ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Rapport om videofilmer i presentationer med PowerPoint

PDF-filen nedan är endast åtkomlig för medlemmar efter inloggning med användarnamn och lösenord.

Överblick rapporter

Videofilmer i presentationer med PowerPoint

Filformat för video
Filformat som fungerar bra med PowerPoint
Konverteringsprogram för videofilmer

Montera filmer via inbäddning eller länk

Efterbehandling av infogade filmer

Visa videofilmer från nätet i PowerPoint
Arbetsgång med PowerPoint 2010 och 2013
Arbetsgång med PowerPoint 2016

Optimera filmer hos presentationer

Komprimera filmer hos presentationer

Visa presentationer på andra datorer
Exportera presentationer som videofilmer

Nödvändig utrustning för visning
Presentationer via TV
Presentationer med datorprojektor

Visa bildspel med vy för föredragshållare
Inställningar med PowerPoint 2007 och 2010
Fler möjligheter med PowerPoint 2013 och 2016

Rapport om video i presentationer med PowerPoint
Ladda ner

23 sid
17-03-21