ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från ProgramSupport Oktober 2019

Här kommer månadens nyhetsbrev med tips för effektivare arbete i dina grafiska program.

Automatiska bildtexter vid monterade bilder hos InDesign

Moderna versioner av InDesign har en användbar funktion som kan skapa bildtexter helt automatiskt med utgångspunkt från metadata hos bildfilerna.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till InDesign:

Användbara kortkommandon vid bildspel med PowerPoint

PowerPoint har flera kortkommandon som du kan använda under ett pågående bildspel för att påverka det som visas på skärmen.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till PowerPoint:


iPad OS 13 har nya funktioner som gör plattan mer datorlik

Apple iPad har ända sen lanseringen för 9 år sen använt samma iOS-systemprogram som iPhone-telefoner. Trots en större skärmyta och med åren allt bättre prestanda har systemet begränsat iPad när enheten används för bildbehandling, videoredigering och publicering på nätet. Med iPad OS 13 som nyligen lanserats blir det betydligt enklare att använda enheten som en bärbar dator.

Hemskärmen hos iPad OS 13 kan visa fler symboler för appar och ger dig även tillgång till dina Widgetar.

 

Förbättrade funktioner med Split View och Slide Over

Det är nu enklare att arbeta med flera appar öppna samtidigt. Efter att du öppnat en app kan du öppna nästa genom att svepa från underkanten på skärmen och uppåt tills enheten visar symbolerna för apparna i Dock. Om du då pekar på en app och drar symbolen till högerkanten på skärmen så öppnas den nya appen i Split View till höger om den första appen. Vid behov kan du omfördela utrymmet mellan apparna genom att dra den tjocka vertikala delningslinjen i sidled.

För att öppna en ytterligare app i Slide Over drar du dess symbol någonstans till höger på skärmen utan att nudda vid skärmkanten. Appen öppnas då i ett litet flytande fönster som ligger ovanpå de båda andra fönstren. Du kan vid behov flytta ett sådant fönster till skärmens vänstra del genom att peka på fönstrets överkant och dra det till vänster.

Om du drar i fönstrets vänstra kant och ut till höger från skärmen så döljs fönstret tillfälligt. Du tar då fram det igen genom att peka och dra från skärmens högerkant och in mot vänster.

Hos den här enheten är apparna Safari och Keynote öppna i Split View. Dessutom är appen Pages öppen i Slide Over till höger.

 

Det är möjligt att öppna flera olika appar samtidigt i Slide Over genom att dra deras symboler till fönstret. Enbart en av apparna visas då men du kan växla mellan dem genom att peka i underkanten och dra i sidled.

En elegant ny funktion är att du kan öppna flera olika instanser av samma app i antingen Split View eller Slide Over. För att få överblick över alla fönster kan du då ta fram den aktuella appens symbol i Dock, peka på den och hålla kvar tills en meny visas. I menyn väljer du kommandot Visa alla fönster. Enheten visar då en överblick över alla öppna fönster hos appen via förminskade vyer.

Via kommandot Visa alla fönster kan du få fram en överblick över alla de tre fönster som i det här fallet är öppna hos appen Safari.

 

De flesta apparna från Apple har fullt understöd för både Split View och Slide Over men ett undantag är appen Bilder som inte tillåter att du skapar flera instanser. För att du skall kunna använda funktionerna Split View och Slide Over krävs dessutom att de aktuella apparna finns tillgängliga via symboler i Dock.

Påpekas bör att de nya möjligheterna med Split View och Slide Over kräver en viss tillvänjningstid. I början är det lätt hänt att man drar en symbol till fel ställe. Men övning ger som bekant färdighet och när allt fungerar som det är tänkt så kan funktionerna spara massor med tid.

Externa skivenheter kan äntligen anslutas

Den allra viktigaste nyheten hos iPad OS 13 är att du nu kan ansluta externa skivenheter till Lightning-porten hos de flesta modeller av iPad eller till USB-C-porten hos nya iPad Pro. Apple erbjuder flera olika adaptrar som låter dig ansluta minneskort, USB-minnen och externa skivminnen till iPad. Systemet kan hantera skivor som är formaterade med APFS, HFS+, exFAT och FAT32 vilket är vanligast hos minneskort för digitalkameror. Det går däremot inte att ansluta skivenheter formaterade med NTFS.

