ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från ProgramSupport September 2015

Här kommer månadens nyhetsbrev med tips för effektivare arbete i dina grafiska program.

Ny avdelning: Arbeta effektivt vid inspelning av video

Många informatörer arbetar numera med videofilmer som ofta publiceras på YouTube, Vimeo eller Facebook. Moderna videokameror ger alla en möjlighet att spela in video med professionell kvalitet. Men tekniken innehåller många fallgropar och det krävs en hel del erfarenhet för att du skall få bra resultat.

Läs mer i avdelningen Arbeta effektivt vid inspelning av video:

Ny avdelning med tips för videoredigering i Premiere Pro

Här hittar du utförlig information som hjälper dig att arbeta effektivt med videoredigering i Adobe Premiere Pro. Den inledande informationen som vänder sig till nybörjare är tillgänglig för alla medan de mer avancerade tipsen kräver medlemskap hos ProgramSupport.

Läs mer i avdelningen Användartips till Premiere Pro:

Kurser i videoproduktion och redigering av video

I samarbete med Populär Kommunikation genomför ProgramSupport två kurser för informatörer om produktion och redigering av video. Kursen Producera video själv genomförs i Stockholm 10-11 november medan kursen Redigera video genomförs i Stockholm 1-2 december.

Mer information om kurserna hittar du här:

iOS 9 har flera nya användbara funktioner

Samtidigt med lanseringen av nya modeller av iPhone och iPad har Apple också presenterat en ny version av operativsystemet för sina mobila enheter. Nya iOS 9 kan installeras på iPhone 4s och nyare, på iPad 2 och nyare samt på alla modeller av iPad mini. Vissa av de nya funktionerna blir dock enbart tillgängliga på iPad Air och nyare.

Uppgraderingen hämtas i vanlig ordning från App Store. En glädjande nyhet är att du nu enbart behöver ladda ner drygt 1 GB jämfört med drygt 4 GB för tidigare systemversioner.

Längre drifttid hos iPhone

iPhone kan nu köras i ett Strömsparläge vilket innebär att den drar mindre energi, vilket ökar drifttiden med ca en timme. När detta läge är påslaget avaktiveras hämtning av e-post, bakgrundsuppdatering, automatiska hämtningar och vissa visuella effekter.

Du kan antingen slå på funktionen en gång för alla med Inställningen-Batteri eller vänta tills batteriets kapacitet sjunkit till under 20 %, vilket då visar en varningsruta där du kan slå på funktionen. När telefonen arbetar i Strömsparläge ändras färgen hos laddningsindikeringen uppe till höger från vitt till gult.

Med Strömsparläge påslaget så förbättrar du
drifttiden hos telefonen på bekostnad av vissa
funktioner.

Flera förbättringar hos Siri

Den röststyrda assistenten Siri har fått flera nya funktioner som förbättrar integrationen med vissa av apparna hos den mobila enheten.

När du aktiverar funktionen Hej Siri hos telefonens inställningar så uppmanas du att tala in några korta fraser för att träna telefonen så att inte andra personers röst kan aktivera Siri av misstag.

Siri kan nu manövrera vissa av telefonens appar på ett mer kraftfullt sätt än tidigare. Som exempel kan du uppmana telefonen att enbart visa de bilder som är tagna på en viss plats. Bildernas GPS-information används då för att göra ett urval.

  

Via röstkommandot "Visa mina bilder från Stockholm" har Siri här öppnat appen Bilder och valt ut att visa enbart bilder tagna i Stockholm.

Du kan även få Siri att skapa Påminnelser om olika typer innehåll som visas på telefonen. Detta fungerar med apparna Safari, Mail, Anteckningar, Kartor och Meddelanden. Du tar då fram önskad information på telefonen och säger "Påminn mig om detta" följt av en tidsangivelse. Du kan ange tiden både som ett intervall och som ett klockslag. Siri skapar då en påminnelse som presenteras med den angivna tidpunkten och symbolen för den inblandade appen. Du kan nu lägga undan både Siri och den aktuella appen och lugnt vänta på att påminnelsen visas där du öppnar appen genom att peka på dess symbol.

  

Siri har här skapat en påminnelse om en viss webbsida som du kan läsa senare.

Siri håller också reda på hur du använder din telefon och loggar vilka personer som du ringer oftast och vilka appar som du använder mest. Du kan ta fram en sammanställning över detta i symbolform genom att svepa från skärmens vänsterkant och in till höger.

Dessa Siri Förslag ger dig bekväm åtkomst till personer och appar i framtiden.

Exempel på Siri Förslag hos min iPhone.

Enklare växling mellan appar

Alla iOS-enheter kan ha flera appar öppna samtidigt men normalt visas enbart en i taget på skärmen. För att kontrollera vilka appar som är öppna trycker du två gånger på hemknappen. Enheten presenterar då öppna appar via förminskade fönster och apparnas symboler. Hos iOS 9 har fönstren nu blivit större och du växlar genom att svepa i sidled och peka på önskat fönster. För att avsluta en app drar du dess fönster upp och ut från skärmen.

