ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Rapport om Office 2003

PDF-filen nedan är endast åtkomlig för medlemmar
efter inloggning med användarnamn och lösenord.

Överblick rapporter

Nya möjligheter med Office 2003

 • Gemensamma nyheter hos programmen
  Förbättrat användargränssnitt
  Åtgärdsfönster
  Förenklat programunderhåll
  Flera Urklipp samtidigt
  Smarta etiketter
  Söka efter filer
  Förbättrad bildhantering
 • Nya möjligheter i Outlook 2003
  Nytt användargränssnitt
  Förenklad posthantering via Snabbflaggor och Sökmappar
  Delade kalendrar
  Gemensamma mappar
 • Nya möjligheter i Word 2003
  Förbättrad texthantering
  Enklare formatering
  Formatmallar för listor och tabeller
  Utökad språkkontroll
  Flera användare samtidigt
  Granska dokument via läslayout
  Skydda delar av dokument
 • Nya möjligheter i Excel 2003
  Smarta etiketter
  Förbättrad utformning av kalkyler
  Förenklat arbete med formler och funktioner
  Listor i kalkylblad
  Skydda kalkylblad mot obehörig åtkomst
 • Nya möjligheter i PowerPoint 2003
  Nytt normalläge med tre fönster
  Välj bildlayout och bilddesign via nya åtgärdsfönster
  Mer automatik för textutformning
  Bättre understöd för grafik och multimedia
  Nya möjligheter för bildspel och animeringar
  Paketera hel presentation för visning på annan dator

PDF-rapport om Office 2003
Ladda ner

30 sid
05-07-29