek på rektangeln trycker du på piltangent upp eller ner samtidigt som du håller kvar musknappen. När du slutligen flyttar rektangeln till önskad position panorerar och zoomar programmet in till den aktuella vyn.

Handverktyget används här för att både panorera och zooma samtidigt.
InDesign innehåll

Effektiv textredigering med InDesign

InDesign har ett antal inbyggda ordbehandlingsfunktioner som låter dig redigera text i ett ombrutet dokument. Eftersom InDesign presenterar texten med betydligt högre noggrannhet än vad som är fallet för ordbehandlare så blir prestanda vid rullning och bläddring naturligtvis relativt dåliga. Hos InDesign CS har Adobe dock lagt in Textbehandlaren, som även finns i PageMaker, vilket avsevärt snabbar upp redigering av stora textmängder.

Precis som hos andra program kan du med InDesign markera hela ord via dubbelklickning men det går även att markera hela rader via trippelklickning och hela stycken via fyra snabba klick i följd. Vanlig radbrytning får du genom att trycka Skift och Enter samtidigt.

Med InDesign CS2 kan du flytta ett markerat textavsnitt genom att dra det med musen och släppa det på en annan plats i textflödet. Dock måste du själv en gång för alla aktivera funktionen i dialogrutan Inställningar för Text genom att klicka för alternativet Aktivera i layoutvyn i området Redigera text genom att dra och släppa.

Vid textredigering är det mycket lämpligt att låta InDesign presentera dolda tecken, dvs de som inte skrivs ut men som ändå styr textens egenskaper. Exempel på sådana dolda tecken (osynliga tecken) är mellanslag, tabbar, nytt stycke mm. Denna visning aktiverar du via kommandot Text-Visa dolda tecken.

Förutom de vanligaste tecknen som visas på tangentbordet så innehåller de flesta teckensnitt även ett stort antal alternativa tecken. InDesign ger dig bekväm tillgång till samtliga tecken hos det aktuella teckensnittet via en palett som du tar fram med kommandot Text-Infoga tecken. Önskat tecken sätts in i texten genom att du dubbelklickar på det i paletten.

InDesign palett Infoga tecken

Paletten Infoga tecken hos InDesign ger dig bekväm tillgång till alla
möjliga tecken i det valda teckensnittet.

I menyn text finns även kommandot Infoga specialtecken som ger dig bekväm tillgång till punkttecken (bombsymbol), tankstreck, mjuka bindestreck mm. Med kommandot Infoga-tomt utrymme får du tillgång till flera olika breda mellanslag. Kommandot Infoga brytningstecken erbjuder sidbrytning, styckebrytning, spaltbrytning och radbrytning.

InDesign innehåll

Fasta och hårda mellanslag i InDesign

Förutom vanliga mellanslag (blanksteg) som åtskiljer ord i texter kan du i de flesta textprogram även skriva in fasta mellanslag. Vanliga mellanslag kan ha variabel bredd som påverkas av inställningarna i programmet och behovet av att fördela ord mellan rader. Fasta mellanslag däremot har alltid en exakt angiven bredd som inte förändras när texten flödar mellan rader.

Hårda mellanslag används när man vill undvika att sammansättningar som förkortningar (t ex), talvärden (2 500) och måttenheter (4 kg) radbryts i textflödet.

För att mata in fasta eller hårda mellanslag hos InDesign väljer du kommandot Text-Infoga tomt utrymme och får därmed tillgång till ett stort antal olika typer mellanslag. Långt blanksteg, vilket ofta benämns en fyrkant, är lika brett som den versala bokstaven M. Kort blanksteg, vilket även benämns 1/2 fyrkant, är lika brett som den versala bokstaven N. En tredje variant benämns Fjärdedels mellanrum, vilket är hälften så brett som kort blanksteg. Även Hårt blanksteg har bredden 1/4 fyrkant. Några av de mest använda mellanslagen har tangentkommandon som du kan använda för att mata in tecken från tangentbordet utan att välja kommando i menyn.

För att få kortare mellanslag i förkortningar kan du använda Tunt blanksteg istället för Hårt blanksteg. Båda dessa tecken förhindrar att texten radbryts.

De olika typerna av fasta mellanslag och det hårda mellanslaget har individuella textsymboler som syns på skärmen om du har valt att visa Dolda tecken i programmet.

InDesign erbjuder ett stort antal olika varianter av fasta och hårda mellanslag.
InDesign innehåll

Infoga manuella sidbrytningar i text

Vid arbete med långa dokument där texten flödar mellan sidor uppstår förr eller senare behov av att manuellt tvinga ett stycke till nästa sida så att texten blir mer lättläst. Som exempel kan nämnas när rubriker måste flyttas så att de står på samma sida som efterföljande text och när bilder skall finnas på samma sida som samhörande text.

Dokument där man har behov av att flytta den undre rubriken från den vänstra sidan överst till den högra sidan och den ursprungliga rubriken på den högra sidan till efterföljande sida.

