ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Rapport om hur du tar fram presentationer med InDesign

PDF-filen nedan är endast åtkomlig för medlemmar
efter inloggning med användarnamn och lösenord.

Överblick rapporter

Ta fram presentationer med InDesign

 • Jämförelse mellan PDF och SWF

 • Inställning av InDesign för presentationer

 • Krav på bilder till presentationer
  Nödvändig upplösning
  Lämpliga filformat
  Bridge underlättar montering

 • Skapa lager, textformat och mallsidor

 • Knappar som växlar bilder

 • Sidövergångar mellan bilder

 • Exportera dokument till PDF eller SWF
  Skapa interaktiv PDF
  Skapa presentation i SWF

 • Skapa hyperlänkar i presentationer

 • Använd filmer i InDesign CS5
  Filformat som understöds
  Navigeringspunkter i filmer
  Knappar navigerar till önskad tidpunkt
  Exportera till PDF

 • Skapa animeringar med CS5
  Panelerna Animering och Timing
  Skapa en meny med bildminiatyrer
  Objektlägen låter dig växla bilder bekvämt

 • Använd animeringar i PDF-filer

Presentationer med InDesign
Ladda ner

22 sid
11-05-16