ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Rapport om hur du tar fram tillgängliga PDF-filer

PDF-filen nedan är endast åtkomlig för medlemmar
efter inloggning med användarnamn och lösenord.

Överblick rapporter

Gör dina PDF-filer tillgängliga för funktionshindrade

 • Hjälpmedel för funktionshindrade
  Skärmläsarprogram
  Förstoringsprogram
 • Vad som menas med tillgänglighet
  Taggade PDF-filer
  Läsordning
 • Skapa tillgängliga PDF-filer med Word
 • Skapa tillgängliga PDF-filer med InDesign
 • Kontrollera tillgängligheten hos PDF-filer
 • Lägg till och redigera taggar
 • Ändra läsordningen

Rapport om tillgängliga PDF-filer
Ladda ner

12 sid
09-04-27