ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
 
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från ProgramSupport September 2022

 

Här kommer månadens nyhetsbrev med tips för effektivare arbete i dina grafiska program.

Gör bakgrunden till motivet oskarp via Snabbåtgärd hos Photoshop

Hos Photoshop CC 2022 finns en Snabbåtgärd som helt automatiskt via AI-teknik kan skapa oskarp bakgrund hos bilder där huvudmotivet har bra kontrast mot omgivningen.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till Photoshop:

Använd grafik som tagits fram med Word hos InDesign

Moderna versioner av Microsoft Word erbjuder flera verktyg för framtagning av grafik som kombineras med texten. Du kan sätta in Former, Ikoner, Diagram mm via knappar i fliken Infoga. Men om du vill montera sådana dokument hos InDesign så följer grafiken tyvärr inte med och du tvingas ta en omväg via export av varje objekt till var sin bildfil.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till Word:

 

Bantad variant av Visio körs via molnet

Microsoft Visio är ett kraftfullt och samtidigt lättanvänt program för framtagning av flödesplaner, blockscheman och annan grafik. Men programmets höga inköpspris (drygt 5000 kr) har länge bromsat användningen bland informatörer.

Microsoft erbjuder nu även bantad variant av programmet via prenumeration. Denna variant av Visio körs via molnet med en vanlig webbläsare. Du kan använda Visio-webbappen med valfri dator (Windows eller Mac) och ritningar kan sparas i ditt OneDrive-konto hos molnet. Du får även tillgång till ett stort antal mallar med färdiga former vilka kan spara mycket tid.

Exempel på ett flödesschema som är framtaget med Visio-webbappen.

 

Kostnaden för en prenumeration, som benämns Visio Abonnemang 1, är ca 50 kr per månad. Du hittar mer info hos Microsoft via nedanstående länk:

https://www.microsoft.com/sv-se/microsoft-365/visio/flowchart-software

 

Effektiv fönsterhantering hos MacOS via Alt-tangenten

Hos moderna systemversioner har Apple ändrat hur mappar som ligger inne i andra mappar hanteras. Om du vill visa objekten hos två eller flera mappar samtidigt i var sina fönster måste du använda Alt-tangenten.

Alt-tangenten hjälper dig hantera
fönster effektivare i moderna MacOS.


Vi skall studera detta genom att visa innehållet hos en mapp, benämnd Bilder Yellowstone, vilken innehåller tre undermappar Djur, Gejser och Landskap, med var sin kategori av naturbilder.

Mappen Bilder Yellowstone är här öppen i ett fönster.Öppna mappar i ny flik

Om du markerar en av undermapparna och högerklickar så visas en meny med kommandot Öppna i ny flik.

Kommandot Öppna i ny flik.

 

Om du väljer kommandot Öppna i ny flik så ersätts visningen av undermapparna med innehållet hos den valda mappen.

Nu visas enbart innehållet i en av mapparna.Öppna flera mappar samtidigt

För att det skall bli möjligt att visa innehållet hos flera mappar samtidigt så måste du använda Alt-tangenten när du högerklickar för att öppna en mapp. Kommandot Öppna i ny flik ersätts då av kommandot Öppna i nytt fönster.

Kommandot Öppna i nytt fönster tas fram via Alt-tangenten.


 

Genom att välja kommandot flera gånger i följd för de olika mapparna kan du visa innehållet hos flera mappar samtidigt.


Bekväm positionering av fönster

Du kan även använda Alt-tangenten för att förstora och positionera öppna fönster till sidorna hos bildskärmen. Detta genomförs genom att du med Alt-tangenten nertryckt placerar muspekaren, utan att klicka, på den gröna knappen Maximera uppe till vänster hos fönstret. I menyn som då visas kan du välja att flytta fönstret till den vänstra eller högra sidan av skärmen. Detta leder även till att fönstret förstoras så att det fyller ut hela skärmen i höjdled.

Den omgivande mappen Bilder Yellowstone har här redan förstorats och positionerats till den vänstra sidan hos skärmen. Med det visade kommandot sker samma sak med mappen Djur, men till den högra sidan av skärmen.

 

Alt-tangenten har här använts för att få fönstren att fylla ut var sin halva av bildskärmen.Det var allt för den här gången. Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av oktober.© 2022 www.programsupport.se