ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från ProgramSupport Oktober 2015

Här kommer månadens nyhetsbrev med tips för effektivare arbete i dina grafiska program.

Förbättrad innehållsmedveten flyttning hos Photoshop CC 2015

Hos Photoshop CC 2015 har Verktyg för Innehållsmedveten flyttning förbättrats avsevärt. Förutom att flytta motivdelar kan du nu även skala om och rotera den flyttade delen. Detta kan vara användbart när du vill förbättra kompositionen hos en bild.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till Photoshop:

Redigera video på mobila enheter med Adobe Premiere Clip

Med appen Adobe Premiere Clip kan alla utföra grundläggande redigering av videofilmer på mobila iOS-enheter. Filmklippen hämtas antingen från den mobila enheten eller från Creative Cloud-molnet.

Läs mer i avdelningen appar till mobila enheter:

Lägg till metadata till en hel bildsamling med Adobe Bridge

Alla moderna digitalkameror lägger numera till metadata till bilder. Metadata är vanlig text som på olika sätt beskriver bilderna och som även kan ge information om fotografen. De metadata som kamerorna lägger in i bilder ger en massa teknisk information om inställningar hos kameran och de objektiv som använts vid fotograferingen. Vissa kameror, t ex iPhone, lägger även in GPS-information om var bilderna är tagna.

Exempel på kameradata (Exif) för en bild som är tagen med en modern systemkamera.

När bilder publiceras på nätet eller distribueras till en stor målgrupp är det synnerligen lämpligt att man även lägger in metadata med kontaktinformation om fotografen och upphovsrätten till bilderna. Adobe Bridge kan användas för att skriva in sådan information för en bild i taget men när det handlar om stora bildsamlingar så är det bättre att skapa en metadatamall i Bridge. All information hos mallen kan sen läggas till en hel mapp med bilder via ett enda kommando.

För att skapa en sådan metadatamall börjar du med att välja kommandot Verktyg-Skapa metadatamall. Detta kan du genomföra utan att den aktuella bildsamlingen är tillgänglig.

Det här kommandot skapar en ny metadatamall som du sen fyller i manuellt.

Programmet öppnar då en stor dialogruta med flera olika kategorier av metadata. Vik upp kategorin IPTC Core och vik ihop övriga så att du får bra överblick. Skriv därefter in önskad information i de olika fält som finns tillgängliga. Du behöver inte fylla i alla fält men ta gärna med alla dina kontaktuppgifter och även ev information om copyright.

Skriv också in ett Mallnamn så att det blir lätt att använda mallen i framtiden. Bekräfta med ett klick på knappen Spara. Mallen lagras i programmet och kan användas på valfria bilder i framtiden.

Exempel på metadata med kontaktinformation om fotografen och upphovsrätten.

För att använda en metadatamall på bilder börjar du med att i Bridge navigera till den mapp där bilderna är lagrade. Bilderna visas då via miniatyrer i fönstret Innehåll. Markera alla de bilder som skall kompletteras med metadata och välj kommandot Verktyg-Lägg till metadata och se till att din mall blir vald. Alla markerade bilder får då samma metadata automatiskt vilket naturligtvis kan spara massor med tid jämfört med att skriva in manuellt för varje bild.

Så här lägger du till metadata från din mall till alla markerade bilder.

Mac OSX El Capitan med bättre prestanda

Apple har nyligen presenterat en ny systemversion Mac OSX El Capitan, benämnd efter ett ståtligt berg i nationalparken Yosemite.

Bättre grafikprestanda

Grafiksystemet hos El Capitan har förbättrats så att det går snabbare att öppna tillämpningsprogram, bläddra i webbsidor och läsa PDF-filer. Enligt Apple skall detta även ge längre drifttid med bärbara datorer.

Virtuella skrivbord och Split View

När du kör flera tillämpningsprogram samtidigt är funktionen med virtuella skrivbord mycket användbar. Börja med att öppna de program du vill ha tillgängliga. Programmen öppnar sig då i var sitt fönster som oftast täcker varandra på bildskärmen.

För att aktivera funktionen med virtuella skrivbord trycker du på tangenten F3. Alla öppna fönster förminskas då och positioneras om så att de täcker var sin del av skärmytan. Överst på skärmen visas ett område med en symbol Skrivbord som representerar datorns elektroniska skrivbord. Längst till höger finns även en plussymbol som används för att skapa fler virtuella skrivbord. Datorn namnger då de virtuella skrivborden automatiskt med stigande nummer. För att välja att arbeta med ett visst skrivbord klickar du på dess symbol. Om du vill ta bort ett virtuellt skrivbord pekar du uppe i vänsterhörnet hos symbolen, vilket visar en kryssymbol för radering.

Du kan också skapa nya virtuella skrivbord genom att dra något av de förminskade fönstren för tillämpningsprogrammen till det tomma området bredvid andra skrivbord. Det nya skrivbordet får då samma namn som tillämpningsprogrammet.

El Capitan har här ställts in för arbete med fyra olika virtuella skrivbord.

