ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev
Tips till CorelDraw

Användartips till CorelDraw

CorelDraw är ett prisvärt och populärt program som används av många informatörer för att ta fram illustrationer och skyltar. Programmet har en lägre inlärningströskel än huvudkonkurrenten Adobe Illustrator.

I denna avdelning av ProgramSupport finns ett antal konkreta tips som hjälper både nybörjare och mer vana användare att arbeta effektivt med CorelDraw.

Om du inte får svar på dina frågor så rekommenderas avdelningen Problemlösning med information om bildfilsformat, teckensnitt, utskrifter och datautbyte.

Verktyg och fönster i CorelDraw X3

Redigering av objekt i CorelDraw

Egenskaper hos objektgrafik i CorelDraw

Hjälpmedel för noggrann positionering

CorelDRAW-Graphics-Suite-2019 för både Windows och Mac Tips till Flash

Nedanstående tips är enbart tillgängliga för medlemmar efter inloggning!

Gruppera och kombinera objekt

Fyllningar och konturer

Snabbare skärmuppdatering

Rubriktext och stycketext

Redigera och utforma text

Texteffekter i CorelDraw

Rita med flera lager i CorelDraw

Omvandla text till konturer

Bezier-kurvor utan tårar

Exportera bilder från CorelDraw till andra program

Verktyg och fönster i CorelDraw X3

CorelDraw X3 är ett kraftfullt illustrationsprogram som trots de många funktionerna är relativt lätt att komma igång med. Programmet har ett stort antal grundläggande ritverktyg som finns tillgängliga i Verktygslådan till vänster om ritningen. Förutom verktygen i verktygslådan finns ett stort antal andra funktioner tillgängliga via menyerna och i två olika typer av fönster. Dockningsfönstren placeras alltid till höger om ritningen medan övriga fönster kan positioneras på valfri plats. Du väljer själv vilka fönster som skall visas i menyn Fönster genom att bocka för önskade alternativ med kommandona Dockningsfönster och Verktygsfält.

Innan du ritar ett objekt måste du välja önskat ritverktyg genom att klicka på det i verktygslådan så att det blir aktivt. Valt verktyg ligger normalt kvar markerat så att du kan rita flera likadana objekt i följd. Om du inte vill fortsätta använda ett verktyg görs det inaktivt via mellanslagstangenten. Flera av verktygen har underliggande varianter som du kommer åt genom att klicka på triangeln nere till höger om verktyget.

För att kunna rita objekt som har samma bredd och höjd, t ex cirklar med ovalverktyget eller kvadrater med rektangelverktyget håller du nere Ctrl-tangenten medan du drar med verktyget.

Arbetsmiljön hos CorelDraw X3 med ritverktyg och två fönster för redigering av objekt.

Redigering av objekt i CorelDraw

För att redigera ritade objekt måste du först markera dem så att de omgärdas av små svarta rutor, benämnda handtag. Markering kan antingen ske genom att du klickar en gång på objekten eller genom att rita en markeringsruta som helt och hållet omgärdar dem. För att markera flera objekt håller du ner skifttangenten och fortsätter att klicka på objekt efter objekt.

Markerade objekt storleksförändras genom att du drar i något av handtagen. Om du drar i ett hörnhandtag sker storleksförändring likformigt både i höjd- och sidled samtidigt.

Exempel på markering och storleksförändring av objekt.

Storleken hos text kan du bestämma genom att markera den och därefter antingen välja storlek via kommandon i menyn Text eller genom att dra i något av textens handtag. I det senare fallet ändras textens storlek steglöst.

När du ritar går det att zooma in eller ut i ritningen för att detaljstudera objekt eller få överblick över helheten. Detta gör du genom att klicka på Zoomverktyget och därefter klicka på något av de alternativa verktyg som kommer upp. När du valt verktyget för Zooma in måste du rita en markeringsruta kring den del av ritningen som skall detaljstuderas.

