ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från ProgramSupport Oktober 2018

Här kommer månadens nyhetsbrev med tips för effektivare arbete i dina grafiska program.

Förbättrad Innehållsanpassad fyllning i Photoshop CC 2019

Den mest imponerande nya funktionen hos Photoshop CC 2019 är Innehållsanpassad fyllning som med hög precision låter dig ta bort oönskade motivdelar hos ett fotografi.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till Photoshop:

Kraftfull sökfunktion i Adobe Bridge

Operativsystemen MacOS och Windows har sökfunktioner som kan hitta filer med utgångspunkt från filnamnen och, för vissa standardfilformat, även baserat på textinnehållet. Men dessa sökfunktioner klarar inte av att söka efter textinnehåll i filer från Adobes program som InDesign och Illustrator.

Adobe Bridge har en kraftfull sökfunktion som även kan söka i filer från Adobes program. Du kan söka efter filnamn, textinnehåll och ett flertal Metadata som t ex Färgläge, Copyright och Brännvidd hos bilder samt namn på typsnitt och dekorfärger i dokument.

För att påbörja en sökning i Bridge väljer du kommandot Redigera-Sök vilket öppnar dialogrutan Sök. Här anger du vilken mapp (med tillhörande undermappar) som sökningen skall genomföras i genom att navigera via triangeln till höger hos fältet Sök i.

Om du vill söka efter text inne i filer så väljer du Villkor-Alla metadata, alternativet innehåller samt skriver den sökta texten längst till höger i textfältet. Sökningen genomförs när du klickar på knappen Sök.

Exempel på sökning efter texten "styckeformat" i alla de rapporter som jag tagit fram för publicering på ProgramSupport.

 

Resultatet av sökningen blir att programmet presenterar miniatyrer av alla de dokument hos den sökta mappen (med undermappar) som innehåller den sökta texten. Dokumenten i träfflistan kan ligga i alla de undermappar som finns hos den sökta mappen. Sökvägen till ett dokument visas i fönstrets underkant när du markerar dokumentet i träfflistan.

Du kan öppna ett dokument i tillhörande tillämpningsprogram genom att dubbelklicka på miniatyren.

Den valda mappen har 7 olika dokument som innehåller den sökta texten "styckeformat". Lägg märke till att träfflistan har både InDesign-dokument och PDF-filer.


Du kan precisera sökvillkoret till en viss kategori av Metadata genom att klicka på triangeln till höger i fältet Villkor och välja något av de många alternativ som finns tillgängliga.

Fältet Villkor erbjuder ett stort antal olika typer av Metadata.

 

Som ett ytterligare exempel på användning av sökfunktionen skall via söka upp de bilder i en angiven mapp (med undermappar) som saknar copyrightinformation. När bilder publiceras på nätet bör de ju innehålla Metadata om vem som är upphovsmannen.

I dialogrutan Sök väljer du först den aktuella mappen. Välj därefter Villkor-Copyrightmeddelande och alternativet finns inte. Den här gången behövs ingen söktext i fältet längst till höger.

Sökvillkor för att hitta de bilder i mappen Bilder Hallands väderö som saknar information om upphovsman.


De bilder som saknar Copyrightinformation bör du komplettera med sådana Metadata vilket kan utföras både med Bridge (Verktyg-Lägg till metadata) och med Photoshop (Arkiv-Filinformation).

De fyra visade bilder i träfflistan saknar Copyrightinformation.

 

MacOS Mojave

Apple har gjort det till en tradition att lansera nya systemversioner för Macintosh varje höst. MacOS Mojave som har version 10.14 presenterades i slutet av september månad. Den mest påtagliga nyheten hos systemet är att du kan välja mellan ett traditionellt Ljust gränssnitt och ett nytt Mörkt gränssnitt. Men systemet erbjuder även flera andra nya och användbara funktioner.

Nytt mörkt gränssnitt

Du väljer gränssnitt med Inställningen-Allmänt-Utseende. Med Mörkt valt så ändras alla menyer och dialogrutor till mörk bakgrund med vit text.

Så här väljer du mörkt gränssnitt i MacOS Mojave.

 


Det mörka gränssnittet passar bra vid arbete med bilder och när du arbetar sent på kvällen eller i mörka omgivningar. Skärmbilden hos datorn ger då mindre bländning än om du använder ljust gränssnitt.

