ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Rapport om Adobe CS3

PDF-filen nedan är endast åtkomlig för medlemmar
efter inloggning med användarnamn och lösenord.

Överblick rapporter

Nya möjligheter med Adobe CS3

 • Flera varianter av paket
 • Gemensamma nyheter hos programmen
  Dockan med paneler kan vikas ihop
  Adobe-dialogrutan visar mer info
  Förbättrade prestanda med Mac OS X
  Inbyggd hjälpfunktion men inga tryckta handböcker
 • Adobe Bridge CS3
  Ger bra överblick över dina filer
  Adobe Camera RAW kan nu hantera JPEG och TIFF
  Dra och släpp bilder i andra program
 • InDesign CS3
  Nya symboler vid montering av objekt
  Montera InDesign-filer i dokument
  Automatisk korrigering av text
  Utökad funktion för Sök/ersätt
  Bättre överblick över format via Formatgrupper
  Läs in mallsidor från andra projekt
  Mallar för tabeller
  Ny panel med effekter för objekt
  Textvariabler sätter in text automatiskt
  Automatisk numrering av listor och rubriker
  Äldre programversioner kräver InDesign Interchange
 • Photoshop CS3
  Förbättrad korrigering av Intensitet/kontrast
  Ny funktion för omvandling av färgbilder till gråskala
  Enklare markering via verktyget Snabbval
  Förbättra markeringar via Förfina Kant
  Panelen Klona källa underlättar retusch
  Prova effekter via Smarta filter
 • Illustrator CS3
  Kontrollpanel som anpassas automatiskt
  Förenklad redigering av banor
  Verktyget Suddgummi raderar delar av objekt
  Panelen Färgguide låter dig skapa Färggrupper
  Verktyget Beskär område
  Bättre prestanda än hos tidigare versioner
 • Flash CS3
  Bättre integration med Illustrator och Photoshop
  Understöd för ActionScript 3.0
 • Dreamweaver CS3
  Förbättrad integration med Photoshop
  Kompletta layouter med CSS
  Ajax-skript
 • Maskinkrav och stabilitet

PDF-rapport om Adobe CS2
Ladda ner

30 sid
07-08-13