ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från ProgramSupport November 2018

Här kommer månadens nyhetsbrev med tips för effektivare arbete i dina grafiska program.

Justera layout automatiskt med InDesign CC 2019

InDesign CC 2019 har en ny mycket användbar funktion benämnd Justera layout som låter dig ändra sidstorlek, marginaler och utfall med bibehållen layout.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till InDesign:

Infoga 3D-bilder i PowerPoint 2019

PowerPoint 2019 låter dig infoga 3D-bilder som är lagrade i filformaten fbx, obj, 3mf, ply, stl och glb. Om du inte har tillgång till egna 3D-bilder så erbjuder programmet även ett stort antal 3D-bilder som du kan hämta från onlinekällor.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till PowerPoint:

Nya möjligheter med Creative Cloud 2019

Adobe presenterade i oktober nya versioner av sina program i Creative Cloud. Programmen är tillgängliga via nerladdning för alla prenumeranter. Programmen kräver att du arbetar med Windows 7, Windows 10, MacOS Sierra 10.12 eller nyare systemversioner.

Photoshop CC 2019

Den senaste versionen Photoshop 2019 erbjuder ett stort antal nya möjligheter. Funktionen Innehållsanpassad fyllning beskrivs bland användartipsen till Photoshop. Jag har valt ut tre andra nyheter som jag tycker är viktiga.

Förbättrad panel för Händelser

Panelen Händelser visar de 50 senaste åtgärderna som du utfört för en bild. Du kan nu använda kortkommandot Ctrl + z för att ångra en åtgärd och därigenom gå uppåt i listan hos panelen. På motsvarande sätt används kortkommandot Skift + Ctrl + z för att göra om en ångrad åtgärd och därigenom gå nedåt i lista. Hos MacOS används tangenten Cmd istället för Ctrl.

Här har jag ångrat de två senaste åtgärderna genom att trycka Ctrl + z två gånger i följd.

 

Funktionen Omforma fritt bibehåller proportioner

När du väljer kommandot Redigera-Omforma fritt bibehålls nu bildens proportioner när du drar i något av markeringshandtagen.

Om du vill omforma en bild olikformigt så håller du ner tangenten Skift och drar i något av handtagen.

Nytt ramverktyg för montage med flera bilder

Med verktyget Ramverktyg skapar du en platshållare med valfri storlek och position. I denna kan du sen Montera andra bilder. Det nya verktyget gör det lättare att skapa montage med flera bilder.

Ramverktyg underlättar framtagning av montage.

 

InDesign CC 2019

Den senaste versionen av InDesign erbjuder flera användbara nya funktioner. Jag har valt ut de två nyheter som enligt min mening tillför mest. Funktionen Justera layout beskrivs i ett av månadens användartips ovan.

Innehållsmedveten passning

När bilder monteras i ramar med förinställd storlek måste de oftast passas in så att de får lämplig storlek och beskärning. I de flesta fall kräver detta att du provar dig fram med flera åtgärder i följd. Det nya kommandot Objekt-Passning-Innehållsmedveten passning kan utföra passningen helt automatiskt. Programmet utnyttjar då Adobe Sensei som är en ny teknik baserad på artificiell intelligens (AI) och maskininlärning.

Detta kommando kan spara massor med tid när du behöver montera många bilder i ett dokument. Passningen ger bra resultat i de flesta fall men för vissa motiv måste du finjustera manuellt.


Rektangulära fotografier har här monterats i kvadratiska bildramar och justerats med den innehållsmedvetna passningen. Som jämförelse visas hela bilden till höger.

 

Illustrator CC 2019

Programmet Illustrator har ett stort antal verktyg och funktioner som kan vara svåra för en sporadisk användare att bemästra. Hos Illustrator CC 2019 finns därför en ny arbetsyta benämnd Grundläggande där enbart de viktigaste verktygen finns tillgängliga.

Det är dessutom möjligt att ändra storleken hos verktygsknapparna så att de blir lättare att hitta och känna igen om du arbetar med en stor bildskärm.

Panelen Egenskaper har fått flera användbara knappar och inställningar som underlättar arbetet, bl a vid arbete med banor.

