ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från ProgramSupport November 2017

Här kommer månadens nyhetsbrev med tips för effektivare arbete i dina grafiska program.

Tvätta text med skriptet FindChangeByList hos InDesign

Vid redigering av text händer det ofta att onödiga tecken som extra mellanslag, extra tabulatorer, extra stycketecken mm smyger sig in i texten. Att tvätta bort onödiga tecken manuellt kan vara mycket tidskrävande och tråkigt. Du kan då spara massor med tid via skriptet FingChangeByList.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till InDesign:

Arbeta med Office-programmen online i molnet

Microsoft erbjuder alla att köra Office-programmen Word, Excel, PowerPoint m fl via en vanlig webbläsare på valfri dator som är ansluten till nätet. Programmen behöver då inte vara installerade på datorn utan det enda som du behöver är ett Office 365-konto vilket ger dig tillgång till lagring i molntjänsten Microsoft OneDrive.

Alla som prenumererar på Office 365 har automatiskt tillgång till 1 TB lagringsutrymme i OneDrive. Men även de som inte är betalande prenumeranter kan öppna ett kostnadsfritt OneDrive Basic-konto med 5 GB lagringsutrymme och därmed få tillgång till online-versionerna av programmen.

Online-programmen finns tillgängliga via webbadressen:

https://products.office.com/sv-se/office-online/

För att kunna använda programmen måste du logga in på ditt OneDrive-konto eftersom alla dokument lagras i molnet. Inloggningen sker via en knapp uppe till höger i webbläsarfönstret. Du kan använda apparna med alla typer av datorer. Det enda som krävs är en webbläsare och anslutning till nätet.

Du kommer åt Online-versionerna av Office-programmen via denna webbplats.

 

När du loggat in på ditt OneDrive-konto kommer du åt dina filer hos denna molntjänst. Alla filer som du vill arbeta med via Online-programmen måste vara lagrade i molntjänsten. När du skapar nya dokument från någon av programmens många mallar så måste även dessa lagras i molntjänsten. Men den stora fördelen med Online-programmen är ju i gengäld att du kan arbeta med dem på valfri dator via en webbläsare.

Online-programmen är från början förinställda enbart för Microsofts molntjänst men vid behov kan du även lägga till åtkomst till ditt Dropbox-konto. Detta utförs en gång för alla via knappen Lägg till en plats nere till vänster.

Online-programmen kan enbart hantera filer lagrade i någon av molntjänsterna OneDrive eller Dropbox.

 

När du arbetar med någon av tillämpningarna i Online-tjänsten så får du tillgång till ungefär samma funktionalitet som hos programmen i Office 2016. Öppna tillämpningar presenteras i var sin flik inne i webbläsaren. Tillämpningsprogrammen har Windows-gränssnitt oberonde av vilken datorplattform du kör dem med din webbläsare.

Beroende på hur snabb din bredbandsförbindelse är så får du vara beredd på lite fördröjning, särskilt när du öppnar en tillämpning. Jag har provkört tjänsten via en långsam ADSL-uppkoppling utan att det uppstod några störande väntetider under arbetets gång.

Online-versionen av Word 2016 (Windows-gränssnitt) är här öppen i webbläsaren Safari hos en Macintosh-dator.

 

 

Adobe Creative Cloud 2018

Adobe har nyligen lanserat 2018 års versioner av programmen i Creative Cloud. I vanlig ordning är det Photoshop som har fått flest nya funktioner men även Illustrator och InDesign har nya användbara möjligheter.

Programmen kräver att du arbetar med en modern dator som har snabb processor och minst 4 GB internminne. Datorn måste köras med Windows 7 eller nyare alternativ med Mac OSX 10.11 (El Capitan) eller nyare.

Nya funktioner hos Photoshop 19.0

Photoshop har utvecklats enormt sedan lanseringen för 27 år sedan. Erfarenheten visar att det är ytterst få användare som drar full nytta av programmets många möjligheter. För att underlätta användningen erbjuder Adobe nu två bekvämt tillgängliga inbyggda hjälpfunktioner.

Detaljerade verktygstips

När du håller muspekaren över vissa av verktygen i panelen Verktyg så visas en kort förklaring i form av en videofilm. Avancerade användare som störs av filmerna kan stänga av tipsen via Inställningar-Verktyg-Visa detaljerade verktygstips.

Exempel på ett Detaljerat verktygstips för verktyget Snabbmarkering.

 

Panelen lär dig

Panelen Lär dig, som du tar fram via kommandot Fönster-Lär dig, ger dig tillgång till stegvisa självstudiekurser om Fotografering, Retuschering, Kombinera bilder och Grafisk design. Hälpinformationen är grundläggande och mycket lätt att ta del av.

Panelen Lär dig med information om Retuschering.

 

Bilder från Lightroom CC är bekvämt tillgängliga

Om du använder nya Lightroom CC och lagrar bilder i molnet hos Adobe så går det lätt att få tillgång till synkroniserade bilder direkt inne från Photoshop. Detta sker genom att du i arbetsytan Start klickar på fliken LR Foton.