Det är även möjligt att dra två tillämpningsprogram till samma skrivbordssymbol. De båda programmen kommer då att fylla ut var sin halva av bildskärmen, benämnt Split View. För att ge mer utrymme så döljs dessutom programmens menyrader. Vid behov kan du dock få fram menyrader genom att placera muspekaren överst på skärmen hos något av programmen. Enbart program som är anpassade för Split View har understöd för funktionen. Detta gäller Safari, Mail, Anteckningar, Kartor, Bilder, Pages, Keynote och Numbers men på längre sikt förväntas de flesta tillämpningar få understöd.

Här körs programmen Safari och Mail i Split View med dolda menyrader.

För att växla bekvämt mellan de tillgängliga virtuella skrivborden håller du ner tangenten Ctrl och klickar på piltangent höger eller vänster. Konfigurationen med de virtuella skrivborden sparas automatiskt när du stänger av eller startar om datorn, under förutsättning att du bockar för alternativet Öppna fönster igen vid återinloggning i dialogrutan som visas.

Kartor har utökats med kollektivtrafik

Tillämpningsprogrammet Kartor kan förutom kartor och vägbeskrivningar nu även ge information om rutter för Kollektivtrafik. Än så länge är det enbart ett begränsat antal stora städer som erbjuder sådan information men detta kommer att utökas fortlöpande.

Anteckningar med fler utformningar

Programmet Anteckningar hos El Capitan synkroniseras automatiskt med appen Anteckningar hos iOS-enheter som är inloggade på samma iCloud-konto. Anteckningar har dessutom fått flera nya funktioner för utformning bl a rubriker, punktlistor och fotografier från programmet Bilder.

 

Exempel på anteckning som är gemensamt tillgänglig i datorn och i mobila iOS-enheter.

Nya möjligheter vid uppspelning av video i Safari och QuickTime

När du öppnar flera webbsidor med videofilmer i var sin flik så går det att stänga av ljudet hos enstaka flikar utan att övriga flikar påverkas. Bredvid varje öppen flik visas en högtalarsymbol som du klickar på.

Vid uppspelning av videofilmer visas en ny knapp under filmen, som du kan använda för att spela upp filmen på en AirPlay-enhet ansluten till samma nätverk som datorn. Filmen kan därmed spelas upp i helskärmsläge på en TV som är ansluten vi en Apple TV.

Samma funktion finns även tillgänglig vid uppspelning av videofilmer med QuickTime.

Videofilmen spelas här upp via en ansluten AirPlay-enhet.

Nya funktioner hos programmet Bilder

Programmet Bilder som ersätter iPhoto har fått flera nya användbara funktioner. Programmet synkroniserar automatiskt din bildsamling med bilder från dina iOS-enheter. Förutom de album som du själv tar fram så skapar programmet automatiskt ett antal album för Ansikten, Självporträtt, Skärmavbilder, Panoramabilder mm.

Hanteringen av din bildsamling underlättas via ett antal Album.

 

Bilder version 1.2 kan nu hantera GPS-information hos bilder (geotaggning). Detta innebär att bilder tagna med iPhone och iPad kan sorteras via den platsinformation som lagras i bilderna. Det är nu även möjligt att manuellt lägga till geotaggar till bilder som är tagna med andra kameror. Detta sker genom att du markerar en eller flera bildminiatyrer, högerklickar och väljer Visa info. I dialogrutan som då visas kan du söka efter valfri plats och bekvämt lägga in dess GPS-koordinater.

Så här lägger du till geotaggning för bilder som är tagna med kameror utan GPS.

Programmet Bilder 1.2 har understöd för Tillägg som gör det möjligt för andra programtillverkare att utöka funktionaliteten. Efterhand kommer flera sådana tillägg som du kan köpa från Apple App Store. Har själv provat Snapheal som gör det lätt att måla över oönskade delar hos en bild.

Skivverktyg har fått ett modernare gränssnitt

Programmet Skivverktyg som används för att kontrollera, formatera och dela in skivor i flera volymer har fått en rejäl uppdatering i OSX El Capitan. Programmet har nu ett betydligt modernare gränssnitt som ger bättre överblick över innehållet på dina skivor.

Det är numera möjligt att partitionera (dela in) skivor med bibehållet datainnehåll så att de uppträder som flera olika volymer. De olika partitionerna kan formateras med var sin teknik, t ex Mac HFS, FAT för PC m fl.

Skivverktyg har här använts för att skapa två olika partitioner på ett USB-minne.

Installation av systemet

El Capitan laddas ner kostnadsfritt från Apple App Store. Installationsfilen är drygt 6 GB. Om du gör en kopia på filen innan du startar installationen så går det bra att använda den flera gånger på olika datorer. Installationen tar mindre än en timme på en modern dator med SSD-disk.

Har provat att installera systemet på tre olika datorer utan att några problem uppstått. Några användare har dock rapporterat om problem med Office 2016. Apple har därför tagit fram en felrättning benämnd OSX 10.11.1 som alla rekommenderas installera.

Systemkrav och prestanda

El Capitan (OSX 10.11) har samma systemkrav som tidigare systemversioner. Detta innebär att det nya systemet kan installeras på alla Macintosh från 2008 eller nyare vilka har minst 2 GB internminne samt 8 GB ledig plats på startskivan.

 

Det var allt för den här gången. Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av november.


© 2015 www.programsupport.se