ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Rapport om hur du arbetar med Word och InDesign tillsammans

PDF-filen nedan är endast åtkomlig för medlemmar
efter inloggning med användarnamn och lösenord.

Överblick rapporter

Hur du arbetar med Word och InDesign tillsammans

Formatmallar i Word

Formatmallar i InDesign

Lokal formatering av text

Förberedelser före montering
Rensa bort lokal formatering hos Word-filer
Förinställ panelerna med format i InDesign
Klistra in med format och bilder bibehållna
Skapa Word-mall med InDesign

Olika metoder för montering i InDesign
Ta bort format och formatering
Bevara format och formatering
Anpassa formatimport via koppling mellan format

Vissa objekt förloras vid montering
Objekt som fungerar bra
Objekt som går förlorade

Hantera monterade bilder
Krav för att bilder skall monteras korrekt
Extrahera monterade bilder

Finslipa resultatet
Tvätta bort onödiga tecken
Omvandla lokal formatering till teckenformat
Rensa bort lokal formatering
Byt ut Word-format mot InDesign-format
Läs in format från annat dokument
Ersätt styckeformat med andra i hela dokumentet
Kontrollera att inga onödiga teckenformat används
Ta bort automatiska hyperlänkar från Word
Hantera sidbrytningar

Rapport om hur du arbetar med InDesign och Word i samverkan
Ladda ner

25 sid
14-03-24