Fliken LR-Foton ger dig direkt åtkomst till delade bilder hos Lightroom CC.

 

Möjligt att ändra färg och tjocklek hos banor

Hos tidigare versioner av Photoshop kan det vara svårt att se de banor man skapar med verktyget Ritstift. Via symbolen Kugghjul uppe i egenskapsraden ovanför bilden är det nu möjligt att ändar både färg och tjocklek hos banor. Genom att välja en färg som har bra kontrast mot motivet blir det då betydligt lättare att få överblick över ritade banor.

Friläggning av ett motiv underlättas av att man kan ändra banornas färg och tjocklek.

 

Nytt Krökningsritstift underlättar friläggning av bilder

Verktyget Ritstift ger normalt bäst resultat vid friläggning av bilder. Men verktyget kan vara svårt att hantera för sporadiska användare. Det nya verktyget Krökningsritstift är mycket lättare att använda eftersom man med samma verktyg både skapar och justerar fästpunkter och banor.

Du använder verktyget genom att succesivt klicka i punkt efter punkt längs konturen hos motivet. Verktyget skapar då själv en sammanhängande bana. Du kan även flytta befintliga fästpunkter med verktyget genom att klicka på dem och dra. För att växla mellan en fästpunkt med mjuka hörn till en spetsig dubbelkllckar du med verktyget.

Banor framtagna med Krökningsritstiftet får inte lika hög precision som med Ritstiftet men arbetet går i gengäld betydligt snabbare.

Pågående friläggning med det nya verktyget Krökningsritstift.

 

Högre kvalitet vid uppskalning av bilder

Photoshop kan via kommandot Bild-Bildstorlek sampla om bilder så att de antingen får lägre eller högre upplösning. Tidigare har uppsampling till högre upplösning resulterat i förvrängda bilder med relativt låg kvalitet eftersom programmet enbart lagt till fler snarlika pixlar

Den här bilden av en myskoxe skall samplas upp från upplösningen 72 dpi till 300 dpi.

 

Med den nya metoden Preserve Details 2.0 använder programmet artificiell intelligens för att bevara detaljer och mönster vid uppskalning av bilder. Resultatet blir då betydligt bättre än med den äldre metoden Bevara detaljer (förstoring).

  

Bilden till vänster har samplats upp från 72 dpi till 300 dpi med Preserve Detaiis 2.0. Den högra bilden har samplats upp med den äldre metoden Bevara detaljer (förstoring).

 

Understöd för variabla teckensnitt

Open Type Variable är ett nytt teckensnittsformat som låter tillämpningsprogram anpassa attribut som vikt, bredd, lutning, storlek mm. Nya Photoshop har understöd för tekniken och programmet levereras med tre familjer av teckensnitt, Acumin, Minion och Myriad, i det nya formatet.

Du ställer in önskade attribut via panelen Egenskaper som för teckensnitt med understöd utökas med reglage för Vikt, Bredd och ev även Lutning.

Teckensnittet Acumin Variable Concept låter dig variera Vikt, Bredd och Lutning.

 

Nya funktioner hos Illustrator 22.0

Den mest påtagliga förändringen hos Illustrator är den nya panelen Egenskaper som visas till höger om ritningen när man öppnar programmet. Panelen innehåller ett stort antal vanliga inställningar och kontroller för den uppgift som du för tillfället håller på med.

Om du inte har markerat något objekt hos ritningen så visar panelen olika dokumentinställningar för måttenheter, ritytor, linjaler, stödraster, stödlinjer mm.

Panelen Egenskaper med inställningar som visas när du inte har markerat något objekt.

 

När du markerar ett objekt så visar panelen olika inställningar för objektets position, storlek, vinkel, färg, kantlinje, opacitet mm.

Panelen Egenskaper med inställningar som visas när du har markeret ett objekt.

 

När du markerar flera objekt så visar panelen även funktioner för justering, gruppering och sammanslagning av objekten.

Panelen Egenskaper sparar mycket tid genom att man slipper flytta musen mellan ritningen och olika menyer eller dialogrutor, vilket krävs med tidigare versioner av programmet.

Nytt verktyg Tänjning av marionett

Med detta verktyg kan du enkelt vrida och förändra delar av en ritning så att omformningarna ser naturliga ut. Arbetet börjar med att du med verktyget sätter in minst tre punkter på motivet hos de positioner som du vill hålla samman vid omformningen. Valet av positioner kräver lite övning och beror naturligtvis av motivets karaktär.

Programmet visar då ett nätmönster som symboliserar hur motivet delas in i små områden. Ju fler punkter du sätter in desto finare blir nätmönstret. För att ta bort en punkt trycker du på tangenten Delete.

Omformningen kräver att du först sätter in tre eller flera punkter med verktyget.

 

Omformningen genomförs genom att du pekar på en punkt och drar i önskad riktning. Områdena kring den aktuella punkten flyttas då i vald riktning. Övriga punkter håller sina resp närliggande områden i det närmaste intakta under omformningen.

