ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Rapport om nya möjligheter med InDesign CS6

PDF-filen nedan är endast åtkomlig för medlemmar
efter inloggning med användarnamn och lösenord.

Överblick rapporter

Nya möjligheter med InDesign CS6

 • Krav på datorn och systemet

 • Förbättringar hos gränssnittet

 • Förenklad återanvändning av objekt
  Verktyget Innehållsamling
  Verktyget Innehållsmontering
  Länka monterade objekt
  Koppla textformat vid montering

 • Flexibla layouter
  Alternativa layouter
  Regler för flytande sida

 • Nya möjligheter med textramar
  Flexibel spaltbred
  Automatisk storlek

 • Förbättrade funktioner för EPUB-filer
  E-böcker kan delas upp efter styckeformat
  Möjligt att skapa EPUB3-filer med video och ljud

 • Nya verktyg för att skapa PDF-blanketter
  Skapa textfält med panelen Knappar och formulär
  Skapa kryssrutor och alternativknappar
  Exportera blankett till PDF

 • Spara filer för äldre InDesign

Nya möjligheter med InDesign CS5
Ladda ner

18 sid
12-06-18