Den på kort sikt bekvämaste metoden för att flytta text är att placera insättningspunkten i början av det stycke som skall flyttas över till nästa sida och trycka på tangenten Enter ett antal gånger.

En allvarlig nackdel med denna metod är dock att du då tvingas efterjustera texten på massor av ställen så fort textens omfång ändras i början av dokumentet. Ett enda nytt inskrivet ord kan resultera i en längre tids mödosamt redigerande!

Enter-tryckningar är en olämplig metod för att infoga sidbrytningar manuellt.

Den bästa metoden för att infoga manuella sidbrytningar är att först placera insättningspunkten i början av det stycke som skall flyttas och därefter välja kommandot Alternativ för radbyten. Detta kan du antingen komma åt via menyn i panelen Stycke eller via knappen längst till höger i Kontrollpanelen för text. I dialogrutan Alternativ för radbyten som då visas väljer du därefter alternativet På nästa sida i menyn Början av stycke. Manuella sidbrytningar hos InDesign har tyvärr inget dolt tecken som visar var de finns.

Rekommenderad metod för att infoga manuella sidbrytningar i text hos InDesign.

Med den rekommenderade metoden för manuella sidbrytningar får du ett tänjbart område längst ner på den första sidan. Detta område förstoras eller förminskas automatiskt när du redigerar texten som finns före området. Om det tänjbara området inte räcker till måste du naturligtvis se upp eftersom detta då resulterar i en omotiverad extra sidbrytning. I sådana fall tvingas du ta bort den manuella sidbrytningen genom att välja alternativet På valfri plats i menyn Början av stycke.

Resultatet av två korrekt genomförda sidbrytningar (den sista rubriken har flyttats till nästa sida som inte visas på det aktuella uppslaget.
InDesign innehåll

Rätta till saknade teckensnitt

Alla som arbetar med InDesign har säkert råkat ut för dialogrutan Saknade teckensnitt när man öppnar ett dokument. Orsaken till denna varning är att datorn saknar något/några av de teckensnitt som används i det aktuella dokumentet. Detta händer relativt ofta när dokument flyttas mellan olika datorer, i synnerhet om datorerna har olika operativsystem. Varningen kan även uppträda efter det att man avinstallerat något teckensnitt på sin egen dator.

En fruktad dialogruta hos InDesign som du inte bör nonchalera!

Eftersom det kan vara ganska krångligt och tidskrävande att rätta till saknade teckensnitt är det många som bortser från varningen genom att klicka OK i dialogrutan. Programmet ger dock inte upp så lätt utan fortsätter envist att varna genom att visa rosa färg runt alla de textstycken som är berörda av de saknade teckensnitten. Den rosa färgen skrivs inte ut men fungerar som en effektiv varningssignal ända tills problemet rättas till.

Den rosa färgen visar vilka textstycken som saknar teckensnitt.

Varningen från InDesign om saknade teckensnitt är definitivt befogad eftersom programmet använder ett ersättningsteckensnitt som nästan alltid har annorlunda utseende och, vad värre är, kräver ett annat omfång. En noggrant positionerad text kommer därmed att brytas om vilket oftast raserar hela layouten! Stäng därför dokumentet utan att spara några ändringar.

Du måste rätta till saknade teckensnitt genom att i första hand installera de saknade teckensnitten på din dator och i nödfall ersätta dem med några snarlika som du har installerade. För att ta reda på vilka teckensnitt som behöver installeras öppnar du dokumentet på nytt och antecknar vilka teckensnitt som saknas. Installation av teckensnitt är inte helt elementärt men i avdelningen Problemlösning hittar du konkreta anvisningar för de vanligaste operativsystemen.

Om du inte har tillgång till de saknade teckensnitten måste du som en nödlösning ersätta dem med snarlika som finns installerade i din dator. Påpekas bör att detta sällan ger tillfredställande resultat men om du saknar PostScript-teckensnitten Times och Helvetica går det oftast att ersätta dem med TrueType-teckensnitten Times New Roman och Arial som har snarlikt utseende och omfång.

För att ersätta teckensnitt klickar du på knappen Sök efter teckensnitt i den tidigare beskrivna dialogrutan. Benämningen på knappen är något missvisande eftersom du enbart får fram dialogrutan Sök efter teckensnitt där du själv måste välja lämpligt ersättningsteckensnitt. Markera ett av de saknade teckensnitten i den övre listan, klicka på menyn Teckensnittsfamilj, välj önskad ersättning och bekräfta med ett klick på knappen Ersätt alla. Upprepa dessa åtgärder för samtliga de teckensnitt som visas i den övre listan innan du stänger dialogrutan via knappen Stäng.

Dialogrutan för ersättning av saknade teckensnitt med några av de som finns i datorn.
InDesign innehåll

Rensa åsidosättningar hos textformat

InDesign har kraftfulla mallfunktioner som via Styckeformat bestämmer utformningen hos hela textstycken och via Teckenformat kan ge avvikande utformning hos enstaka ord. Mallarna fungerar naturligtvis allra bäst om du enbart utformar text med de namngivna format som finns tillgängliga och undviker att göra lokala utformningar via knappar och menyer i kontrollpanelen ovanför dokumentfönstret. Om inte de tillgängliga formaten räcker till så bör du skapa nya med önskade utformningar.

