ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från ProgramSupport Oktober 2017

Här kommer månadens nyhetsbrev med tips för effektivare arbete i dina grafiska program.

Arbeta med korsreferenser i InDesign

Korsreferenser är hänvisningar som i textform anger var i dokumentet, eller i samhörande dokument, som det finns mer information. Moderna versioner av InDesign har bra funktioner för att lägga in korsreferenser i dokument.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till InDesign:

Fullfjädrad videoredigering med appen LumaFusion för iOS

Den nya appen LumaFusion erbjuder professionella funktioner för videoredigering på moderna modeller av iPhone och iPad. Appen har rikligt med funktioner men tack vare ett väl genomtänkt gränssnitt är den ändå relativt lätt att hantera för sporadiska användare.

Läs mer i avdelningen Användbara appar till mobila enheter:

macOS High Sierra — en liten men viktig uppgradering

Den senaste systemversionen macOS High Sierra (ver 10.13) innehåller inte så många nya funktioner men är ändå viktig eftersom systemet har många förbättringar under ytan, vilket gör arbetet med datorn både snabbare och säkrare.

macOS High Sierra med bergskedjan som gett namn till det nya systemet.


Nytt APFS filsystem

En av de viktigaste förbättringarna hos macOS High Sierra är det nya filsystemet APFS som erbjuder förbättrad prestanda och säkerhet hos datorer som är utrustade med SSD-diskar. När du installerar systemet på en sådan dator så konverteras startskivan automatiskt till det nya filsystemet.

Med det nya filsystemet går det dramatiskt mycket snabbare att duplicera mappar och visa information om skivor. Filsystemet är framtaget även för att minska slitaget på SSD-diskar så att deras livslängd förlängs.

Du kan även använda programmet Skivverktyg för att formatera om andra skivor till APFS men tänk då på att skivorna inte kan användas med äldre datorer. Det är enbart datorer med macOS Sierra (ver 10.12) och High Sierra (ver 10.13) som kan hantera APFS.

Programmet Skivkontroll ger dig möjlighet att formatera skivor med filsystemet APFS.


Understöd för de nya medieformaten HEVC och HEIF

Det nya videoformatet HEVC (High Efficiency Video Codec), vilket även benämns H.265, erbjuder halverad filstorlek med bibehållen kvalitet, jämfört med dagens videostandard H.264. HEVC lämpar sig därför väl för lagring och distribution av 4K-filmer. De senaste versionerna av mediespelarna Quicktime och VLC Media Player kan spela upp filmer i HEVC-format.

Moderna modeller av iOS-enheter som körs med iOS 11 kan lagra videoinspelningar i HVEC. Men detta gäller enbart iPhone 7, iPhone 8, iPhone X och de modeller av iPad Pro som lanserats under 2017, eftersom HEVC är väldigt prestandakrävande.

iMovie ver 10.1.7, Premiere Pro CC 2018 och Adobe Media Encoder CC 2018 är några av de få tillämpningsprogram som redan idag har understöd för HEVC men de flesta andra videoprogram kommer säkert att uppdateras inom en snar framtid.

För att ta reda på om en film är lagrad i det nya formatet
HEVC kan du välja Visa info för filen.


Bildformatet HEIF (High Efficiency Image Format) har understöd för lagring av flera bildversioner i en och samma fil. Detta kan användas bl a för snabba bildserier och för bilder med variabelt skärpedjup.

Än så länge är det enbart kamerorna i iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus och iPhone X som kan exponera bilder med sådan information. Nya Photoshop CC 2018 har funktioner för hantering av HEIF-bilder.

Flera förbättringar hos programmet Bilder

Programmet Bilder som hanterar din mediesamling i datorn och i molnet iCloud har fått ett tydligare gränssnitt och förbättrade funktioner för efterbehandling av bilder.

När du hanterar dina bilder visas olika kategorier av Bibliotek och Album i en lista till vänster. En viktig nyhet är att du kan vika ihop eller upp en kategori av Album genom att klicka på triangelsymbolen bredvid mapparna. Det blir därmed lättare att få överblick även över stora samlingar.

Programmet har dessutom blivit effektivare när det gäller att automatiskt ordna dina bilder vad avser Minnen, Platser och Personer.

Det nya gränssnittet hos Bilder gör det enklare att hantera stora bildsamlingar.


För att efterbehandla en bild dubbelklickar du på bildminiatyren och klickar på knappen Redigera uppe till höger. Du får då tillgång till ett stort antal verktyg i paneler till höger om bilden.

Programmet har nu flera kraftfulla funktioner som påminner en hel del om motsvarande funktioner i Photoshop. Bland de mest användbara kan nämnas Nivåer, Kurvor och Selektiv färg där du kan korrigera enstaka färger hos den öppna bilden.

