ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från ProgramSupport September 2019

Här kommer månadens nyhetsbrev med tips för effektivare arbete i dina grafiska program.

Arbeta snabbare via egna Tabellformat i InDesign

Om du ofta har tabeller i dina dokument kan du spara massor med tid genom att en gång för alla ta fram Tabellformat som sen kan genomföra alla utformningar hos dina tabeller via ett par musklick. Förutom att du arbetar snabbare så får du då även en mer konsekvent utformning hos dina dokument.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till InDesign:

Justera och fördela objekt noggrant i PowerPoint

När du arbetar med presentationer som innehåller flera grafiska objekt så är det viktigt att du positionerar objekten noga i förhållande till andra objekt så att bilderna får ett professionellt utseende. PowerPoint har flera hjälpmedel som kan underlätta detta arbete.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till PowerPoint:

Spara tid med Genvägar hos iOS

Appen Genvägar erbjuder ett bekvämt sätt att via ett knapptryck eller via ett Siri-kommando utföra flera olika åtgärder på din mobila enhet.

Läs mer i avdelningen Användbara appar till mobila enheter:


Namnändra bilder från digitalkameror med Adobe Bridge

De flesta digitalkameror namnger bilder och filmer via en kryptisk kod som avslutas med ett löpnummer som räknas upp för varje fil. Namngivningen gör det svårt att i efterhand identifiera de bilder man är intresserad av.

Situationen kan dock förbättras avsevärt om du använder programmet Adobe Bridge för att namnändra bildfilerna i samband med att de kopieras in till datorn från kamerans minneskort.

Börja med att ansluta minneskortet till datorn via en kortläsare. Öppna Adobe Bridge och navigera till den mapp på minneskortet där bilderna är lagrade (ofta mappen DCIM). Välj arbetsytan Grundläggande hos Bridge så att miniatyrer av bilderna visas i fönstret Innehåll.

Välj därefter kommandot Redigera-Markera allt så att alla miniatyrerna får blå inramningar.

Alla bilderna hos mappen DCIM på minneskort är nu markerade.


Namnändringen genomförs genom att du väljer kommandot Verktyg-Döp om i grupp vilket öppnar en dialogruta med detta namn.

Kommando som påbörjar en namnändring av bilder hos ett minneskort.


I dialogrutan Döp om i grupp anger du hur namnändringen skall gå till. Du kan välja att Byta namn i samma mapp, Flytta till annan mapp eller Kopiera till annan mapp. I de flesta fall är det bäst att kopiera de namnändrade bilderna till en annan mapp på datorn så att minneskorten lämnas oförändrade.

Via knappen Bläddra väljer du sökvägen till den mapp dit de namnändrade bilderna skall kopieras. Själva namnändringen genomförs genom att du via fälten under Nya Filnamn bestämmer bildernas filnamn efter namnändring. Du kan lägga till fler fält med Text, Ordningstal, Ordningsbokstav, Datum och tid mm genom att klicka på plusknappen till höger om ett fält. Skriv därefter in önskad text eller ett siffervärde i det nya fältet.

Längst ner i dialogrutan visas ett exempel på hur en av bildfilerna namnändras med dina angivna inställningar.

Inställningar som kopierar bilder till mappen Bilder från Balsgård och namnändrar bilderna till filnamnet Balsgård följt av ett löpnummer som börjar på siffran 1.

 

När du bekräftar dina inställningar med knappen Byt namn så påbörjas namnändringen och den eventuella kopieringen av bilder vilket kan ta flera sekunder. Under bearbetningen visas en fildialog som indikerar förloppet.

Pågående namnändring och kopiering av bilder från ett minneskort till datorn.


Efter slutförd namnändring och ev kopiering av bilderna är det lämpligt att du studerar innehållet i den valda målmappen. Alla filnamnen börjar då med den angivna texten följt av ett löpnummer vilket gör det betydligt enklare att hitta bilder i framtiden.

Resultatet av den automatiska namnändringen och kopieringen till en mapp hos datorn.
Det var allt för den här gången. Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av oktober.

© 2019 www.programsupport.se