ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Skapa och hantera PDF-formulär med Acrobat Pro DC

PDF-filen nedan är endast åtkomlig för medlemmar
efter inloggning med användarnamn och lösenord.

Överblick rapporter

Skapa och hantera PDF-formulär med Acrobat Pro DC

 • Användningsområden

  Skapa formulär med Acrobat Pro DC
  Bygg upp formulärets layout i ett grafiskt program
  Ta fram verktygen Förbered formulär
  Guide som identifierar fält automatiskt
  Stäng av den automatiska identifieringen av fält
  Manuell hantering av formulärfält
  Skapa och ställ in textfält
  Kontroll och korrigering av inmatade data
  Justera och duplicera fält
  Alternativknappar och kryssrutor
  Listor
  Beräkningar på fält
  Knappar med interaktion
  Omvandla formulär hos webbsidor till PDF
  Aktivera behörighet för att spara med Adobe Reader

  Distribuera formulär

  Fyll i och returnera formulär

  Hantera mottagna data hos PDF-formulär
  Samla data i en svarsfil

Skapa och hantera PDF-formulär med Acrobat Pro DC
Ladda ner

26 sid
19-08-25