ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Rapport om hur du använder mallar i InDesign

PDF-filen nedan är endast åtkomlig för medlemmar
efter inloggning med användarnamn och lösenord.

Överblick rapporter

Spara tid via mallar i InDesign

 • Styckeformat
  Grundläggande teckenformat
  Indrag och avstånd
  Punktlista via hängande indrag
  Alternativ för radbyten
  Format från Word till InDesign
  Vanliga problem och hur du undviker dem
 • Teckenformat
 • Objektformat
 • Snabbformatering
 • Mallsidor
  Paletten sidor
  Marginaler och stödlinjer
  Metoder för spaltindelning
  Automatisk sidnumrering
  Sidor som avviker från mallen
 • Malldokument
 • Återanvändning via bibliotek

Rapport om hur du kan spara tid via mallar i InDesign
Ladda ner

18 sid
07-01-15