Om du trots allt utformar text lokalt varnar programmet dig genom att visa ett plustecken, bredvid det aktuella formatets namn i panelen Styckeformat. Varningen uppträder när du markerar textramen, när du placerar insättningspunkten i den berörda texten eller när du markerar hela texten i flödet.

Varningar om åsidosättningar kan även uppträda efter att du monterat färdiga texter som tagits fram med ordbehandlingsprogrammet Word. Många som arbetar med Word känner tyvärr inte till att man bör utforma text via mallar.

För att ta bort åsidosättningar markerar du aktuell text och klickar på symbolen Rensa åsidosättningar i markeringen. Symbolen finns tillgänglig i underkanten av panelen Styckeformat. Du kan även markera hela ramar, flera stycken eller hela textflödet så att flera textstycken rensas samtidigt.

Om du enbart vill rensa åsidosättningar hos teckenformat håller du nere tangenten Ctrl samtidigt som du klickar på symbolen. På motsvarande sätt används tangentkommandot Ctrl plus Skift för att enbart rensa på styckenivå.

Så här rensar du bort åsidosättningar hos markerad text så att dess utformning helt bestäms av inställningarna i mallens styckeformat.
InDesign innehåll

Skapa månghörningar och stjärnor

Flera av verktygen hos InDesign har underliggande varianter som du kommer åt genom att klicka på triangelsymbolen nere till höger hos verktygssymbolen. Ett användbart sådant är Polygonverktyget som finns i två varianter både för att skapa ramar och för grafiska objekt. Med polygonverktygen kan du skapa månghörningar och stjärnor med valfritt antal sidor.

Polygonverktyget för grafiska objekt finns tillgängligt under verktyget för rektangel.

För att bestämma antalet sidor och ställa in stjärnans form tar du fram dialogrutan Polygoninställningar genom att dubbelklicka på polygonverktyget. Polygoner har värdet 0% på Stjärnform medan stjärnor har värden mellan 1% och 100%. Högre värden ger mer urgröpta stjärnor.

Dialogrutan Polygoninställningar.

Som ett alternativ till dialogrutan kan du även använda piltangenterna. Om du under pågående ritning trycker på pil uppåt eller neråt så ökas eller minskas antalet sidor. Tryckning på pil höger eller vänster förändrar på motsvarande sätt stjärnformen.

InDesign innehåll

Spegelvänd objekt i InDesign

InDesign har ett väl genomtänkt användargränssnitt men för vissa åtgärder, som t ex att spegelvända en bild eller text, kan det vara svårt att hitta det nödvändiga kommandot.

Börja med att ta fram panelen Omforma via kommandot Fönster-Objekt och layout-Omforma. Markera därefter det aktuella objektet som skall speglas och välj önskat kommando, Vänd vågrätt eller Vänd lodrätt, i panelens meny som du får fram genom att klicka på triangeln uppe till höger.

Så här spegelvänder du bilder i InDesign via panelen omforma.
InDesign innehåll

Hämta valfri färg från annat dokument

Vid arbete med färger för tonplattor och text är det ofta önskvärt att man får exakt den färg som brukar användas för ett visst projekt. Att manuellt skapa färger, som utförs i panelen Färgrutor, tar relativt lång tid och kräver att man matar in exakt rätt CMYK-värden eller ev namn på dekorfärger.

Arbetet går betydligt snabbare om du kan hämta önskad färg från något tidigare projekt. I menyn hos panelen Färgrutor kan du välja kommandot Läs in färgrutor, navigera till den fil som innehåller önskade färger och importera samtliga till det öppna dokumentet. Men hur går man tillväga om enbart vissa färger skall importeras?

I menyn hos panelen Färgrutor väljer du kommandot Ny färg vilket öppnar en dialogruta med detta namn. Klicka på triangeln till höger om Färgmodell och välj alternativet Annat bibliotek.

Med kommandot Ny färgruta får du möjlighet att navigera till en annan fil och hämta färger.

InDesign visar då en fildialog där du söker upp och markerar den fil som innehåller önskade färger. Längst ner i dialogrutan visas en lista med de tillgängliga färgerna hos filen. Om du markerar en färg i listan och klickar på knappen OK läggs färgen till i panelen Färgrutor hos det öppna dokumentet. Du kan upprepa detta valfritt antal gånger. När du är klar stänger du dialogrutan med knappen Stäng.

Färgen Pantone 430 C har hämtats från dokumentet Fastigheter och lagts till i det öppna dokumentet.
InDesign innehåll

Utskrift av stora dokument på flera mindre sidor

Att skriva ut stora dokument, som A2 eller A3, på en vanlig A4-skrivare kan vara ganska tålamodsprövande. InDesign underlättar arbetet avsevärt via en funktion som helt automatiskt delar upp dokumentet i flera delar, lägger till extra överlappning kring varje sida och skriver ut skärmärken så att du lätt kan skära ren utskrifterna och skarva ihop dem till ett stort papper. Vid utskriften tar programmet hänsyn till att en skrivare normalt inte kan fylla ett papper ända ut till papperskanten.

