ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Rapport om tryckförberedelser

PDF-filen nedan är endast åtkomlig för medlemmar
efter inloggning med användarnamn och lösenord.

Överblick rapporter

Klart för fotosättning och tryck

 • Lämpligt raster
  Konventionellt raster
  Stokastiskt raster
  Rastertäthet
 • Val av Papper
 • Punktförstoring
 • Säkrare färger i dokumenten
  Färginställning i layoutprogram
 • Kalibrering av bildskärmen
  Kalibrering i Mac OS X
  Kalibrering med Adobe Gamma
  Extra kalibreringsutrustning
 • Förbered bilder för tryck
 • Att tänka på vid sidombrytning
  Texthantering
  Undvik att rotera och skala bilder
  Länkade bilder
  Rasterinställning för bilder
 • Färgseparation
  Separationsinställningar
  Färgseparation i layoutprogram
  Färgseparation med PhotoShop
  DCS-formatet
 • Kompensera för misspass i tryck
  Olika metoder
  Inställningar i layoutprogram
  Allmänna regler
 • Hantering av teckensnitt
  Omvandla text i bilder till konturer
 • Checklista inför tryck
 • Filöverföring
  Lämplig struktur på filer som lämnas till fotosättning
  Filöverföring via webben
  PostScript- och PDF-filer
  Program som undersöker filer

PDF-rapport om klart för fotosättning och tryck.
Ladda ner

26 sid
05-08-08