Mörkt gränssnitt passar bra vid arbete med fotografier i appen Bilder.


Mojave har också en Inställning i gruppen Skrivbord och skärmsläckare som låter dig välja alternativet Dynamiskt. Bakgrundsbilden hos skrivbordet kommer då att ändra ljusstyrka automatiskt under dygnet, med ljusare bild under dagen och mörkare bild på kvällen och natten.

Städa skrivbordet via Travar

Många som arbetar med Macintosh använder skrivbordet som en lättillgänglig lagringsplats för dokument. Efter en tids arbete kan detta resultera i ett rörigt skrivbord med massor av dokument där det är svårt att få överblick.

Ett lindrigt exempel på skrivbord utan någon ordning hos dokumenten.MacOS Mojave har en användbar funktion, benämnd Travar, som kan ordna dina dokument på skrivbordet helt automatiskt. Funktionen aktiveras genom att du högerklickar på en ledig plats hos skrivbordet (hoppas att du har en sådan plats!) och väljer kommandot Använd travar.

Dokumenten samlas då i olika grupper efter filtyp och varje grupp presenteras via en gemensam symbol. Resultatet blir betydligt färre synliga objekt på skrivbordet. Systemet kan hantera grupper av typen PDF-dokument, Bilder, Skärmavbilder, Presentationer, Kalkylblad och Dokument. Detta fungerar bra med dokument som skapats med program från Apple och Microsoft men inte alltid med program från andra företag, som t ex Adobe.

När du vill se vilka dokument som hör till en trave klickar du på symbolen för traven, vilket resulterar i att samhörande dokument visas på sina ursprungliga platser på skrivbordet. Symbolen för traven ändrar då utseende och får en stor triangel som pekar nedåt. Genom att klicka på denna triangel grupperas dokumenten på nytt under traven.

Du kan ändra typen av gruppering från Typ (filtyp) till andra villkor som Senast öppnad, Tilläggsdatum, Ändringsdatum, Skapelsedatum och Taggar genom att välja kommandot Gruppera travar efter och något av dessa villkor.

Funktionen Travar ordnar upp ditt skrivbord så att det blir lättare hitta dokument.


Gallerivyn visar innehållet hos filer

När du öppnar en mapp så går det att välja bland fyra olika presentationsformer nämligen Symboler, Lista, Kolumner eller ett nytt alternativ benämnt Galleri. Detta väljer du genom att klicka på motsvarande symbol i fönstrets överkant.

Med presentationen Galleri så visas innehållet i flera vanliga filtyper utan att filerna behöver öppnas i något program. Detta fungerar för bilder, PDF-filer, kalkylblad, presentationer, textdokument mm. Om filerna innehåller flera sidor kan du t o m bläddra i dessa.

Mappen benämnd "Dokument från skrivbordet" visas här med presentationen Galleri. Det markerade dokumentet är en PDF-fil med flera sidor.


Lägg till Märkning hos bilder och PDF-filer

Oberoende av presentationsformen kan du markera bilder eller PDF-filer och trycka på tangenten Mellanslag. Dokumentet visas då i ett nytt fönster där du får tillgång till en knapp Märkning (inringad pennsymbol) i fönstrets överkant. Om du pekar på knappen Märkning så visas ett antal verktyg i fönstrets överkant. Du kan märka dokumentet med figurer, linjer och textblock som utformas på olika sätt. När du är nöjd med märkningen så sparas den i dokumentet via knappen Klar. Om du ångrar dig så stängs dokumentet utan märkning via knappen Återgå.

Märkningen genomförs utan att dokumentet öppnas i något tillämpningsprogram.

Exempel på märkning i en PDF-fil utan att den öppnas i något tillämpningsprogram.

 

Förbättrade funktioner för att fånga skärmbilder

De flesta systemversioner kan fånga skärmbilder via tangentkommandona CMD+Skift+3, vilket fångar hela skärmen, och CMD+Skift+4, vilket fångar ett fönster. Skärmbilderna sparas automatiskt som PNG-filer på skrivbordet med namnen Skärmavbild följt av datum och en tidsangivelse.