I Dialogrutan Skriv ut indikeras via en exempelruta nere till vänster när ett dokument har större sidstorlek än den aktuella pappersstorleken. Den vita rektangeln symboliserar pappersstorleken medan den grå visar dokumentets storlek.

Exempelruta skriv ut dokument för stort vid utskrift

InDesign visar tydligt när dokument är för stora för att kunna skrivas ut på ett papper.

För att InDesign skall dela upp ett stort dokument så att det skrivs ut på flera sidor klickar du på Konfiguration vilket tar fram nya alternativ i dialogrutan. Kryssa för alternativet Sida vid sida och se till att alternativet Auto är valt. Vid fältet Överlappande står hur mycket sidorna kommer att överlappa varandra. Detta värde kan du själv ändra men minska inte det för mycket eftersom det då blir svårare att skära rent pappren efter utskrift. Överlappningen presenteras via dubbla linjer i exempelrutan nere till vänster.

För att du skall få synliga skärmärken klickar du på Märken och utfall samt kryssar för alternativet Skärmärken. Även dessa presenteras då i exempelrutan.

Dialogruta Skriv ut stora dokument på flera mindre sidor

Inställningar hos dialogrutan Skriv ut vid utskrift av ett A3-dokument på fyra A4-sidor. Skärmärkena som visas i exempelrutan nere till vänster har aktiverats via Märken och utfall.
InDesign innehåll

Minska filstorlek hos InDesign-dokument

Jämfört med de flesta andra layoutprogram producerar InDesign mycket stora filer, även för relativt enkla dokument. Orsaken till att InDesign-filer tar så stor plats är att programmet hanterar text- och bildinformation med mycket hög precision och att datafilerna har en grundstruktur som förbättrar prestanda vid arbete med dokument.

Filstorlek hos olika versioner av InDesign

Varje ny version av InDesign erbjuder fler möjligheter vilket också kräver en ny version av filformatet. Med nyare filformat följer tyvärr också ökad filstorlek. I nedanstående tabell jämförs filstorleken för en tom A4-sida sparad i tre olika versioner av InDesign samt i Word 2003.

Programversion

Filstorlek för tom A4-sida

Word 2003

20 kB

InDesign CS

116 kB

InDesign CS2

172 kB

InDesign CS3

252 kB

Knep för att minska filstorleken

För att undvika problem med onödigt stora filer är det viktigt att du hela tiden är uppmärksam på vilka faktorer som ökar filstorleken. Med hjälp av nedanstående knep kan du i de flesta fall minska filstorleken med flera hundra procent.

Spara som med jämna mellanrum

Efter en tids arbete innehåller alla dokument onödig information som är rester av tidigare förändrade och raderade objekt. Du bör därför med jämna mellanrum rensa upp i filerna genom att välja kommandot Spara som och ersätta tidigare sparad fil med en ny fräsch version.

Länka så många bilder som möjligt

InDesign länkar automatiskt alla monterade punktuppbyggda bilder som är större än 48 kB. I de allra flesta fall bör du bibehålla alla sådana bilder som länkade även om det i länkpaletten är möjligt att bädda in bilder i InDesign-filer. Undvik också att kopiera bilder från andra program och klistra in dem i InDesign eftersom detta både ger sämre kvalitet och inbäddade bilder som skapar större filer.

Undvik att skala ner bilder i InDesign

När du monterar bilder i InDesign skapar programmet automatiskt visningsbilder med upplösningen 72 dpi, vilka presenteras på bildskärmen istället för de högupplösta originalbilderna. Syftet med de lågupplösta visningsbilderna är att ge bättre prestanda vid uppritning av skärmbilden men visningsbilderna ökar samtidigt också filstorleken hos dokumenten.

Många bilder från digitalkameror är lagrade i upplösningen 72 dpi och har därmed väldigt stor fysisk storlek (upp till flera meter). Undvik att montera sådana bilder direkt hos InDesign eftersom de efter nödvändig nerskalning resulterar i en onödigt tung visningsbild. Skala istället ner bilderna i Photoshop före montering. Omskalning av bilder i Photoshop beskrivs här.

Med korrekt omskalning av bilder före montering hos InDesign kan du spara flera hundra kB per bild hos den resulterande InDesign-filen.

Ta bort inbäddade färgprofiler som inte används

InDesign-dokument kan från och med version CS2 innehålla färgprofiler, både för RGB-bildskärmsvisning och för CMYK-återgivning på papper. Varje sådan färgprofil kan kräva upp till 1 MB lagringsutrymme om den är välgjord och innehåller rikligt med information. Om du inte arbetar med automatisk färghantering (vilket säkert är fallet för de allra flesta) så är det därför lämpligt att ta bort alla inbäddade färgprofiler. Detta utför du i dialogrutan som tas fram via kommandot Redigera-Tilldela profiler. Om du inte kan välja detta kommando är färghanteringen avstängd.

