ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Rapport om datautbyte mellan program

PDF-filen nedan är endast åtkomlig för medlemmar
efter inloggning med användarnamn och lösenord.

Överblick rapporter

Flytta data mellan Microsoft Office och layoutprogram

 • Metoder för datautbyte
 • Urklipp mellan program
 • Urklippshanteraren i Windows
 • Textutformningar hos Urklipp
 • Bilder i Urklipp
 • Utökad urklippsfunktion hos Office 2003
 • Dra-och-släpp objekt
 • Möjligheter och begränsningar hos layoutprogram
 • Dynamiskt datautbyte via OLE
 • Bädda in objekt
 • Möjligheter och begränsningar med OLE
 • Användningsområden
 • Export/Import via standardfilformat
 • Word-filer till InDesign
 • Export av bilder från Office
 • Montera PDF-filer i layoutprogram
 • Exempel på användningsområden
 • Pilar i PageMaker
 • Effektivt arbete med tabeller
 • Scheman, diagram och bilder från PowerPoint eller Word

PDF-rapport om datautbyte mellan Office och layoutprogram
Ladda ner

10 sid
05-08-01