ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från ProgramSupport November 2019

Här kommer månadens nyhetsbrev med tips för effektivare arbete i dina grafiska program.

Automatiska spaltlinjer hos text i InDesign CC 2020

Hos dokument som är utformade med flera spalter brukar man ofta skilja spalterna åt via en vertikal linje. Den nya funktionen med Automatiska spaltlinjer hos InDesign CC 2020 är därför ett välkommet tillskott till programmets repertoar.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till InDesign:

Snabb och säker markering via verktyget Objektmarkering hos Photoshop CC 2020

Det nya verktyget Objektmarkering gör det mycket enklare att markera ett objekt eller en del av ett objekt i en bild, t ex personer, fordon, möbler, husdjur eller kläder. Du ritar antingen ett rektangulärt område eller en lasso runt önskad motivdel. Verktyget markerar då automatiskt motivet inuti det angivna området. 

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till Photoshop:


Fullfjädrad bildbehandling med Photoshop för iPad

Datorprogrammet Photoshop har efter 30 år på marknaden blivit en helt dominerande standard för efterbehandling av digitala fotografier. När Adobe nu lanserar appen Photoshop för iPad har man målsättningen att sätta en liknande standard för mobila enheter.

Läs mer i avdelningen Användbara appar till mobila enheter:

Flera nya användbara funktioner hos Creative Cloud 2020

Under sin årliga kreativa konferens, benämnd Adobe MAX, i början av nov lanserade företaget uppgraderingar till sina tillämpningsprogram i Creative Cloud. Programmen är tillgängliga via nerladdning för alla betalande prenumeranter. Programmen i CC 2020 kräver att du arbetar med Windows 10 (64 bit), MacOS Sierra 10.12 eller nyare systemversioner.

Photoshop CC 2020

Den senaste versionen Photoshop CC 2020 har flera nya användbara funktioner. Det nya verktyget Objektmarkering beskrivs bland månadens användartips till Photoshop. Jag har valt ut fyra andra nya funktioner som jag tycker är bra.

Arbetsytan Innehållsanpassad fyllning

Den nya arbetsytan har ett interaktivt gränssnitt där du själv kan välja vilka pixlar som skall ersätta ett markerat område hos bilden. Du aktiverar arbetsytan via ett kommando i menyn Redigera.

Exempel på användning av funktionen Innehållsanpassad fyllning för att ta bort den fula stolpen i mitten av bilden.

 

Kraftfull ny funktion för Tänjning

När man tar bilder på höga byggnader med vidvinkelobjektiv uppstår ofta kraftiga perspektivfel hos bilden. Med den nya funktionen för Tänjning kan du rätta till sådana fel manuellt.

Bilden som exponerats med ett 24 mm objektiv har perspektivfel i ytterkanterna.

 

Börja med att markera den del av bilden som behöver korrigeras och välj kommandot Redigera-Omvandling-Tänj. Programmet visar då omformningshandtag kring ytterkanterna hos bilden. Du kan lägga till flera tänjningslinjer genom att klicka på någon av de tre knapparna i statusraden ovanför bilden samt därefter klicka uppe i bildens vänstra hörn samt dra nedåt och inåt.

När du har lagom antal tänjningslinjer drar du i dessa tills perspektivfelen försvinner. Påpekas bör att det krävs lite övning för att få bra resultat med denna funktion!

Det mesta av perspektivfelen har här korrigerats med den nya tänjningsfunktionen.

 

Ny hemskärm

Den nya hemskärmen som visas när du öppnar programmet erbjuder mer information än hos tidigare versioner. Via alternativet Molndokument får du tillgång till de filer som sparas automatiskt i Adobes molntjänst.

 

InDesign CC 2020

Även InDesign CC 2020 erbjuder flera nya användbara funktioner. Funktionen för att få Automatiska spaltlinjer beskrivs bland månadens användartips. Jag har dessutom valt ut fyra andra funktioner som jag tycker är bra.


Hitta liknande bilder

Om du inte är nöjd med en egen bild som monterats i en bildram kan du nu högerklicka på bildramen och välja kommandot Hitta liknande bilder. Programmet söker då igenom Adobes stora bildsamling Adobe Stock och presenterar förslag på bilder som påminner om den markerade.

Funktionen Liknande bilder har här hittat flera alternativ hos Adobe Stock.

Möjligt att montera SVG-bilder

SVG är ett relativt nytt filformat för lagring av skalbara objektbilder med hög kvalitet. Eftersom även moderna webbläsare kan hantera SVG så är det nu möjligt att använda samma bildfiler både för webbpublicering och för tryckta dokument framtagna med InDesign.

Tangentkommandon till styckeformat

Arbetet med styckeformat för text underlättas nu av att du själv kan skapa egna tangentkommandon för dina styckeformat. Det går därmed snabbare att märka upp texten.

Exempel på styckeformat med egna tangentkommandon.

 

Omvänd stavningskontroll

Du kan nu välja att genomföra stavningskontrollen både i riktning Framåt och i riktning Bakåt via ett alternativ i dialogrutan Kontrollera stavning.

Understöd för variabla teckensnitt

Open Type Variable är ett nytt teckensnittsformat som låter tillämpningsprogram anpassa attribut som vikt, bredd, lutning, optisk storlek mm. InDesign har nu understöd för tekniken som sen tidigare även går att använda med Photoshop och Illustrator.

De variabla teckensnitten har en särskild ikon med förkortningen VAR i teckensnittslistan. Än så länge är det bara ett fåtal teckensnitt som t ex Minion Variable Concept, Myriad Variable Concept, Source Sans Variable, Source Seriff Variable vilka är av typen Open Type Variable.

Du ställer in önskade attribut via en extra knapp benämnd Variabelt teckensnitt bredvid inställningen för Stil hos panelerna Tecken, Teckenformat, Styckeformat eller Kontrollpanelen.  De egenskaper som kan varieras är  ViktBredd och för några teckensnitt även Lutning.

 

Illustrator CC 2020

Den nya versionen av Illustrator har inte lika många nyheter som övriga program men jag har valt ut tre nyheter som jag tycker är användbara.

Förenkling av banor

Objekt som skapats med verktyget Ritstift blir lättare att redigera samtidigt som de får högre kvalitet om de har så få fästpunkter som möjligt. Funktionen Förenkla bana som du aktiverar genom att markera ett objekt med verktyget Direktmarkering (Vita pilen) och väljer kommandot Objekt-Bana-Förenkla kan reducera antalet fästpunkter helt automatiskt.

Du kan påverka hur stor förenklingen blir via knapparna i panelen Förenkla bana.
 
Automatisk stavningskontroll

Du kan nu välja att låta programmet kontrollera stavningen medan du redigerar text. Misstänkta ord indikeras då via röd understrykning.

Spara och exportera bilder i bakgrunden

Det är möjligt att arbeta vidare med programmet under tiden som en ritning sparas eller exporteras till AI-, PNG- eller JPEG-format.

 

 


Det var allt för den här gången. Nästa nyhetsbrev kommer i mitten av december.

© 2019 www.programsupport.se