För att ta bort ev inbäddade profiler klickar du för de båda alternativen Ignorera (använd aktuell arbetsfärgrymd) för både RGB och CMYK. När filen sparas nästa gång minskar filstorleken med upp till 1 MB per profil.

InDesign dialog tilldela profiler

Dialogrutan Tilldela profiler används för att bädda in eller ta bort
färgprofiler hos dokument.
InDesign innehåll

Dynamisk stavningskontroll (CS2)

En ny användbar funktion hos InDesign CS2, som Adobe lånat från Word, är att du kan kontrollera stavningen redan vid inskrivning av text. Ett felstavat ord indikeras då via röd understrykning. Denna funktion slår du på via kommandot Redigera-Stavning- Dynamisk stavningskontroll. Tänk dock på att programmet inte har någon möjlighet att rimlighetskontrollera användningen av ord i sitt sammanhang.

InDesign CS2 dynamisk stavningskontroll

Exempel på dynamisk stavningskontroll i ett dokument.
InDesign innehåll

Automatisk korrigering av text (CS3)

Erfarenheten visar att vissa ord löper större risk än andra att bli felstavade. Som exempel kan nämnas abbonnemang, anfådd, nogrannt och paralell, vilka ju samtliga är felstavade. InDesign CS3 har en användbar funktion, benämnd Automatisk korrigering, som själv byter ut sådana felstavade ord mot de korrekt stavade. Korrigeringen sker omedelbart efter att du skrivit det felstavade ordet och trycker mellanslag. Om du av någon anledning (t ex som ovan) vill ha den felstavade varianten av ett ord så går det att redigera texten efter att programmet korrigerat felet.

Funktionen med automatisk korrigering kräver dock att programmet har en lista över vilka felstavade ord som skall ersättas med samhörande rätt stavade ord. Listan fylls i via en dialogruta som du får fram via kommandot Inställningar-Automatisk korrigering. För att snabbt fylla på listan rekommenderas att du först tjuvtittar i motsvarande lista hos ordbehandlingsprogrammet Word, som levereras med en motsvarande ifylld lista.

Se dock upp med alternativet Korrigera skiftlägesfel automatiskt eftersom detta relativt ofta resulterar i ord med versaler mitt inne i meningar!

InDesign CS3 automatisk korrigering av text

I denna dialogruta hos InDesign CS3 lägger du till de ord som skall autokorrigeras.
InDesign innehåll

Ställ in kantlinjer och radavstånd i tabeller hos InDesign

När du skapar en tabell i InDesign får den automatiskt synliga kantlinjer och ett förinställt avstånd mellan textraderna. Detta kan du vid behov förändra genom att markera aktuella rader i tabellen och därefter ställa in Kantlinjer och Radhöjd antingen i Kontrollådan eller ännu hellre via dialogrutan Cellalternativ som du får fram via kommandot Tabell-Cellalternativ.

Om du vill ha synliga kantlinjer är det lämpligt att ta fram fliken Text och välja Lodrät justering Justera-Mitt. Texten placeras då med lika stort avstånd både över och under sig till närmsta kantlinje. Avståndet över och under bestäms både av inställningarna Cellindrag Överkant och Cellindrag Underkant samt av värdet på Radhöjd i fliken Rader och kolumner. Vid behov kan du skriva in decimaltal för dessa värden. Om du väljer Radhöjd Minst och ett angivet mått så adderas detta mått till dina båda val för Cellindrag. Du kan studera resultatet av inställningarna i den markerade tabellen genom att klicka för alternativet Förhandsvisa i dialogrutan.

Exempel på tabell med synliga kantlinjer, texten justerad i mitten i lodrät led och
med radhöjd minst 3 mm adderat med cellindrag på 1 + 1 mm.

För att dölja tabellens kantlinjer markerar du först önskade rader. Ta därefter fram fliken Linjer och fyllningar, se till att samtliga kantlinjer i dialogrutan är blåmarkerade (klicka ev på de linjer som inte är blå) och välj därefter Bredd 0 pkt. Med kantlinjerna dolda blir det nu även möjligt att minska cellindraget så att tabellen tar mindre plats i höjdled.

Tabell med dolda kantlinjer, radhöjd på minst 3 mm och cellindrag på 0,5 + 0,5 mm.
InDesign innehåll

Öppna filer från InDesign i tidigare versioner av programmet

De många nya funktionerna hos InDesign CS4 kräver ett utökat filformat som tyvärr inte kan öppnas med tidigare versioner av programmet. Men naturligtvis kan InDesign CS4 öppna tidigare versioner av filer.

Lösningen på problemet om man arbetar i en blandad programmiljö, vilket säkert blir fallet tills alla har gått över till CS4-program, är att exportera CS4-filerna till filformatet InDesign Interchange (INX) som närmast tidigare programversion kan hantera.

Begränsningen med filformatet InDesign Interchange är dock att det inte kan lagra de funktioner som enbart finns tillgängliga i nyare programversioner. Villkorlig text, korsreferenser, knappar med länkar och bildövergångar går därmed förlorade från CS4.

