ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Rapport om Office 2007

PDF-filen nedan är under en begränsad tid åtkomlig utan inloggning, dvs även för dig som inte är medlem i ProgramSupport.

Överblick rapporter

Nya möjligheter med Office 2007

  • Helt nytt användargränssnitt
  • Teman och format styr utformningen
  • Bättre understöd för moderna mediefiler
  • Lätt att skapa diagram via SmartArt
  • Inbyggd funktion för att skapa PDF-filer
  • Nya filformat kan bromsa övergången
  • Prestanda och stabilitet
  • Sammanfattning

Rapport om nya möjligheter med Office 2007
Ladda ner

6 sid
07-03-19