ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Nya möjligheter med Adobe CS4

PDF-filen nedan är endast åtkomlig för medlemmar
efter inloggning med användarnamn och lösenord.

Överblick rapporter

Nya möjligheter med Adobe CS4

 • Flera varianter av paket
 • Gemensamma nyheter hos programmen
  Programfältet med menyn för att växla arbetsyta
  Bättre överblick över fönster via flikar
  Inbyggd hjälpfunktion men inga tryckta handböcker
 • Adobe Bridge CS4
  Ger bra överblick över dina filer
  Kör bildspel på skärmen
  Håll reda på bilder via Samlingar
  Arbeta med Bridge minimerat
 • InDesign CS4
  Smarta stödlinjer vid skalning och positionering
  Kraftfull zoom och navigering
  Anpassa bilder automatiskt vid montering     
  Smart textomformning (flödning) mellan sidor
  Förbättrad hantering av länkade bilder
  Villkorlig text
  Automatisk Preflight av dokument
  Hyperlänkar och Korsreferenser
  Skapa Knappar och Sidövergångar
  Exportera dokument till SWF- och Flash-format
  Äldre programversioner kräver InDesign Interchange
 • Photoshop CS4
  Bättre navigering via OpenGL
  Förhandsgranska Lagningspenseln och Klonverktyget
  Förbättringar hos verktygen Skugga och Efterbelys
  Korrigera bilder via panelen Justeringar
  Enklare friläggning via panelen Masker
  Ändra proportioner hos bilder med bibehållet utseende hos motivet
 • Illustrator CS4
  Arbeta med flera Ritytor i samma dokument
  Smarta stödlinjer och Popup-fönster med information
  Ny Plumppensel som målar fyllningar via banor
  Nya panelen Utseende låter dig utforma objekt
  Lättare att isolera objekt vid redigering
  Förenklad hantering av Övertoningar
 • Flash CS4
  De nya verktygen Sprejpensel och Deco
  Förbättrad hantering av objekt i biblioteket
  Enklare framtagning av Rörelseinterpoleringar
  Den nya panelen Rörelseredigerare
  Spara animeringar i panelen Förinställda rörelser
  Omvänd kinematik via Ben
  Nya verktyg för 3D-förflyttning och 3D-rotation
 • Dreamweaver CS4
  Bättre överblick över relaterade CSS-filer
  Enklare åtkomst till CSS via Kodnavigatören
  Redigering av CSS-regler via panelen Egenskaper
  Enklare förhandgranskning via Live-vy
  Använd smarta objekt från Photoshop
 • Maskinkrav och stabilitet

Nya möjligheter med Adobe CS4
Ladda ner

54 sid

09-01-19