Hos MacOS Mojave finns även ett nytt tangentkommando, CMD+Skift+5, som erbjuder betydligt fler möjligheter. Kommandot öppnar en panel i skärmens underkant med knappar som erbjuder flera olika alternativ för att fånga skärmbilden.

Den vänstra knappen Avbilda hel skärm fångar hela skärmen. Nästa knapp Avbilda markerat fönster fångar det fönster du klickar i. Den tredje knappen Avbilda markerad del låter dig rita en markering och fångar detta område. Den fjärde knappen Spela in hel skärm startar en videoinspelning av dina aktiviteter. Den sista knappen Spela in markerad del låter dig markera ett område och starta en videoinspelning.

Den andra knappen i panelen fångar det fönster du klickar på som en skärmbild.Efter att du klickat på någon av knapparna så bekräftar och genomför du åtgärden via knapparna Avbilda eller Spela in, som visas längst till höger. Dessa knappar visas inte om du valt alternativet Avbilda markerat fönster. När du bekräftat en av åtgärderna för skärmbilder så visas en liten miniatyr av skärmbilden nere till höger. Om du klickar på denna så visas skärmbilden i ett fönster med de verktyg för Märkning som beskrivits tidigare. I annat fall sparas bilden automatiskt efter några sekunders fördröjning.

Den här skärmbilden har märkts upp med verktygen för Märkning.

 

För att avsluta en pågående videoinspelning av skärmen trycker du på nytt CMD+Skift+5 vilket visar panelen där du kan avsluta via knappen Stoppa skärminspelning i mitten av panelen.

Bekväm inläsning av bilder via Kontinuitetskamera

Med den nya funktionen Kontinuitetskamera är det nu möjligt att ta bilder med iPhone eller iPad och hämta in bilderna helt automatiskt till datorn. Bilderna kan lagras på skrivbordet eller infogas i tillämpningsprogram som Pages, Keynote, Anteckningar, Mail mm.

Systemkrav för Kontinuitetskamera

Datorn körs med MacOS Mojave.

iOS-enheten körs med iOS 12.

Båda enheterna måste ha WiFi och Bluetooth aktiverade och vara i närheten av varandra.

Datorn och iOS-enheten är inloggade på iCloud med samma Apple-ID, vilket använder tvåfaktorsautentisering.

Funktionen kan användas med Finder, Keynote 8.2, Mail, Meddelanden, Anteckningar, Numbers 5.2, Pages 7.2 och Textredigerare.

Så här använder du Kontinuitetskamera

Om du har ett program med understöd öppet så börjar du med att högerklicka i ett dokument och välja Importera från iPhone eller iPad-Ta bild.

Så här ger du order till kameran i den mobila enheten att hämta in en bild.

 

På datorn visas då en dialogruta som uppmanar dig att ta en bild med den mobila enheten. Appen Kamera öppnas automatiskt så att du kan exponera bilden direkt.

Efter exponering presenteras bilden på mobilens display så att du kan granska resultatet. I skärmens underkant kan du antingen välja Ta om eller Använd bild.

Om du är nöjd med bilden bekräftar du med knappen Använd bild.

 

När du väljer Använd bild på den mobila enheten så infogas bilden direkt i det öppna dokumentet hos datorn. Vid behov kan du skala om bilden eller beskära den så att den får önskad storlek och vy.

Bilden har här infogats automatiskt i ett dokument hos programmet Pages.

Du kan även skanna in pappersdokument via kommandot Skanna dokument. Du får då möjlighet att hämta in flera sidor vilka lagras i en PDF-fil.

Förbättrade säkerhetsfunktioner

Mojave har förbättrade säkerhetsfunktioner som gör det svårare för skadlig kod att infektera datorn. När du använder ett program första gången så får du därför vara beredd på att bekräfta att du vill ge programmet tillgång till olika resurser hos datorn som kamera, mikrofon mm.

Den här dialogrutan kan dyka upp när du öppnar ett program första gången.


Premiere Rush CC – nytt verktyg för enkel videoredigering

I samband med lanseringen av Creative Cloud 2019 presenterade Adobe även det helt nya verktyget Premiere Rush CC, som låter dig redigera videofilmer både på datorn och på mobila iOS-enheter. Premiere Rush finns tillgängligt både som ett tillämpningsprogram för datorer med Windows eller Macintosh och som en app för mobila iOS-enheter (iPhone och iPad).

