ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Rapport om operativsystemet Windows Vista

PDF-filen nedan är under en begränsad tid åtkomlig utan inloggning, dvs även för dig som inte är medlem i ProgramSupport.

Överblick rapporter

Nya möjligheter med Windows Vista

 • Modernt användargränssnitt
  Ny startknapp
  Sidpanelen
  Visa miniatyrer för bilder i mappar
 • Ny snabb sökfunktion
 • Nya program för hantering av mediefiler
  Windows Fotogalleri
  Förbättrad version av Windows Media Player
  Fånga skärmbilder med Skärmklippverktyget
 • Förbättrad säkerhet
 • Prestanda och stabilitet
 • Kompatibilitet
 • Sammanfattning

Rapport om nya möjligheter med Windows Vista
Ladda ner

6 sid
07-05-21