De nya möjligheterna med externa skivenheter finns även i systemversion iOS 13 för moderna modeller av iPhone.

Lightning-till-SD-kamerakortläsare och Lightning till USB-3 kameraadapter. Kameraadaptern har även en extra Lightning-port som kan spänningsmata skivenheter vilka kräver mer ström. Liknande adaptrar finns även för iPad Pro med USB-C-port.USB-C-porten hos moderna modeller av iPad Pro erbjuder högre överföringshastighet än Lightning-porten.

Flera nya användbara funktioner hos appen Filer

Appen Filer har flera nya funktioner som låter dig hantera filer både på externa enheter och i internminnet, På min iPad, hos iPad-enheten.

När du ansluter en extern skivenhet till iPad så visas den efter en kort fördröjning till vänster i området Platser. När du pekar på enhetens namn så visas innehållet i fönstret till höger. Om enheten har undermappar så kan du via en ny Kolumnvy välja att visa flera mappnivåer, vilket gör det lättare att navigera.

Ett anslutet minneskort med bilder från en Canon systemkamera presenteras här via den nya kolumnvyn. Genom att sortera bilderna efter Typ visas alla JPG-filer intill varandra.


Du kan välja att presentera filer antingen som symboler eller i listform. Om du pekar på ett objekt och håller kvar så visas en meny med flera användbara kommandon för filhantering, bl a kommandot Komprimera som låter dig "Zippa" den aktuella filen.

Du kan nu även skapa och namnge nya mappar genom att peka på mappsymbolen med ett plustecken.

Filer visar här innehållet i mappen Affinity Photo via miniatyrer av bilderna i mappen. Menyn får du fram genom att peka och hålla kvar på ett objekt.

När du behöver kopiera filer mellan externa skivenheter och internminnet hos iPad så underlättas arbetet om du öppnar två instanser av appen Filer i Split View på var sin halva av skärmen. Navigera till önskade mappnivåer samt kopiera genom att dra-och-släppa mappar eller objekt mellan de båda vyerna.

Pågående kopiering av en bild från ett minneskort, via dra-och-släpp, till en egen namngiven mapp hos internminnet på iPad.

 


Safari fungerar som webbläsaren hos en dator

Äldre versioner av webbläsaren Safari för mobila enheter har inte kunnat visa alla webbsidor med samma utseende som med webbläsare hos datorer. Detta har tvingat webbutvecklare att arbeta med olika varianter av webbsidor, vilket blir tidskrävande. Safari hos iPad OS 13 fungerar nu precis som en datorbaserad webbläsare vilket innebär att behovet av olika varianter av webbsidor minskat.

En annan användbar ny funktion hos Safari är att du kan förhandsgranska länkar hos webbsidor utan att navigera till dem. Detta sker om du pekar på en länk och håller kvar tills programmet visar en förminskad vy av den länkade sidan.

Nya Safari kan dessutom ladda ner filer (t ex PDF-filer) via länkar hos webbsidor. De nerladdade filerna placeras automatiskt i en egen mapp benämnd Hämtningar som lagras i ditt iCloud-moln och som visas hos appen Filer.

I mappen Hämtningar lagras alla filer som laddats ner med webbläsaren Safari.


Appen Bilder har nya funktioner för bilder och filmer

Appen Bilder är helt omarbetad och har nu flera nya funktioner för efterbehandling av bilder och filmer hos den mobila enhetens mediasamling. För att påbörja en efterbehandling tar du fram önskad bild i appen och pekar på symbolen Ändra uppe till höger. Den valda bilden visas då med en svart omgivning där du får tillgång till ett stort antal knappar med funktioner.

Alla åtgärder som du utför på en bild eller film kan ångras så att du får tillbaka originalet.

