ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Rapport om hur du producerar information för mobila enheter

PDF-filen nedan är endast åtkomlig för medlemmar
efter inloggning med användarnamn och lösenord.

Överblick rapporter

Producera information för mobila enheter

 • Fördelar och begränsningar med elektroniska dokument

 • PDF-filer för mobila enheter

 • Ta fram EPUB-filer
  Läsarprogram för EPUB-filer
  EPUB har levande layout
  Struktur hos en EPUB-fil
  Verktyg för framtagning av EPUB-filer
  Konverteringsprogram
  iBooks Author för Mac OSX Lion
  Framtagning med InDesign CS 5.5
  Översikt över arbetsgången i InDesign CS 5.5
  Anpassa befintliga dokument
  Layout och typografi
  Objekt och bilder
  Flödesordning via panelen Artiklar
  Exportera dokument till EPUB
  Allmänt
  Bild
  Innehåll
  Finjustera layout via CSS
  Validera EPUB-filen

 • Adobe Digital Publishing Suite
  Arbetsflödet i DPS
  Förbered InDesign för DPS
  Framtagning av tidning för iPad med DPS
  Lämplig sidstorlek och orientering
  Teckensnitt och filformat för bilder
  Hjälpmedel för navigering
  Lägg till interaktivitet med Overlay Creator
  Skapa hel tidning med Folio Creator
  Importera artiklar
  Lägg till namn och symboler för din folio

 • Olika kanaler för publicering

Nya möjligheter med InDesign CS5
Ladda ner

20 sid
12-04-23