ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från ProgramSupport september 2010

Dags för ännu ett nyhetsbrev med tips för effektivare arbete i dina grafiska program.

Rapport om nya möjligheter med Office 2010

Microsoft har under sommaren presenterat nästa generation av sina kontorsprogram, benämnda Office 2010. Både Word 2010 och PowerPoint 2010 har fått förbättrade funktioner för hantering av bilder. PowerPoint 2010 kan efterbehandla videofilmer och distribuera presentationer som video. Programmen har även nya funktioner som underlättar när flera personer arbetar gemensamt med stora projekt.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Rapporter:

Redigera bilder i PDF-filer

Nyare versioner av Acrobat Pro ger dig möjlighet att redigera bilder i befintliga PDF-filer. Du kan markera bilder, flytta dem, skala om dem, rotera samt faktiskt även öppna dem i ursprungsprogrammet och lägga tillbaka en redigerad variant i PDF-filen.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till Acrobat:

Utöka bilders tonomfång med HDR-funktionen i Photoshop CS5

Många motiv har så stort exponeringsomfång att det blir svårt för en digitalkamera att återge alla toner utan att ljusa områden fräts ur eller mörka gror igen. Photoshop CS5 har en kraftigt förbättrad HDR-funktion som använder flera olika exponeringar av samma motiv för att skapa en ny bild med utökat tonomfång.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till Photoshop:

Skapa länkar och bokmärken i Word

Word erbjuder flera möjligheter för dig att skapa länkar till en annan plats inom ett dokument, till andra dokument eller till platser på webben.

Läs mer om länkar och bokmärken i avdelningen Användartips till Word:

Photoshop Express Editor låter dig bildbehandla via webbläsaren

Allt fler programvaruleverantörer erbjuder nu webbaserade versioner av sina tillämpningsprogram. Adobe Photoshop Express Editor är en bantad men i gengäld helt fri version som du kan köra via en vanlig webbläsare. Du kan både hantera egna bilder på din dator och bilder som lagras på nätet via ett fritt konto som du då måste skapa hos Adobe.

Photoshop Express Editor är mycket lätt att använda.

  • Börja med att klicka på knappen Upload Photo som visas när du startar programmet i webbläsaren. Navigera till önskad fil på din dator och öppna bilden i programmet. Enbart JPEG-bilder kan hanteras i den nuvarande versionen.

  • Välj önskad åtgärd i listan till vänster hos programfönstret. Programmet visar då miniatyrer av bilden med exempel på olika grader av efterbehandling med den valda åtgärden.

  • När du klickar på den miniatyrbild som ger önskat resultat genomförs åtgärden på bilden.

  • Du kan naturligtvis utföra flera olika åtgärder i följd på den öppna bilden. Detta indikeras via bockar till vänster i åtgärdslistan.

  • För att spara resultatet klickar du på knappen Done vilket öppnar en dialogruta där du kan välja bland tre olika filstorlekar (och därmed kvalitet) hos bilden.

  • När du valt önskad filstorlek och klickar på knappen Save visas en fildialog så att du kan spara bilden i önskad mapp på din dator.

Exempel på korrigering av exponeringen med Adobe Photoshop Express Editor.

Om du vill prova Photoshop Express Editor så finns programmet tillgängligt via webbadressen:

http://www.photoshop.com/tools


Det var allt för den här gången. Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av oktober.

© 2010 www.programsupport.se