Om du klickar två gånger i följd på ett objekt markeras det på ett särskilt sätt så att du kan rotera det eller luta det genom att dra i någon av de dubbelriktade pilar som omgärdar objektet. För att utföra dessa båda ändringar med högre precision kan du även välja kommandot Ordna-Transformeringar och därefter välja Placera, Rotera, Skala, Storlek eller Luta. Värdena skrivs då in i det dockningsfönster som visas.

För att rotera drar du i de böjda pilarna medan de raka används för tänjning.

Egenskaper hos objektgrafik i CorelDraw

I objektorienterade grafikprogram som CorelDraw bygger du upp bilder genom att stapla geometriska objekt ovanpå eller under varandra. Programmet har ritverktyg bl a för rektanglar, ovaler, linjer, bågar och text. Alla objekt kan flyttas och även storleksförändras med muspekaren om verktyget Markera är valt. Detta arbetssätt kräver viss övning men är inte svårare än att alla kan lära sig konstruera egna bilder.

Lägg märke till att det inte finns något radergummi hos CorelDraw. I objektorienterade program går det inte att ta bort delar av ett objekt, utan hela objektet måste raderas.

En viktig strategi vid all ritning med CorelDraw är att så ofta som möjligt återanvända färdiga objekt. Första gången du ritar ett motiv tar det ganska lång tid men om du duplicerar tidigare framtagna objekt går arbetet dramatiskt mycket fortare.

CorelDraw levereras med ett stort antal färdiga bilder som du kan använda direkt eller modifiera så att de passar dina egna behov. På marknaden finns också ett stort antal fristående bildbibliotek inom olika motivområden.

Objektorienterade bilder i CorelDraw byggs upp av ett antal delbilder som staplas på varandra.

Hjälpmedel för noggrann positionering

I många tekniska ritningar är det viktigt att objekt positioneras noggrant så att de ligger i linje med andra objekt. CorelDraw har flera hjälpmedel som underlättar positionering. De viktigaste är Linjalerna (Rulers), Stödlinjerna (Guidelines) och Stödrastret (Grid). Dessutom finns flera kommandon där du själv kan välja hur objekten skall justeras.

Linjalerna presenteras omedelbart ovanför och till vänster om ritningen. Du kan själv ställa in måttenhet och gradering hos linjalerna. I de flesta fall är det lämpligt att arbeta med måttenheten millimeter. Linjaler är enbart ett visuellt hjälpmedel som hjälper dig att manuellt positionera objekt.

Stödlinjerna drar du själv till önskad plats genom att placera muspekaren på linjalen och dra med musknappen nertryckt. Stödlinjer kan fås att dra till sig objekt när du ritar via kommandot Visa-Fäst mot Stödlinjer (View-Snap to Guidelines).

Stödrastret är ett kraftfullt hjälpmedel som automatiskt positionerar objekt i vissa fastställda positioner. Ett stödraster fungerar likt ett osynligt magnetiskt nät som tvingar muspekaren till stegvisa förflyttningar när du ritar och positionerar objekt.

Härigenom går det lätt att positionera objekt på exakt samma plats som andra objekt, t ex när en linje skall möta ett hörn eller tangera en cirkel.

Stödrastret kan presenteras via tunna grå linjer eller punkter på ritningen via kommandot Visa-Stödraster (View-Grid). När du arbetar med låga förstoringsgrader döljer programmet automatiskt vissa linjer, för att inte klottra ner skärmen i onödan.

CorelDraw stödraster Med stödrastret går det lätt att positionera objekt noga.

Delningen hos stödrastret ställer du själv in via kommandot Visa-Inställningar för stödlinjer (View-Grid and Ruler Setup) som tar fram en dialogruta där du ställer in avståndet antingen som Rastertäthet (Frequency), dvs antal steg per måttenhet, eller som Avstånd (Spacing). Här måste du också koppla på funktionen genom att kryssa för rutan Fäst mot stödraster (Snap to Grid) och ange om rastret skall visas på skärmen, Visa-stödraster (Show Grid). I de flesta ritningar är det lämpligt att arbeta med en stödrasterinställning på 1–2 mm. Om du behöver positionera något objekt helt fritt går det att tillfälligt stänga av funktionen via kommandot Visa-Fäst mot stödraster (View-Snap to Grid).