Den översta knappen till vänster erbjuder dig 16 olika knappar till höger som på olika sätt efterbehandlar bilden. Här finns knappar för Auto, Exponering, Klarhet, Högdagrar, Skuggor, Kontrast, Ljusstyrka, Svartpunkt, Mättnad, Livfullhet, Värme, Färgton, Skärpa, Definition, Brusreduktion och Vinjett. Varje knapp tar fram ett vertikalt reglage till höger som finjusterar den aktuella efterbehandlingen.

Den mittersta knappen till vänster erbjuder dig 10 olika filter som på olika sätt förändrar återgivningen hos bilden.

Den understa knappen till vänster ger dig tillgång till verktyg som beskär, rätar upp och ändrar perspektiv hos bilden.

Appen Bilder används här för att göra Högdagrar mörkare vilket ger bättre liv i elden.

 

När du öppnar ett videoklipp för redigering så visas ytterligare en knapp till vänster om filmen. Denna knapp som ligger överst använder du för att trimma klippets början och slut. Trimningen genomförs genom att du drar de gula reglagen i sidled längs med tidslinjen under klippet.

De övriga tre knapparna till vänster fungerar precis som beskrivits ovan för stillbilder.

Exempel på trimning av ett klipp via dragning av de gula reglagen på tidslinjen.

 

När du är nöjd med en efterbehandling bekräftar du med ett klick på knappen Klar uppe till höger. Du kan också ångra den senast utförda åtgärden via knappen Avbryt uppe till vänster.

Nya möjligheter vid textredigering

Det är nu lättare att markera text i appar som hanterar stora textmängder, t ex Pages och Anteckningar. Du kan flytta insättningspunkten till valfri plats genom att peka och dra tills en vertikal blå linje visar var den är placerad.

För att markera ett helt ord dubbelpekar du på det. Genom att peka tre gånger markeras en hel mening medan fyra gånger markerar ett helt stycke.

När du markerat text visas automatiskt en snabbmeny med kommandon för Klipp ut, Kopiera, Radera mm. Du kan även kopiera en markerad text genom att nypa ihop med tre fingrar. På motsvarande sätt kan du klistra in genom att nypa utåt med tre fingrar.

Detta stycke har markerats via fyra pekningar i snabb följd.För att få mer utrymme på skärmen kan du nu förminska det virtuella tangentbordet. Detta utförs genom att du pekar med två fingrar på det och sveper ihop. Du kan därefter flytta det till valfri position genom att peka på underkanten och dra. På motsvarande sätt förstoras tangentbordet igen om du pekar med två fingrar och sveper utåt.

Det virtuella tangentbordet har här förminskats genom svepning inåt med två fingrar.Ytterligare nyheter hos iPad OS 13

Det är nu möjligt att använda en Bluetooth-ansluten mus som pekare hos iPad. Du aktiverar denna funktion genom att parkoppla musen via Inställningar-Hjälpmedel-Tryck-AssistiveTouch På-Enheter-Bluetooth enheter. Musens position visas som en relativt stor svart cirkel på skärmen. Påpekas bör att det inte är alla Bluetooth-möss som fungerar med detta.

Du kan installera extra typsnitt hos systemet genom att köpa dem på App Store och aktivera dem via Inställningar-Allmänt-Typsnitt. Än så länge är utbudet begränsat men efterhand väntas flera samlingar bli tillgängliga.

Funktionen Sidecar gör det möjligt att använda iPad som en extra skärm till Macintosh-datorer som körs med macOS Catalina. Detta fungerar dock enbart med moderna modeller av Macintosh från 2016 och nyare.

Om du har en Apple Pencil går det att använda den för att fånga enhetens skärmbild i valfritt läge och rita olika noteringar på bilden via flera tillgängliga verktyg. Du genomför detta genom att svepa nerifrån vänster hörn på skärmen och uppåt mot mitten. Den fångade bilden kan sparas antingen i enhetens mediasamling Bilder eller i valfri mapp via appen Filer.

Pågående infångning och notering på en skärmbild via Apple Pencil.