När du är klar med efterbehandlingen bekräftar du med knappen Klar uppe till höger. Alla efterbehandlingar lagras som en textbeskrivning vilket gör det lätt att återställa bilden till sin originalversion via knappen Återgå till original uppe till vänster.

Exempel på färgkorrigering via den nya panelen Selektiv färg där du först klickar på önskad färg i bilden med pipetten och därefter ändrar färgens Nyans, Mättnad eller Luminans.

 

Bättre säkerhet i webbläsaren Safari

Ett vanligt problem när man navigerar till vissa webbplatser är att videofilmer spelas upp automatiskt utan att man kan påverka detta. Enda lösningen är då att manuellt leta upp och klicka på en stoppknapp hos den aktuella filmen.

Hos Safari ver 11.0, som följer med macOS High Sierra, finns en funktion som stoppar den automatiska uppspelningen av videofilmer. Du aktiverar denna funktion hos inställningen för Webbplatser hos programmet. Funktionen är automatiskt aktiverad efter installation av macOS High Sierra. Vid behov kan du undanta vissa utvalda webbplatser där automatisk uppspelning är tillåten.

Påpekas bör att det inte går att installera Safari version 11.0 på äldre systemversioner.

Vid bläddring med Safari kan du naturligtvis fortfarande välja att spela upp videofilmer genom att klicka på filmernas Play-knapp.

Med den här inställningen hos Safari ver 11.0 förhindrar du videofilmer från att spelas upp automatiskt på alla webbplatser utom hos YouTube.


Ett annat irriterande fenomen som man kan råka ut för är att annonser från tidigare besökta webbplatser dyker upp i webbläsaren i tid och otid. Detta orsakas av att många webbplatser sparar s k cookies på datorn.

Att helt blockera cookies, vilket är möjligt i de flesta webbläsare, kan resultera i att man även går miste om andra nyttiga möjligheter. Hos Safari 11.0 finns därför en funktion som enbart förhindrar spårning mellan webbplatser. Denna funktion som finns tillgänglig via inställningen Integritetsskydd hos Safari är normalt aktiverad hos det nya systemet.

Så här ställer du in Safari 11.0 för att förhindra spårning mellan webbplatser.

 

Förbättringar hos programmen Mail och Anteckningar

Programmet Mail erbjuder nu en förbättrad sökfunktion som automatiskt sorterar listan med ett sökresultat så att dina mest frekventa mottagare och avsändare kommer högst upp i listan.

En annan användbar nyhet är att om du maximerar programmet till helskärmsläge så visas nu nya mejlfönster automatiskt i delad skärm bredvid mejlprogrammets övriga fönster. Det är mycket användbart att samtidigt kunna komponera nya mejl och läsa befintliga.

Programmet Mail i helskärmsläge med flera fönster tillgängliga samtidigt i delad skärm.

 

 

Programmet Anteckningar har både fått möjlighet att hantera tabeller och även en ny användbar funktion som låter dig Nåla fast vissa anteckningar så att de alltid visas överst i listan, oberoende av när du skapat dem.

Den markerade anteckningen kommer i fortsättningen att visas överst i listan.


Ny bekväm låsfunktion för skärmen

När man lämnar datorn så är det oftast nödvändigt att den låses så att inte obehöriga kan komma åt informationen. Hos tidigare systemversioner krävde detta att man loggade ut, vilket även resulterade i att alla öppna tillämpningar avslutades.

Hos macOS High Sierra finns ett användbart kommando Lås skärm som enbart låser skärmen utan att avsluta öppna tillämpningsprogram. Du behöver då enbart skriva in ditt lösenord för att fortsätta med arbetet på datorn.

Så här låser du skärmen utan att logga ut från datorn.


Systemkrav och prestanda

macOS High Sierra kan installeras på alla modeller av Macintosh som är tillverkade från 2010 och framåt. Själv har jag installerat systemet på två olika MacBook Pro med SSD-disk. Båda installationerna genomfördes smärtfritt på under en timme och datorerna har fungerat bra efteråt med mina tillämpningsprogram från Adobe, Microsoft m fl.

Prestanda hos systemet verkar vara helt jämförbar med tidigare systemversioner. Alla åtgärder som har med filhantering går dock betydligt snabbare än tidigare.

 

Fotografera HDR-bilder med appen Lightroom Mobile

Bilder som exponeras med HDR-teknik (High Dynamic Range) har ett mycket större tonomfång än vanliga bilder. Detta innebär att HDR-bilder återger detaljer både i ljusa, normala och mörka områden. Utan HDR-teknik kan bilder med stort kontrastomfång få både ljusa urfrätta områden och mörka igengrodda områden.

