ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Rapport om friläggning av fotografier

PDF-filen nedan är endast åtkomlig för medlemmar
efter inloggning med användarnamn och lösenord.

Överblick rapporter

Friläggning av fotografier

 • Hantering av frilagda bilder
  Problem med genomskinlighet
  Filformat som kan hantera genomskinlighet

 • Friläggning med Photoshop
  Lås upp lagret Bakgrund
  Markera områden att ta bort
  Enklare markering via verktyget Snabbval
  Förbättra markeringar via Förfina kant
  Omvandla markeringar till lagermasker
  Friläggning via urklippsbanor

 • Friläggning i PowerPoint

 • Friläggning i InDesign
  Montera bilder med färdiga urklippsbanor
  Skapa urklippsbanor med InDesign

 • Specialprogram för friläggning

 • Köpa tjänster på nätet

Frilägg fotografier
Ladda ner

19 sid
13-03-25