Dessutom går det enbart att spara ner till närmast föregående version. För att öppna CS4-filer i CS2 krävs därför att du har tillgång även till CS3 som då måste användas för att spara till INX ännu en gång.

Så här exporterar du en fil från InDesign CS4 för användning i InDesign CS3.
InDesign innehåll

Anpassa bilder automatiskt vid montering (CS4)

Hos tidigare versioner av InDesign är det relativt besvärligt att få lämplig storlek hos bilder när de monteras i programmet. Detta har förbättras avsevärt hos InDesign CS4 som låter dig skala bilder i samband med monteringen och helt automatiskt bibehåller deras proportioner.

För att skalningen skall fungera väljer du först i vanlig ordning kommandot Arkiv-Montera och markerar önskad bild. Istället för att enbart klicka där du vill ha bilden ritar du istället en ram på önskad plats. Programmet visar då en informationsruta nere till höger om ramen med uppgifter om skalan som används. Du kan enbart rita ramar som har bildens proportioner. För att kunna rita en ram med valfria proportioner måste du hålla ner tangenten Skift under pågående ritning. Bilden bibehåller dock även i detta fall sina proportioner vilket innebär att den fyller ut ramen enbart i en riktning.

När du monterar en bild genom att rita ram så bibehålls bildens proportioner.

Du kan även få programmet att skapa en kontaktkarta via montering av flera bilder samtidigt. För att markera flera bilder vid montering håller du ner tangenten Ctrl (Kommando i Mac) och klickar på dem i fillistan.

Om du under monteringen håller ner tangenterna Ctrl och Skift (Kommando och Skift i Mac) och ritar en ram så visar programmet ett rutnät och en informationsruta som anger den totala storleken hos kontaktkartan. Om du efter påbörjad ritning av ramen släpper tangenterna Ctrl och Skift kan du istället använda piltangenterna för att öka eller minska antalet rader eller kolumner i rutnätet.

När du avslutar ritningen av rutnätet skapar programmet automatiskt lika många bildramar som det aktuella rutnätet innehåller, justerar ramarna symmetriskt, samt skalar om alla valda bilder och monterar dem i var sin ram.

Exempel på automatisk montering av flera bilder samtidigt i en kontaktkarta.
InDesign innehåll

Montera InDesign-filer i dokument (CS3)

InDesign har alltid varit en virtuos när det gäller att känna igen och tolka olika filtyper vid montering av text och bilder. Med den senaste versionen har det nu även blivit möjligt att montera enstaka sidor från InDesign-filer.

När InDesign-filer skall monteras är det mycket lämpligt att du krysssar för alternativet Visa importalternativ, vilket medför att du i en följande dialogruta kan välja vilken sida som skall monteras. Om InDesign-filen innehåller flera lager går det även att välja vilka av dessa som skall tas med vid monteringen.

InDesign CS3 montera InDesign-filer

I denna dialogruta väljer du vilken sida hos InDesign-filen som skall monteras.

När du monterar hela InDesign-sidor hanteras de ungefär som monterade bilder. Detta innebär att informationen inte kopieras in i det mottagande dokumentet utan programmet skapar istället en länk till originalfilen. Det går därför inte att redigera texten hos den monterade sidan utan du måste då öppna den länkade originalfilen och utföra redigeringen där samt spara filen, varvid den monterade sidan då uppdateras i det mottagande dokumentet. Den allra bekvämaste metoden för att öppna en monterad sida är genom att hålla ner tangenten Alt och dubbelklicka sidan.

InDesign CS3 resultat monterad InDesign

Exempel på sida från InDesign som monterats i ett nytt dokument. Lägg märke till att sidan visas i länkpanelen tillsammans med de bilder som är länkade till sidan.
InDesign innehåll

Montera sidor från PDF-filer

PDF-filer används ofta för att distribuera dokument till mottagare som saknar det program som använts för att ta fram dokumenten. Alla som har programmet Adobe Reader kan då öppna och skriva ut dokumenten med den bildkvalitet som ställts in vid framtagning av PDF-filerna. Mer information om hur du tar fram PDF-filer i olika program hittar du här.

Ett litet fåtal program med Illustrator och InDesign i spetsen kan även öppna eller montera PDF-sidor och redigera eller använda sidorna i sina egna dokument. Påpekas bör dock att detta enbart är möjligt med PDF-filer som är öppna, dvs saknar inställningar för Dokumentskydd.

För att montera en PDF-sida i ett dokument hos InDesign väljer du i vanlig ordning kommandot Arkiv-Montera. I dialogrutan för montera måste du därefter kryssa för alternativet Visa importalternativ så att det blir möjligt att välja vilken sida i PDF-filen som monteras. När du markerar en PDF-fil visas nere till höger i dialogrutan en sidminiatyr för den första sidan hos filen.

InDesign dialog montera_ mportalternativ

Så här förbereder du montering av en PDF-sida i InDesign.