 

Systemkrav och prestanda

Den nya systemversionen iPad OS 13 kan installeras på alla modeller av iPad och iPad Pro som är framtagna 2017 eller senare. Förutom de många nya funktionerna så har systemet dessutom märkbart bättre prestanda. Att öppna appar går i vissa fall dubbelt så snabbt som hos tidigare systemversioner. Eftersläpningen hos Apple Pencil har också förkortats till 9 ms, vilket i de flesta fall inte är märkbart.

Även hämtning av appar från App Store går nu snabbare eftersom apparna lagras i en mer komprimerad form.

Sammantaget kan jag varmt rekommendera alla som har en modern modell av iPad att uppgradera till iPad OS 13. Det nya systemet ger dig möjlighet att arbeta effektivare och med lämpliga appar kan du i många fall klara dig bra med enbart den mobila enheten utan att behövs släpa med en bärbar dator.

 

macOS Catalina – årets systemversion för Macintosh

Apple brukar av tradition lansera en ny systemversion varje höst och årets version har fått namnet macOS Catalina med versionsnummer 10.15. Det nya systemet är ingen stor uppgradering men ger förbättrad säkerhet hos datorn, kräver 64-bitars program och erbjuder en intressant funktion som låter dig använda iPad som extra skärm till datorn. Appen iTunes har hos Catalina ersatts med tre andra appar benämnda Musik, Podcaster och TV.

macOS Catalina är här installerat på min MacBook Pro från mitten av 2012.

 

Förbättrade säkerhetsfunktioner

macOS Catalina har förbättrade säkerhetsfunktioner som förhindrar att systemet manipuleras, ser till att apparna du använder är säkra och ger dig bättre kontroll över åtkomsten till dina data.

macOS Catalina körs i en egen skrivskyddad volym, avskild från andra data på datorn. Detta innebär att systemfilerna aldrig kan skrivas över av misstag. Detta innebär att du inte kan skapa egna mappar på systemvolymen. Dokument kan därför enbart lagras i ditt användarkontos förinställda mappar. Det är dock fortfarande möjligt att lagra filer på skrivbordet.

Om du uppgraderar till Catalina från en tidigare systemversion vilken har personliga mappar med dokument på startvolymen så flyttas dessa till en mapp benämnd Flyttade objekt som visas via en genväg placerad på skrivbordet.

Startvolymen hos macOS Catalina får nu inte innehålla andra mappar än de som ingår i systemet.

 

Du måste en gång för alla ge appar tillstånd innan de använder filer i dina mappar Dokument och Skrivbord, på iCloud Drive eller på externa volymer. Du får en varning om någon app vill spela in tangentbordstryckningar eller en bild eller video på skärmen.

Du måste tillåta åtgärden när app begär åtkomst till bild eller video på skärmen.


Funktionen Gatekeeper ser till att nya appar som installeras har kontrollerats mot kända säkerhetsproblem innan du kör dem, så att du alltid använder säker programvara.

Systemet har här upptäckt en skadlig app som fanns tillgänglig före uppgradering.

 

Äldre 32-bitars tillämpningar (appar) kan inte användas

macOS Catalina är den första systemversionen som kräver att alla tillämpningar på din dator är kompatibla med 64-bitars adressering. Detta innebär att du inte längre kan använda äldre 32-bitars tillämpningar. Om du arbetar med sådana tillämpningar så måste du antingen uppgradera dem till nyare versioner eller avstå från att installera macOS Catalina!

Efter installation av Catalina kontrollerar systemet din dator och visar en varning vilka installerade tillämpningar som inte är kompatibla (32-bitars). Men tyvärr visas enbart de tillämpningar som du nyligen använt. Bland några av de tillämpningar som inte fungerar kan nämnas:

  • Acrobat Pro 9
  • Adobe Illustrator CS5
  • Adobe InDesign CS5 & CS6
  • Apple Aperture
  • Keynote 09
  • Microsoft Office 2011 (Word, PowerPoint, Excel, Outlook)
  • Pages 09


Tillämpningsprogram som saknar understöd för 64-bitar måste uppgraderas till nyare versioner för att kunna köras i Catalina.


För att ytterligare upplysa dig om 32-bitars tillämpningar så visas en vit cirkel med diagonal överkryssning över programsymbolerna. Denna går även att se om programmen är placerade nere i Dock hos datorn.

