ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Rapport om tryckfärdiga PDF-filer

PDF-filen nedan är endast åtkomlig för medlemmar
efter inloggning med användarnamn och lösenord.

Överblick rapporter

Tryckfärdiga PDF-filer

 • Olika versioner av PDF
  PDF för tryck
  PDF/X
 • Metoder för att skapa PDF-filer
  Skapa PDF med Acrobat Distiller
  Exportera PDF direkt från tillämpningsprogram
  Spara PDF direkt från Mac OS X
 • Vanliga fel hos PDF-filer
  Olämpliga teckensnitt i dokumenten
  Teckensnitten är inte inkluderade
  Bilder är lagrade i fel färgläge
  Bilder har olämplig upplösning
  Felaktiga färger hos bilder
  Genomskinlighet visas inte korrekt
 • Kontrollera och korrigera PDF-filer med Acrobat Professional

Rapport om tryckfärdiga PDF-filer
Ladda ner

11 sid
06-04-17