I den följande dialogrutan, Montera PDF, kan du bläddra bland sidorna i PDF-filen via pilarna nere till vänster i dialogrutan. Om PDF-filen innehåller ett stort antal sidor underlättas bläddringen om du först anger ett kortare Intervall av sidor. I denna dialogruta kan du även ange om sidan skall ha Genomskinlig bakgrund eller ej samt välja Beskär enligt ett antal olika alternativ i samhörande meny. Om PDF-filen innehåller flera lager går det att ta fram fliken Lager och välja att Visa eller dölja valfria lager.

InDesign dialog montera PDF

I dialogrutan Montera PDF väljer du vilken sida som skall monteras.

När du är klar med alla inställningar i dialogrutan Montera PDF bekräftar du med OK varvid InDesign visar en monteringssymbol snarlik den som uppträder vid montering av bildfiler. Du kan nu antingen klicka i dokumentet, varvid hela PDF-sidan monteras som en bild, eller rita en bildram varvid PDF-sidan monteras beskuren i denna bildram.

Efter slutförd montering hanteras PDF-sidan precis som en monterad bildfil. Du kan därför minska bildramens storlek och beskära PDF-sidan till önskad vy. Med Direktmarkeringsverktyget (den högra pilen) går det även att flytta sidan inom ramen eller skala om den. Det går däremot inte att redigera varken text eller bild hos monterade PDF-sidor.

InDesign resultat monterad PDF i ram

Resultatet av en monterad PDF-sida som beskurits i bildramen.

Monterade PDF-sidor hanteras via länkar, precis som stora bildfiler, vilket innebär att du måste ta med PDF-filen om InDesign-dokumentet flyttas eller kopieras till någon annan mapp eller skiva. Detta hanteras enklast via kommandot Packa som beskrivs här. Om du skapar en ny PDF-fil av dokumentet med den monterade PDF-sidan så bäddas enbart den aktuella sidan in i denna nya PDF-fil, vilket håller nere filstorleken.

Precis som är fallet för monterade bilder så presenteras den monterade PDF-sidan med relativt låg kvalitet på bildskärmen. Vid utskrift används däremot originalfilen vilket ger samma kvalitet som hos PDF-filen. För att tillfälligt förbättra skärmbildens kvalitet markerar du bildramen med PDF-sidan, högerklickar och väljer Visningsprestanda-Visning med hög kvalitet.

InDesign innehåll

Montera diagram från Excel

Att ta fram diagram från tabeller med siffror går lekande lätt med kalkylprogrammet Excel. Men att överföra diagrammen till andra program med full kvalitet är inte alltid lika lätt. Under gynnsamma omständigheter (modern systemversion samt passande kombination av program och programversioner) är det ibland möjligt att kopiera diagrammet från Excel och klistra in i dokumentet hos InDesign. Räkna dock med att denna metod kan ge problem och även begränsad kvalitet hos diagrammet. Dessutom växer filstorleken hos InDesign-filen för varje nytt objekt som du klistrar in eftersom de bäddas in i filen.

En betydligt säkrare, men också mer omständlig, metod är att skapa en PDF-fil av Excel-dokumentet med det önskade diagrammet. Framtagning av PDF-filer från Excel via makrot PDFMaker beskrivs utförligt här.

PDF-filen med diagrammet monteras i InDesign ungefär som en bildfil, vilket beskrivs utförligt i ovanstående tips. Bli inte besviken om diagrammet ser grynigt ut på skärmen eftersom detta enbart är en förenklad skämpresentation. Vid utskrift eller tryck får diagrammet lika hög kvalitet som originalet i Excel.

Diagram hos en PDF-fil som monterats i InDesign.

Om du inte har tillgång till Acrobat går det i nödfall även att fånga skärmbilden av diagrammet, spara denna som en TIF-fil och montera den i InDesgn. Arbetsgången för detta beskrivs utförligt här.

InDesign innehåll

Montera bilder i textkonturer

Alla former hos InDesign kan fungera som ramar för bilder. Om du därför omvandlar en skriven text till konturer kan dessa användas som ramar för fotografier och andra bilder.

Börja med att skriva en kort text och ställ in storleken till ett relativt stort värde så att du får plats med bilder. Markera därefter texten och välj kommandot Text-Skapa textkonturer. Den skrivna texten omvandlas då till konturer och kan därför inte redigeras längre med textverktyget!

För att montera en bild i konturerna markerar du dem och väljer kommandot Arkiv-Montera i vanlig ordning. Efter montering kan du justera bildens position med verktyget Direktmarkering (vita pilen).

Texten Moln har här omvandlats till konturer och därefter har ett fotografi monterats.
InDesign innehåll

Förinställ egenskaper hos nya objekt i InDesign

Har du råkat ut för att objekt du skapar med InDesign får helt tokiga egenskaper? Som exempel kan nämnas textramar med fel textinställningar, linjer med olämplig utformning och objekt med oönskade linje- och fyllningsfärger.

För att en gång för alla förinställa programmet avmarkerar du först alla objekt (klicka i tomma luften). Ta därefter fram någon av följande panler: Färgrutor, Linje, Objektformat, Styckeformat, Teckenformat, Tabellformat eller Cellformat. Enbart dessa paneler kan förinställas.