Exempel på symboler som varnar dig för 32-bitars tillämpningar.

 

Manövrera datorn via röstkommandon

Den nya funktionen Röststyrning ger dig möjlighet att navigera på datorn med hjälp av bara rösten. Du kan öppna program och manövrera dem via en omfattande uppsättning av kommandon. Det är även möjligt att tala in text i ordbehandlingsprogram via rösten.

Du måste aktivera funktionen via Inställningar-Hjälpmedel genom att kryssa för Aktivera röststyrning. Funktionen kräver inte att datorn har tillgång till nätet utan allt finns installerat i själva systemet.

Så här aktiverar du funktionen Röststyrning.

När du aktiverat funktionen Röststyrning visas en liten symbol av en mikrofon nere till höger på skärmen. Du kan flytta symbolen till valfri plats.

Röststyrningen ger dig tillgång till ett stort antal förinställda kommandon. Utbudet av kommandon varierar mellan olika tillämpningsprogram. Bland flera användbara kommandon kan nämnas:

Visa kommandon (tar fram en lista med tillgängliga kommandon)

Öppna <programnamn>

Sök efter <fras>

Göm<programnamn>

Visa<programnamn>Den här sökningen med Safari har genomförts helt och hållet via rösten med kommandona: "Öppna Safari" följt av "Sök efter Röststyrning".

 

Möjligt att ha olika upplösning vid arbete med flera skärmar

Om du arbetar med två skärmar kan du minska upplösningen på den ena (vilket gör det lättare att läsa text) sam­tidigt som den andra behåller standardupplösningen.

 

Upplösningen hos den mindre skärmen (höger) är här betydligt lägre än hos den stora huvudskärmen.Bild-i-bild vid uppspelning av video med QuickTime

Via ett klick på knappen längst till höger i panelen för uppspelning kan du visa en video i ett eget litet fönster.


Fönstret med videon blockeras inte av andra fönster, så du kan titta på videon sam­tidigt som du arbetar med andra tillämpningar. Det går att ändra storlek på fönstret och flytta det till valfritt hörn på skärmen.

Uppspelning av en video Bild-i-Bild samtidigt som du surfar med webbläsaren Safari.

 

Använd iPad som extra skärm via Sidecar

Den allra mest spektakulära nya funktionen hos macOS Catalina är att du via funktionen Sidecar kan använda en iPad som extra skärm till datorn och antingen spegla datorns skärm på iPad eller utöka datorns arbetsyta. Detta ger dig möjlighet att använda Apple Pencil på skärmen hos iPad för att manövrera tillämpningar hos datorn. De båda enheterna kommunicerar med varandra antingen via Bluetooth eller via kabel och du aktiverar funktionen via symbolen AirPlay uppe till höger i menyraden hos datorn.

Men den stora haken med Sidecar är att du måste ha en relativt modern dator. Maskinkraven är att iPad körs med iPad OS 13 och att du har en iMac 27″ (sent 2015) eller nyare, MacBook Pro (2016) eller nyare, Mac Mini (2018), MacBook Air (2018) eller nyare, MacBook (tidigt 2016) eller nyare, iMac Pro (2017) eller nyare eller nya Mac Pro (2019) som kommer att lanseras senare i höst. Noterbart är att "gamla" MacPro 2013 inte har understöd för Sidecar vilket innebär att jag tyvärr inte har kunnat prova funktionen!

Med Sidecar kan du använda skärmen hos iPad för att manövrera datorn via Apple Pencil.

 

Systemkrav för macOS Catalina

macOS Catalina kan köras på MacBook Air, MacBook Pro, Mac Mini och iMac från 2012 eller nyare. Även alla modeller av MacBook från 2015 eller nyare, Mac Pro 2013 och alla modeller av iMac Pro har understöd för systemet.

Men tänk på att det nya systemet kräver 64-bitars tillämpningar. Om du arbetar med äldre 32-bitars tillämpningar så måste dessa uppgraderas vilket leder till ökade kostnader.

 


Det var allt för den här gången. Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av november.

© 2019 www.programsupport.se