ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från ProgramSupport November 2016

Här kommer månadens nyhetsbrev med tips för effektivare arbete i dina grafiska program.

Skapa tabell i InDesign från text utan tabulatorer

InDesign har en funktion som kan konvertera tabbseparerad text till en tabell. Med lite mer förarbete går det att använda denna funktion även för konvertering av text utan tabulatorer mellan kolumner.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till InDesign:

Kontrollera att bilder i PDF-filer har lagom kvalitet

Acrobat Pro har en mycket användbar funktion benämnd Preflight som både kan undersöka och i många fall även korrigera ev brister hos PDF-filer.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till Acrobat:

Nya möjligheter med Adobe Creative Cloud CC 2017

Adobe har under hösten presenterat 2017 års versioner av programmen i Creative Cloud. Uppdateringarna finns tillgängliga via nerladdning för alla som prenumererar på Creative Cloud.

Gemensamma nyheter hos programmen

Både Illustrator CC 2017 och Photoshop CC 2017 har en ny dialogruta benämnd Nytt dokument som visas när du väljer kommandot Nytt i menyn Arkiv eller klickar på knappen Nytt som visas när programmen öppnas.

I dialogrutan kan du välja mellan ett stort antal Dokumentförinställningar för det nya dokumentet som skapas. Förinställningarna presenteras i kategorier som Mobil, Webb, Utskrift mm när du väljer kategorins namn överst i dialogrutan.

När du valt en förinställning så presenteras dess egenskaper till höger i dialogrutan. Vid behov kan du ändra valfri egenskap genom att fylla i egna värden.

Nederst i dialogrutan presenteras även ett antal Mallar som du kan hämta från Adobe Stock (Adobes bildbank). När du markerar en mall visas detaljerad information om den till höger i dialogrutan. De flesta av mallarna är kostnadsfria.

Den nya dialogrutan Nytt dokument erbjuder både Dokumentförinställningar och Mallar.

Nya funktioner hos Photoshop CC 2017

I vanlig ordning är det Photoshop CC 2017 som fått flest nya och förbättrade funktioner.

Kraftigt förbättrad hjälpfunktion

Eftersom Photoshop erbjuder en enorm mängd med funktioner så kan det vara svårt att veta hur man kommer åt önskad funktion i menyer, undermenyer och dialogrutor. För att leta upp en funktion börjar du med att klicka på Förstoringsglaset uppe till höger i Alternativfältet. Programmet visar då en sökruta där du kan välja mellan olika typer av sökningar. Välj alternativet Photoshop och skriv därefter in en kort text som beskriver den funktion du söker efter. Oftast räcker det med ett eller ett par ord. Om du inte får någon träff så försök med en snarlik söktext med några andra ord.

Exempel på sökning efter en funktion som påverkar nyans hos bilder.


När du skriver in en söktext visar programmet en lista med olika kommandon som utför den sökta efterbehandlingen. När du klickar på något av kommandona stängs sökrutan och programmet öppnar istället den dialogruta eller panel som behövs för att utföra åtgärden.

Sökningen efter nyans resulterar i att du får fram dialogrutan Nyans/mättnad.


Arbetsytan Markera och maskera erbjuder fler möjligheter

Ett verktyg Lassopolygon är nu tillgängligt i arbetsytan. Verktyget fungerar på liknande sätt som motsvarande verktyg i verktygspanelen hos Photoshop.

Du kan ta fram förhandsvisningar med hög kvalitet genom att hålla ner musknappen.
Det går även att växla till lågupplösta förhandsvisningar för bättre prestanda på äldre datorer.

Förbättrad panel Egenskaper

Panelen Egenskaper erbjuder utförlig information om bilder, lager, text och smarta objekt. Vid behov kan du även ändra egenskaper via panelen.

Exempel på utformning av texten hos ett lager via panelen Egenskaper.


Filtret Gör flytande har fått fler ansiktsfunktioner

Du kan använda inställningar för Gör flytande med ansiktsfunktioner på ögon, antingen oberoende av varandra eller symmetriskt.

Nya funktioner hos Illustrator CC

Illustrator har fått flera nya användbara funktioner för arbete med text.