HDR-funktion finns i vissa modeller av systemkameror och kompaktkameror. Rent tekniskt så utförs HDR genom att kameran exponerar tre eller flera bilder med olika exponering. Bilderna slås sen samma via en speciell programvara till en enda bild med större tonomfång.

Eftersom moderna mobiler numera har fått allt bättre prestanda så är vissa modeller utrustade med en inbyggd HDR-funktion. Appen Kamera hos iPhone har en enkel HDR-funktion som fungerar även med lite äldre telefonmodeller (iPhone 4 och nyare).

HDR med Lightroom kräver moderna mobila enheter

För att du skall få bästa möjliga resultat med HDR-bilder rekommenderas appen Adobe Lightroom Mobile. Eftersom Lightroom utför en avancerad bildbehandling så kräver den att din mobila enhet har relativt bra prestanda. Lightroom Mobile kan därför bara exponera HDR-bilder med iPhone 6s eller nyare, alternativt även med iPad Pro.

Ställ in kameran för HDR

Lightroom har en egen inbyggd funktion som hanterar kameran hos den mobila enheten. Du aktiverar denna genom att peka på kamerasymbolen nere till höger på skärmen hos appen (se skärmbilden med miniatyrbilder nedan). Lightroom har fler inställningar för kameran än den vanliga appen Kamera som följer med enheten.

Innan du exponerar bilder måste du först aktivera HDR-funktionen hos appen. Detta sker genom att du pekar på texten Auto (alternativt Professional) som visas nere till höger. Du får då fram en meny där du kan välja mellan alternativen Automatic, Professional och High Dynamic Range.

När du valt High Dynamic Range är kameran klar för exponering. Till vänster på skärmen visas då texten Hold Steady som varnar dig för att enheten är känslig för skakningar under exponeringen. Detta beror naturligtvis på att kameran tar tre bilder i snabb följd och slår samma dem till en enda HDR-bild.

Du exponerar bilder genom att peka på den stora vita runda knappen till höger. Normalt bör du undvika att justera exponeringen manuellt eftersom detta ofta ger sämre kvalitet hos HDR-bilden.

Lightroom är nu inställd för att exponera en HDR-bild.


För att du skall bibehålla den höga kvaliteten hos en HDR-bild är det viktigt att den lagras i en bildsamling hos Lightroom och inte i den mobila enhetens egen mediesamling Bilder. Själv har jag skapat en sådan samling benämnd RAW-bilder, där jag ibland även brukar importera bilder som exponerats med min systemkamera.

Efter exponering kan det ta flera sekunder innan bilden visas via en miniatyr i den valda samlingen. Detta beror på att Lightroom genomför en omfattande analys innan de tre exponeringarna slås samman till en HDR-bild. Appen reducerar även färgbruset i mörka områden hos bilden.

I de nedre vänstra hörnen hos bildminiatyrerna visas en informationstext med datum, klockslag, bildupplösning och filnamn hos bilden. Lightroom lagrar HDR-bilder i filformatet DNG som är Adobes egna kameraoberoende RAW-format. Filnamnet innehåller texten hdr för att förtydliga att det handlar om en sådan bild.

De två nedersta bilderna i denna bildsamling är tagna vid samma tillfälle. Den vänstra bilden har exponerats normalt medan den högra är exponerad med HDR.


Arbetet med HDR i Lightroom blir extra bekvämt om du ställer in både appen Lightroom och datorprogrammet Lightroom för automatisk synkronisering via WiFi. Alla bilder blir då tillgängliga även i motsvarande bildsamling hos datorn för bekväm efterbehandling.

   

Jämförelse mellan normalt exponerad bild (vänster) och HDR-bild (höger). HDR-bilden har som synes betydligt större tonomfång. Båda bilderna är tagna i hårt motljus på eftermiddagen.

 

Begränsningar med HDR

Eftersom Lightroom tar tre bilder i snabb följd så bör du undvika att fotografera snabbt rörliga motiv eftersom risken då är stor att du får rörelseoskärpa när bilderna slås samman.

Det kan ta flera sekunder för appen att analysera bilderna och slå samman dem. Du kan inte granska resultatet förrän efter slutförd efterbehandling.

Bilder exponerade med HDR-inställning tar betydligt större plats vid lagring än normala bilder som oftast lagras i JPEG. Detta beror på att HDR-bilderna lagras i Adobes DNG-format som är väldigt utrymmeskrävande. Men i gengäld får du bättre möjligheter att korrigera bilderna vid efterbehandling.Det var allt för den här gången. Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av november.


© 2017 www.programsupport.se