ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
 
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från ProgramSupport Oktober 2022

 

Här kommer månadens nyhetsbrev med tips för effektivare arbete i dina grafiska program.

Spara tid vid arbete med InDesign via Alt-tangenten

Tangenten Alt hos Windows och motsvarande tangent Option hos MacOS kan vara till god hjälp vid arbete med InDesign. Genom att hålla ner tangenten samtidigt som du väljer vissa kommandon så kan du arbeta snabbare och undvika onödiga dialogrutor.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till InDesign:

Ta bort objekt och fyll med ett klick i Photoshop CC 2023

Hos Photoshop CC 2023 har Adobe gjort det väldigt lätt att markera objekt hos en bild och ta bort dem genom att fylla i med pixlar från omgivningen. Hos många bilder räcker det med ett enda klick med verktyget Objektmarkering och en bekräftelse via ett menyval eller ett tangentkommando.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till Photoshop:

 

Snabb granskning av videoklipp med Adobe Bridge

I de flesta videoprojekt bör du studera alla inspelade klipp innan de importeras i redigeringsprogram som Adobe Premiere Pro eller FinalCut Pro. Men att granska och välja ut videoklipp kan vara ett ganska mödosamt och tidskrävande arbete.

Arbetet med granskning av videoklipp underlättas om du använder programmet Adobe Bridge. Moderna versioner av programmet, från och med Adobe Bridge CC 2021, har understöd för att hantera videofilmer i de vanligaste filformaten MP4 och MOV. Filformatet MOV (QuickTime) rekommenderas numera enbart med MacOS.

Videofilmer från moderna kameror kan vara väldigt prestandakrävande så granskning med Adobe Bridge fungerar bäst för dig som har en relativt ny dator (max 2-3 år gammal).

Spela upp klippen via panelen Förhandsvisa hos Bridge

Börja med att navigera till den mapp som innehåller dina filmklipp. Alla filerna presenteras då i panelen Innehåll via bildminiatyrer av den första bildrutan hos klippen. När du markerar ett klipp presenteras en förstorad bild av klippet i panelen Förhandsvisa. För att spela upp och granska klippet startar du uppspelningen via knappen till vänster under klippet.

Uppspelningen kan även startas eller stoppas via tangenten Mellanslag (denna tangent har numera samma funktion i de flesta redigeringsprogram). Om ett klipp har lång varaktighet kan du även bläddra snabbt genom att dra reglaget i mitten åt höger (framåt) eller åt vänster (bakåt).

Om dina videoklipp har lång varaktighet och hög upplösning (4K) så kräver uppspelningen en dator med bra prestanda. Med äldre datorer kan du drabbas av ryckig uppspelning. Prova då att bläddra genom klippen via metoden som beskrivs i nästa avsnitt.

Bridge används här för att granska filmklipp som spelats in med en drönare.Bläddra snabbt genom att dra muspekaren över klippet

Som ett alternativ till att spela upp klipp i panelen Förhandsvisa kan du även bläddra genom ett klipp genom att placera muspekaren (utan att klicka) på klippets miniatyr i panelen Innehåll. Det är då lämpligt att du stänger panelen Förhandsvisa och förstorar filmen i panelen Innehåll. Detta genomförs genom att du drar det stora reglaget (under panelen Innehåll) åt höger.

Genom att flytta muspekaren i sidled kan du snabbläddra igenom det aktuella klippet. Detta kan spara massor med tid jämfört med att spela upp klipp via panelen Förhandsvisa enligt beskrivningen i föregående avsnitt.

Videofilmen nedan visar ett exempel på snabb bläddring. Filmen upprepas automatiskt för att du skall kunna se vad som händer. Detta händer naturligtvis inte när du själv bläddrar i ett klipp.

Bildminiatyren hos panelen innehåll har här förstorats så att du kan granska det aktuella filmklippet. Bläddring sker genom att du flyttar muspekaren i sidled över klippet.

Skapa PDF-filer från webbsidor hos iPad

Vissa webbsidor innehåller information som man behöver ha tillgång till även när den mobila enheten saknar kontakt med nätet. Hos systemversion iOS 15 finns en användbar funktion som låter dig skapa PDF-filer av webbsidor hos appen Safari.

Navigera till önskad webbsida i Safari och skapa PDF-filen

Börja med att öppna den aktuella webbsidan i appen Safari när enheten har kontakt med nätet. För att skapa en PDF-fil av webbsidan pekar du på knappen Dela uppe till höger (omedelbart under symbolen för WiFi-signalstyrkan), vilket tar fram en meny med flera alternativ. Menyn visar inte alla tillgängliga alternativ förrän du rullar längst ner genom att peka och dra uppåt.

Välj kommandot Skapa PDF längst ner i menyn. Om du inte skapat någon PDF-fil tidigare visas då en dialogruta Integritet där du måste tillåta att den aktuella sidan omvandlas till PDF.

Kommandot Skapa PDF finns tillgängligt längst ner i menyn hos knappen Dela.


Granska PDF-filen och spara i appen Filer

När den aktuella webbsidan omvandlats till PDF visas resultatet i ett nytt fönster benämnt PDF-dokument. Om du väljer kommandot Öppna i Acrobat via knappen nere till höger så öppnas appen Acrobat Reader och visar PDF-filen. PDF-filen sparas då automatiskt med namnet PDF-dokument hos appen Filer.

Omvandlingen till PDF är nu klar och resultatet visas i ett fönster benämnt PDF-dokument.Ge PDF-filen ett beskrivande namn vid lagring i Filer

I de flesta fall är det önskvärt att få ett mer beskrivande filnamn hos PDF-filen än det förinställda namnet PDF-dokument. Undvik då kommandot Öppna i Acrobat och peka istället på Dela-knappen nere till vänster hos fönstret som visar PDF-dokumentet.

I menyn som då visas pekar du på knappen Spara i filer vilket ger dig möjlighet att navigera och ange ett eget filnamn hos PDF-filen.

Knappen Dela låter dig navigera och ange ett eget filnamn hos PDF-filen.


Kommandot Spara i filer visar en ny meny där du kan ändra filnamnet och navigera till önskad plats där PDF-filen sparas. För att redigera filnamnet pekar du på det föreslagna namnet PDF-dokument och redigerar det i den dialog som då visas.

Du kan välja att spara PDF-filen antingen i ditt personllga konto hos molntjänsten iCloud Drive eller lokalt På min iPad hos appen Filer. Appen Filer har en egen mappstruktur med en undermapp för var och en av de appar som har understöd för lagring via Filer. I de flesta fall är det bäst att välja På min iPad och undermappen Acrobat.

Peka på önskat alternativ i menyn och spara den namngivna PDF-filen via knappen Spara uppe till höger. Du kan nu stänga dialogrutan PDF-dokument via knappen Klar uppe till vänster.

Webbsidan som konverterats till PDF kommer här att sparas med filnamnet Webbsida Naturfilmare i undermappen Acrobat hos appen Filer.

 


Öppna och läs sparade PDF-filer via appen Filer

När du vill ta fram och läsa sparade PDF-filer öppnar du appen Filer på din iPad. Appen navigerar automatiskt till den lokala undermappen Acrobat hos den mobila enheten och visar en lista med tillgängliga PDF-filer.

Vid behov kan du navigera till andra mappar via knapparna i området Platser till vänster om listan med PDF-filer.

Webbsidan som konverterats till PDF finns nu tillgänglig i appen Filer hos iPad.Det var allt för den här gången. Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av november.© 2022 www.programsupport.se