Förhandsvisning vid val av teckensnitt

När du utformar ett textblock med panelen Tecken förhandsvisas texten automatiskt ute i ritningen. Du kan välja att visa urval av teckensnitt med endast Favoriter eller endast teckensnitt hämtade från Adobe TypeKit.

Exempel på förhandsvisning av textutformning med teckensnitt från Typekit.

Automatisk ifyllning av platshållartext

När du skapar ett nytt textblock med textverktyget så fylls det automatiskt med en platshållartext vilket tydligt visar omfånget hos textblocket. Du kan enkelt ta bort exempeltexten via tangenten Backsteg.

Möjligt att montera externa texter i valfria former

Om du väljer att montera en textfil så kan den enkelt monteras i en kontur genom att du klickar på kanten hos konturen. Texten flödar då automatiskt inne i konturen.

Nya funktioner hos InDesign CC 2017

Har valt ut tre av de mest användbara nya funktionerna hos programversionen.

Fotnoter kan spänna över flera spalter

I dialogrutan Alternativ för textramar kan du nu, förutom att ange antalet spalter för den markerade textramen (fliken Allmänt), även kryssa för alternativet Låt fotnoter omfatta flera spalter i den nya fliken Fotnoter.

Lägg märke till att fotnotstexten spänner över båda textspalterna.

Enklare inställningar för text utformad med OpenType-teckensnitt

Text som är utformad med OpenType-teckensnitt kan innehålla avancerade tecken som ligaturer och bråktecken. Hos tidigare versioner av programmet har det varit krångligt att välja in sådana egenskaper.

När du i InDesign CC 2017 markerar en textram som innehåller sådana tecken visas symbolen O i underkanten av ramen. Om du klickar på symbolen visas en meny där du kan aktivera önskade egenskaper.

De visade bråktalen är inskrivna som 1/2, 1/3 och 1/4 men kan via menyn och kommandot Bråktecken presenteras via motsvarande OpenType-tecken enligt ovan.


Start- och slutsymboler för pilar kan utformas oberoende av varandra

Panelen Linje har nu separata inställningar för start-och slutsymboler för pilar hos linjer.

Exempel med linje där symbolen för pilspetsen är betydligt större än slutsymbolen.

 

Arbeta med RAW-bilder i moderna iOS-enheter

De flesta moderna digitalkameror har möjlighet att lagra bilder i RAW-format. Detta ger högre bildkvalitet och bättre redigeringsmöjligheter, särskilt för bilder som är överexponerade eller underexponerade. Hos mobila enheter är understöd för RAW-format relativt ovanligt men moderna modeller av iPhone och iPad som körs med iOS10 och anpassade appar ger nu möjlighet till ett arbetsflöde med RAW-bilder.

Systemkrav för RAW

Det är enbart iOS-enheter med 12 megapixelkamera som har möjlighet att hantera RAW-bilder. Understöd finns hos enheterna iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus och iPad Pro 9.7 tum. Enheterna måste köras med systemversion iOS 10.

För att utnyttja möjligheterna med RAW-formatet krävs dessutom appar med understöd för funktionen. Den nyaste versionen av appen Adobe Lightroom Mobile (2.5.2) ger både möjlighet att exponera och redigera RAW-bilder. Även den nyaste versionen av kameraappen ProCam erbjuder möjlighet att exponera RAW-bilder med den mobila enhetens kamera.

Exponera RAW-bilder med mobila enheter

Appen Kamera från Apple saknar än så länge understöd för bilder i RAW-format. För att exponera bilder i RAW-format med den mobila enheten kan du istället använda någon av apparna Lightroom Mobile eller ProCam.

Du ställer in Lightroom för att lagra bilder i RAW-format genom att peka på symbolen Kamera nere till höger och därefter peka på förkortningen JPG som visas överst mitt på skärmen. Detta tar fram en dialogruta där du kan välja File Format antingen JPG eller DNG.

DNG är Adobes egen variant av råformat som alla Adobes egna program har understöd för. DNG används i kameror från Casio, Leica, Pentax, Ricoh, Samsung m fl.

Bilder som du exponerar med Lightroom lagras i en samling benämnd Lightroom Photos.

Ligtroom Mobile inställd för att exponera bilder i DNG, som är Adobes eget RAW-format.