Välj därefter önkade inställningar i panelen, ta fram nästa panel och ställ in osv.

Programmet är nu förinställt för dina behov och nästa gång du skapar ett nytt grafiskt objekt får det automatiskt rätt egenskaper direkt.

Exempel på förinställningar för några av de mest använda panelerna.

InDesign innehåll

Hur du undviker vanliga problem med bilder

InDesign låter dig hantera och manipulera monterade bilder på flera olika sätt vilket naturligtvis är önskvärt men detta kan även skapa problem om du är oförsiktig.

Förvrängda bilder

När du skalar om bilder är det mycket viktigt att du håller ner både Ctrl- (Kommando i Mac) och Skift-tangenterna så att bilden (och även ramen) bibehåller sina proportioner. Om du misstänker att någon bild är förvrängd går det dock att ta reda på detta genom att markera bilden med Direktmarkeringsverktyget (vita pilen) och läsa av skalan i Kontrollådan. För att rätta till förvrängningen skriver du in samma skala både i vertikal- och horisontalled.

Om du klickar på en bild med det vanliga Markeringsverktyget (svarta pilen) visas alltid skala 100% även om bilden är förvrängd.

Lägg märke till att du måste markera en bild med Direktmarkeringsverktyget för att kunna studera och rätta till ev förvrängning hos bilden.

Beskurna bilder

InDesign låter dig beskära bilder om du med Markeringsverktyget gör ramen mindre än bilden. Men hur ser du enklast om bilder är beskurna eller ej? Välj Direktmarkeringsverktyget samt klicka på bilden och håll kvar ca en sekund. Programmet visar då den beskurna delen av bilden nertonad utanför ramen. Undvik att arbeta med för kraftiga beskärningar i InDesign eftersom bilden då tynger ner dokumentet i onödan! Allra bäst är att beskära bilder i Photoshop.

För att se den beskurna ytan klickar du med Direktmarkeringsverktyget och håller kvar.

Upplösning hos bilder

InDesign kan hantera både objektbilder och punktbilder. När det gäller punktbilder måste du alltid kontrollera att bildernas upplösning är tillräckligt hög för att kunna återges med bra kvalitet. Vid utskrift på laserskrivare räcker det med upplösningen 200 dpi medan tryckeriet kräver 300 dpi.

Tänk på att punktbilders kvalitet påverkas när du skalar om dem. För att ta reda på aktuell upplösning hos en bild kan du markera bilden, ta fram panelen Information och kontrollera att Effektivt värde för ppi uppfyller ovanstående krav. Upplösningar över 300 dpi förbättrar inte bildkvaliteten utan tynger enbart ner dokumentet i onödan. Sådana bilder bör du öppna i Photoshop och sampla ner. Detta beskrivs utförligt här.

Denna bild har för låg upplösning till tryck.

Arbeta effektivare via fönstret Snabbformatera

Vid arbete med redigering och utformning av text har man ofta önskemål om att utföra så många kommandon som möjligt via tangentbordet. InDesign har ett mycket användbart fönster benämnt Snabbformatera som gör detta möjligt.

För att ta fram fönstret Snabbformatera använder du tangentkommandot Ctrl + Enter i Windows och Kommando + Enter i Mac. Dessa kommandon fungerar oberoende av vilka verktyg du för tillfället har valda. I fönstret Snabbformatera visas en lista, sorterad i bokstavsordning, med alla teckenformat, styckeformat, objektformat m fl format och även programmets menykommandon. Om du skriver ett eller flera tecken i fältet uppe till höger rullar listan och markerar något format eller kommando som innehåller den skrivna texten. För att genomföra den valda åtgärden trycker du på tangenten Enter vilket även stänger fönstret Snabbformatera.

Fönstret Snabbformatera är särskilt användbart i projekt där du arbetar med mallstyrda textutforminingar via Styckeformat och Teckenformat vilka medlemmar kan läsa mer om här.

Fönstret Snabbformatera låter dig bekvämt välja Styckeformat och Teckenformat utan att du behöver ta fram motsvarande paneler och klicka i dem.

Du kan även använda fönstret Snabbformatera för att välja bland InDesigns många menykommandon. Ta fram panelen och skriv en del av kommandots namn tills det visas i listan. Detta är särskilt användbart för kommandon som saknar tangentkommandon (kortkommandon via tangentbordet). Många kommandon är ju av typen till/från vilket innebär att du aktiverar och avaktiverar med samma kommando två gånger i följd.

Så här slår du på eller av den dynamiska stavningskontrollen
hos InDesign via fönstret Snabbformatera.

Eftersom listan över alla möjliga format och kommandon kan bli ganska lång är det bra att du kan anpassa vad som visas i listan. Ta fram fönstret Snabbformatera och klicka på triangeln uppe till vänster så visas en meny där du kan bocka för vilka alternativ som skall visas. De alternativ som inte är förbockade visas inte i listan om du skriver deras namn i fältet uppe till höger.

Enbart de alternativ som är förbockade visas i Snabbformatera.
InDesign innehåll

© 2021 www.programsupport.se