Förenklat gränssnitt hos Illustrator CC 2019 med färre och större verktygsknappar.

 

Nya möjligheter med Microsoft Office 2019

Efter uppgradering till Office 2019 får Windows-programmen version 1810 medan programmen till Mac OS får version 16.19. För att du skall få tillgång till alla nya funktioner måste du efter igångsättning av programmen i en dialogruta bekräfta att du vill använda Intelligenta tjänster. Detta innebär att programmen tillåts kommunicera med olika tjänster hos Microsoft på nätet.

Word 2019

Bland de många nya funktionerna hos Word 2019 har jag valt ut två som jag tycker är särskilt användbara.

Översätt text automatiskt

Word 2019 kan översätta markerad text eller ett helt dokument mellan flera olika språk. Börja med att ta fram fliken Granska som innehåller den nätbaserade tjänsten Översätt. När du klickar på knappen Översätt visas en meny där du kan välja mellan Översätt markering eller Översätt dokument (hela den öppna filen).

När du valt alternativet Översätt markering visas åtgärdsfönstret Translator till höger om dokumentet. Om du markerat ett textavsnitt så identifierar programmet själv textens språk. Du får därefter själv välja vilket språk texten skall översättas till via knappen Till. Tjänsten har understöd för mer än 60 av de vanligaste språken.

Efter en kort fördröjning visas den översatta texten underst i åtgärdsfönstret Translator. När du är nöjd med resultatet så bekräftar du med knappen Infoga vilket innebär att den markerade texten ersätts med en översatt version.

I det här dokumentet har jag kopierat ett textstycke och klistrat in kopian längst ner i dokumentet där den skall översättas till engelska.

 

För att kontrollera hur bra översättningen blir har jag låtit programmet översätta text två gånger, först från svenska till engelska och sen tillbaka till svenska igen. Resultatet visas i nedanstående skärmbild.

Bortsett från ett par små skillnader i formuleringar och fel versal hos iPad så har texten i stort sett identiskt utseende efter två på varandra följande översättningar.

 

Kontrollera tillgängligheten hos dokument

För att dokument skall kunna läsas av personer med nedsatt syn så krävs att de är uppfyller olika regler för tillgänglighet. Detta innebär bl a att bilder skall ha Alternativtexter som beskriver motivets innehåll. Sådana texter kan då läsas upp via en syntetisk röst, benämnd skärmläsare.

Word 2019 har en användbar funktion som kontrollerar att öppna dokumentet är tillgängliga. För att påbörja kontrollen tar du fram fliken Granska och klickar på knappen Kontrollera tillgänglighet. Programmet öppnar då åtgärdsfönstret Tillgänglighetskontroll till höger om det öppna dokumentet. I panelen presenteras en lista över de fel som berör tillgängligheten. Om du klickar på något av felen i listan så visas en meny till höger där du får anvisningar om hur felet kan korrigeras.

Den markerade bilden saknar Alternativtext vilket du kan korrigera genom att välja Lägg till en beskrivning och mata in önskad text.

 

PowerPoint 2019

Den nya funktionen att Infoga 3D-bilder beskrivs i ett av månadens användartips ovan.

Ställ in transparens för bilder

Du kan nu ställa in monterade fotografier så de blir delvis genomskinliga. Detta innebär att underliggande objekt syns igenom fotografierna.

Detta genomförs genom att du markerar bilden, tar fram fliken Format och klickar på knappen Transparens. Programmet erbjuder 7 förinställningar med transparens från 0% till 95%. Vid behov kan du även ange egna värden via knappen Alternativ för bildtransparens.

Så här ställer du in transparens för ett infogat fotografi hos PowerPoint 2019.


SVT Play visar tre av mina kortfilmer

SVT har köpt in tre av mina kortfilmer om skånsk natur. Filmerna har visats i TV2 under tre söndagar i november månad och finns nu tillgängliga på SVT Play ända fram till maj 2019 under titeln Skånska hjortdjur. Flera andra av mina filmer finns tillgängliga på sajten Naturfilmare.se

Bild från filmen "Kronhjortar under sommaren".

 


Det var allt för den här gången. Nästa nyhetsbrev kommer i mitten av december.


© 2018 www.programsupport.se