ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Rapport om metoder för spaltindelning i InDesign

PDF-filen nedan är endast åtkomlig för medlemmar
efter inloggning med användarnamn och lösenord.

Överblick rapporter

Metoder för spaltindelning i InDesign

  • Spaltlinjer styr vid montering av text
    Automatisk spaltindelning av mallsidorna
    Manuell spaltindelning av mallsidorna
  • Aktivera layoutanpassning
  • Stödlinjer fungerar som ett visuellt hjälpmedel
  • Spaltindela textramar
  • Skapa ramar med förberedda textkopplingar

Metoder för spaltindelning i InDesign
Ladda ner

5 sid
10-02-20