Med den här inställningen får du 2 mm mellan varje stödrasterpunkt

När flera objekt skall positioneras i linje med varandra markerar du först alla objekten och väljer därefter kommandot Ordna-Justera och fördela, (Arrange-Align and Distribute) följt av önskat alternativ.

Kommandon för att justera flera markerade objekt i CorelDraw är mycket användbara.

CorelDRAW-Graphics-Suite-2019 för både Windows och Mac

Version 2019 är en omfattande uppgradering av CorelDRAW. Förutom flera nya funktioner erbjuds programmet nu i snarlika varianter för både Windows och Macintosh. Jag har valt ut att beskriva några av de nya funktioner som är mest användbara.

Pixel Perfect Web graphics

Programmet har sen gammalt en funktion som gör det möjligt att exportera ritningar med objektgrafik som punktbilder i JPEG- eller PNG-format för användning hos webbsidor. Nytt är nu att du via knappen Align with Pixel Grid i panelen Align and Distribute kan säkerställa att dina objekt återges så naturligt som möjligt i punktformat. Detta sker genom att objekten flyttas till närmast tillgängliga koordinat i rutmönstret för pixlarna.

Via knappen Align with Pixel Grid kan du säkerställa att objekt som exporteras till webbilder får bästa möjliga kvalitet.Ny panel Objects ger bra överblick i ritningar

Många ritningar innehåller ett stort antal olika objekt. Den nya panelen Objects erbjuder flera bra nya funktioner som underlättar arbetet och ger bättre överblick i komplexa ritningar. Panelen visar nu små miniatyrbilder av objektens form och du kan dessutom namnge objekt och hela grupper. För att hitta önskat objekt kan du söka efter namnen via en sökruta.

Panelen Objects ger bra överblick över strukturen hos komplexa ritningar.

 

Redigerbara effekter hos objekt

Programmet erbjuder sen länge ett stort antal effekter som kan läggas på olika objekt. Pålagda effekter presenteras nu i panelen Properties under en egen flik fx. Effekterna är icke förstörande så du kan när som helst aktivera eller stänga av dem i panelen och vid behov kan du även redigera inställningarna för en markerad effekt.

Det är möjligt att dra och släppa effekter hos ett objekt på andra objekt genom att dra namnen i panelen till önskade objekt.

Det markerade objektet har två olika effekter pålagda. Du kan redigera en effekt genom att dubbelklicka dess namn i panelen Properties.Möjligt att redigera ritningar via webbappen CorelDRAW.app

Registrerade användare av programmet har nu möjlighet att redigera ritningar via en webbaserad app som körs från en vanlig webbläsare. Programmets funktioner blir därmed tillgängliga från valfri dator under förutsättning att den har en snabb bredbandsföbindelse. Filerna sparas då i en molntjänst där du kan komma åt dem även från din dator som har programmet installerat.

Med webbappen kommer du även åt de många mallar som erbjuds till programmet och som kan spara massor med tid när du behöver ta fram nya ritningar.

En ny ritning påbörjas här via webbappen från en av de många tillgängliga mallarna.


CorelDRAW 2019 erbjuds både som paket och via prenumeration

Tidigare versioner av CorelDRAW har enbart funnits tillgängliga som programpaket men nu är det även möjligt att arbeta med programmet via prenumeration.

Ett nytt programpaket har ett rekommenderat ca pris på 6700 kr inkl moms medan en uppgradering från tidigare version kostar ca 3350 kr. Programmet kan hämtas via nerladdning från Corels webbplats.

Prenumerationskostnaden för ett helt år är ca 2300 kr medan enstaka månader kostar ca 225 kr.

Du kan även prova en demoversion av programmet kostnadsfritt under en vecka.

 

© 2019 www.programsupport.se