Du kan även välja att rotera områden kring en punkt genom att klicka bredvid punkten (inom den streckade cirkeln som då visas) och dra.

Denna omformning har utförts via en enda dragning nedåt och till höger.

 

Understöd för Variabla teckensnitt och teckensnitt med SVG-specialtecken

Illustrator har understöd för variabla teckensnitt på samma sätt som hos Photoshop vilket beskrivits i ett eget avsnitt ovan.

Illustrator kan även använda OpenType-teckensnitt med SVG specialtecken. Med denna teknik kan ett specialtecken ha flera olika färger och även toningar. Programmet levereras med två sådana familjer nämligen Trajan Color och EmojiOne.

Exempel på SVG-specialtecken i teckensnittet Trajan Color.

 

Text kan lagras i bibliotek

Textobjekt från Illustrator kan nu lagras i Creative Cloud Bibliotek. Detta innebär att du bekvämt kan återanvända texter i andra dokument hos Illustrator men även i dokument hos InDesign, som också har understöd för bibliotek.

Text bibehåller sina typografiska attribut vid lagring i bibliotek.

Exempel på ett textobjekt som sparats i den gemensamma lagringsplatsen Bibliotek.

 

Nya funktioner hos InDesign 13.0

Slutkommentarer hos dokument

InDesign erbjuder sen länge en möjlighet att infoga fotnoter i texten hos dokument. Fotnotstexterna placeras normalt underst på den sida där fotnotsnumren infogats.

Slutkommentarer är en alternativ metod där långa förklarande texter placeras sist i ett avsnitt eller sist i ett dokument. Slutkommentarer stör läsningen mindre än fotnoter och används därför ofta i böcker.

För att sätta in en ny slutkommentar hos InDesign placerar du insättningspunkten omedelbart efter det ord där du vill ha en siffra eller ev bokstav som indikerar att det finns en slutkommentar till ordet. Programmet sätter då in en referens i form av siffra eller bokstav som automatiskt räknas upp efter ev föregående slutkommentar.

Så här sätter du in en slutkommentar hos InDesign.

 

Dessutom ändras vyn till den sista sidan hos dokumentet där du skriver in önskad slutkommentar i en textram som programmet skapat. Textramen med sluttexter är inte förankrad till huvudflödet hos dokumentet så du kan själv bestämma dess placering.

Slutkommentarer placeras i en egen textram på sista sidan hos dokumentet.

 

Kantlinjer kring textstycken

Att rama in textstycken med en omgivande kantlinje är ett effektivt sätt att fånga blicken. InDesign har en ny funktion som gör det lätt att skapa en sådan inramning. Börja med att placera insättningspunkten i det stycke som skall ramas in. Du kan även markera hela textstycket. Klicka därefter på menyknappen (tre linjer) längst till höger i panelen Kontroll och välj kommandot Kanter och skuggning för stycke.

Det här kommandot används för att rama in textstycken.

 

Programmet visar då dialogrutan Kanter och skuggning för stycke med ett stort antal inställningar. Ta fram fliken Kant och bocka för alternativet Kant uppe till vänster. För att du skall kunna studera resultatet ute i dokumentet är det även lämpligt att bocka för Förhandsvisa nere till vänster.

Du kan därefter ändra linjens Tjocklek, Typ, Färg, Ton mm. Vid behov är det faktiskt möjligt att använda olika tjocklek hos inramningens fyra sidor. Det är även möjligt att ställa in rundade hörn hos inramningen.

Vid området Förskjutningar kan du ställa in marginalerna mellan kantlinjen och texten. Det går att använda olika värden för sidorna om du först klickar bort låsningen via länksymbolen.

Dialogrutan för inställning av kantlinjens utseende och andra egenskaper.

 

Resultatet av ovanstående dialogrutas inställningar för kantlinje. Lägg märke till att man använt radbrytningar för att hålla samman all text till ett stycke. Det höga negativa värdet på Förskjutningar-Vänster beror på att hela texten har ett stort indrag.

 

Objektformat kan hantera storlek och position

Objektformat är en användbar funktion som låter dig ställa in flera olika egenskaper för grafiska objekt och ramar och spara dem som namngivna format i en panel. Det går då mycket snabbare att applicera samma egenskaper på andra objekt i fortsättningen.

Den nyaste versionen av InDesign har nu möjlighet att lagra både storlek och position i objektformat vilket utökar användningsområdena avsevärt. Du ställer in egenskaperna för ett objektformat via dialogrutan Alternativ för objektformat. De nya inställningarna finns tillgängliga under fliken Alternativ för storlek och position.

Det här objektformatet ställer in en textram så att den får bestämd storlek och positioneras i sidled till mitten på en A4-sida.Resultatet av det tidigare beskrivna objektformatet. Ramen får automatiskt angiven storlek och position samt även fyllningsfärg och textfärg via objektformatet.

 


Det var allt för den här gången. Nästa nyhetsbrev kommer i mitten av december.


© 2017 www.programsupport.se