Tillämpningsprogrammen och appen har precis samma funktionalitet och allt arbete du utför synkroniseras automatiskt med Adobe molntjänst. Du kan därför påbörja ett projekt på din mobila enhet ute i fält och slutföra arbetet vid ett senare tillfälle på din dator.

Låg inlärningströskel

Premiere Rush har en relativt låg inlärningströskel. Både programmet och appen har inbyggd videobaserad hjälpfunktion. Gränssnittet påminner mycket om Premiere Pro med separata spår för videoklipp och ljudklipp.

Du börjar ett projekt med att hämta in filmklipp, stillbilder och ljudfiler till en Project Panel där de presenteras via miniatyrbilder och tidsangivelser. Klippen dras därefter in på tidslinjen till önskad position. Du kan enkelt flytta klipp och trimma deras start- eller slutpunkter. Premiere Rush ser automatiskt till att flytta övriga klipp så att du undviker glipor i den färdiga filmen.

Ett kort filmprojekt som tagits fram med Premiere Rush på en iPad Pro.

 

Som namnet antyder går det förhållandevis snabbt att ta fram korta filmer för publicering på nätet. Du kan hämta filmklipp direkt från den mobila enhetens Kamerarulle eller från molntjänsterna Creative Cloud eller Dropbox.

Premiere Rush kan hämta klipp både från den mobila enheten och från molntjänster.

 

Flera kraftfulla funktioner under motorhuven

Förutom de grundläggande funktionerna för hantering av klipp så har Premiere Rush även flera kraftfulla funktioner. Knappen längst ner till vänster viker upp tidslinjen som har plats för upp till fyra videospår och upp till tre ljudspår.

Uppe till höger finns fem knappar som ger dig tillgång till fler funktioner.

Den översta knappen Titles ger dig tillgång till ett stort antal mallar med färdiga utformningar för olika typer av texter som du kan dra in på tidslinjen. Texter placeras i ett eget videospår.

Nästa knapp Transitions erbjuder tre olika övergångar som du kan dra in mellan klipp. Det går även att ändra varaktigheten hos övergångar.

Den tredje knappen Color låter dig färgkorrigera ett markerat klipp. Du kan antingen välja mellan ett flertal namngivna effekter (Presets) eller själv ställa in olika egenskaper för klippet (Edit).

Den fjärde knappen Audio låter dig ställa ljudvolymen (Basic) hos ett markerat klipp och även lägga på olika typer av filter hos ljudet (Advanced).

Den understa knappen Crop & Rotate låter dig beskära klipp och även rotera filmen.

Premiere Rush har kraftfulla funktioner för att färgkorrigera markerade klipp.

 

Publicera direkt på sociala medier

När du är klar med en film kan du rendera en videofil som sparas på din enhet eller publiceras på olika sociala medier. Premiere Rush har direkt understöd för publicering på Youtube, Facebook, Instagram och på Adobes egen videotjänst Behance. Programmet och appen väljer själv lämplig kvalitet för resp medier.

Filmen som redigerats på en iPad har här öppnats på en Macintosh-dator där den renderas till en videofil och samtidigt även publiceras på Youtube.

 

Systemkrav för Premiere Rush

Premiere Rush kräver relativt moderna datorer eller mobila enheter för att kunna köras. Tillämpningsprogrammet för Windows kräver en 64-bitars PC med minst 8 GB RAM som körs med Windows 10. Programmet för Macintosh kräver en 64-bitars maskin med minst 8 GB RAM och som körs med MacOS 10.13 (High Sierra) eller nyare.

För användning av den mobila appen krävs en mobil enhet som körs med iOS 11 eller nyare och som har A9 ARM processor. Detta finns i iPhone 7 eller nyare och i iPad Pro eller nyare.

Du kan prova programmen och appen kostnadsfritt men då går enbart att rendera upp till tre färdiga filmer.

En prenumeration som ger rätt till användning på 2 datorer (och flera mobila enheter) kostar 120 kr per mån. Då ingår även upp till 100 GB lagringsutrymme i Adobes molntjänst.

 


Det var allt för den här gången. Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av november.


© 2018 www.programsupport.se