Växling mellan flera öppna appar.

När en app länkar till någon annan app så visas en ny knapp Tillbaka till appens namn uppe till vänster i den andra appen. Denna knapp erbjuder en bekväm metod att växla mellan olika appar. Knappen uppträder t ex när en påminnelse öppnat någon annan app.

Enklare textredigering med nytt tangentbord

Det virtuella tangentbordet som används för inmatning och redigering av text har fått flera användbara förbättringar.

Den mest uppenbara nyheten är att tangentbordet nu presenterar tecknen antingen som versaler eller som gemener, beroende på vad du valt att mata in.

När du skall markera befintlig text så går det nu att peka med två fingrar vilket tar fram en insättningspunkt. Flytta därefter insättningspunkten till önskad position med fingrarna kvar på skärmen. Släpp kortvarigt och dubbelklicka eller dra därefter över den text som skall markeras, fortfarande med två fingrar.

Tangentbordet har även ett antal nya knappar med funktioner. Dessa visas normalt ovanför tangentbordet men när skärmytan inte räcker till (hos iPhone) så måste du ta fram knapparna genom att peka på symbolen plus till höger ovanför tangentbordet. Olika appar kan ha var sina uppsättningar med knappar och efterhand som appar uppdateras till det nya systemet så kan du räkna med att det dyker upp fler knappar. De allra flesta appar ger tillgång till knappar som möjliggör bekväm kopiering och inklistring av text. Appen Anteckningar har en annan knapp som ger tillgång till ett ritverktyg för att skapa enkla skisser. Appen Word har dessutom knappar för att ändra stilen hos markerad text.

Appen Anteckningar har en ny knapp hos tangentbordet som gör det lätt att skapa listor.

Delade vyer hos nya modeller av iPad

Tidigare systemversioner har inte haft möjlighet att visa mer än ett fönster i taget på skärmen. Även om flera appar kan vara öppna samtidigt så har man tvingats att växla mellan deras fönster. iOS 9 ger nu möjlighet till äkta multitasking med två fönster öppna samtidigt. Men detta fungerar enbart med iPad Air 2 och den nya modellen iPad Pro som har en skärm med storleken 12,9 tum.

Med två fönster öppna samtidigt går det betydligt lättare att kopiera och klistra in mellan olika appar. Du kan själv ändra hur apparna delar på skärmytan genom att dra gränslinjen i sidled. Den senast öppnade appen visas alltid till vänster på skärmen.

Appen Video kan ställas in för att spela upp filmer i ett eget litet fönster samtidigt som du arbetar med andra appar.

Två aktiva fönster visade samtidigt hos en iPad Air 2.

Appar med nya funktioner

Flera av Apples egna appar har kommit i nya versioner anpassade för iOS 9.

Anteckningar som beskrivits tidigare har flera nya möjligheter att utforma text. Appen Mail har en ny knapp som gör det lätt att lägga till bilagor till e-post.

Appen Kartor kan förutom kartor och vägbeskrivningar nu även ge information om rutter för kollektivtrafik. Än så länge är det enbart stora städer som erbjuder sådan information men detta kommer att utökas fortlöpande.

Exempel från appen Kartor med kollektivtrafiken (prickade linjer) i centrala Stockholm.

Webbläsaren Safari har fått flera nya användbara funktioner. Du kan välja att visa en sida antingen med webbanpassad layout (Begär webbversion) eller med normal layout för datorer vilket ofta ger mer information.

Du kan nu spara en webbsida som en PDF-fil till appen iBooks. Detta är en bra metod för att frysa informationen hos en webbsida som behöver vara permanent tillgänglig i framtiden, t ex inköpskvitton från e-handel.

En webbsida kan nu även sparas i Anteckningar för bekväm åtkomst.

Den nya sökfunktionen låter dig söka efter text på den öppna webbsidan.

Alla de nya funktionerna hos Safari finns tillgängliga via var sin knapp som du får tillgång till via knappen Dela i underkanten hos webbläsaren.

Knappen Dela hos Safari ger tillgång till flera nya funktioner.

Enklare filhantering med appen iCloud Drive

I likhet med andra datorföretag så erbjuder Apple molnbaserad lagring via sin tjänst iCloud. Detta är användbart vid arbete med mobila enheter för att få en säker backup. Eftersom iOS-enheter inte har något gemensamt filsystem som kan nås från olika appar så blir molnlagringen extra intressant.

Den nya appen iCloud Drive ger bra överblick över filerna som är lagrade i ditt personliga datormoln. Du kan skapa nya mappar samt flytta och ta bort filer.

Appen iCloud Drive visar mappstrukturen hos det personliga datormolnet.

 

Det var allt för den här gången. Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av oktober.


© 2015 www.programsupport.se