För att ställa in appen ProCam för lagring i RAW-format pekar du på knappen SET och ställer in önskade alternativ i fliken PHOTO. För att aktivera lagring i RAW-format pekar du därefter på knappen RAW i vänsterkanten av skärmen.

Även appen ProCam lagrar RAW-bilder i Adobes DNG-format. Bilderna samlas i den mobila enhetens förinställda Album benämnt Alla Bilder.

Appen ProCam är här inställd för att lagra bilder i RAW-format (Adobe DNG).Även om lagring av bilder i DNG-format erbjuder betydligt bättre redigeringsmöjligheter så bör du vara medveten om att bilderna tar 3-5 gånger så stor plats som motsvarande bilder lagrade i det vanliga JPEG-formatet.

 

Efterbehandla bilder med mobila enheter

Moderna modeller av iOS-enheter har så bra prestanda att de tillsammans med lämpliga appar kan användas för efterbehandling av bilder ute i fält. Appen Lightroom Mobile är ett av de bästa verktygen för detta ändamål. Bilder kan antingen exponeras med den mobila enheten eller överföras till denna från en annan digital kamera.

En stor fördel med Lightroom Mobile är att bildsamlingar i den mobila enheten synkroniseras med motsvarande samlingar i datorprogrammet Lightroom. Detta kräver dock att du har både mobil enhet och dator anslutna till samma Creative Cloud-konto. Synkronisering utförs normalt enbart när den mobila enheten har kontakt med ett WIFi-nätverk.

Du kan läsa mer om appen Lightroom Mobile i avdelningen Användbara appar till mobila enheter.

Appen Lightroom Mobile är mycket användbar för efterbehandling av bilder ute i fält.


Importera RAW-bilder från andra kameror

Många digitala kameror erbjuder lagring av bilder i RAW-format. Adobes DNG-format är ett standardiserat format som understöds av flera mindre kameratillverkare. De stora kameratillverkarna Canon, Nikon och Sony har inte understöd för DNG utan använder istället var sina egna fabrikatspecifika RAW-format. Lightroom kan hantera de flesta typer av RAW-format.

RAW-bilder hos kamerans minneskort kan överföras till den mobila enheten antingen trådlöst eller via en adapter där kamerans minneskort ansluts till Lightning-porten.

Trådlös bildöverföring via WiFi

Flera moderna kameror har inbyggd WiFi-funktion som gör det möjligt att manövrera kameran och överföra bilder via en app hos den mobila enheten. Kameran fungerar då som en basstation vilken den mobila enheten ansluts till. Efter anslutning öppnas en app från kameratillverkaren där man markerar de bilder hos kamerans minneskort som skall överföras. Vid överföringen kopieras de markerade bilderna till den mobila enhetens egen bildsamling.

 

Kameran Canon EOS 70D fungerar här som en trådlös basstation. Appen Canon Camera Connect i den mobila enheten används för att kopiera bilder från kamerans minneskort till den mobila enhetens bildsamling.


Överföring via Lightning-till-SD-kamerakortläsare

Apple säljer en adapter benämnd Lightning-till-SD-kamerakortläsare. Ett SD-minneskort från kameran monteras i adapterns kortläsare och adapterns kontakt ansluts därefter till Lightning-porten hos den mobila enheten.

Ett minneskort är här anslutet till den mobila enhetens Lightning-kontakt via en adapter.När du ansluter ett minneskort via adaptern så öppnas appen Bilder automatiskt i den mobila enheten. Appen visar fliken Importera där du kan bocka för de bilder på minneskortet som du vill kopiera till den mobila enheten. Kopieringen genomförs när du pekar på Importera eller Importera alla (om du inte markerat några bilder).

Räkna med att det tar ett par sekunder för varje bild vid import av RAW-bilder.

Appen Bilder används för att importera markerade bilder från ett minneskort till den mobila enhetens bildsamling.

 

När du skall efterbehandla importerade RAW-bilder med den mobila enheten är det bäst att använda appen Lightroom Mobile. Du måste då först hämta in dem från den mobila enhetens bildsamling till en Collection (samling) i Lightroom. I många fall är det lämpligt att skapa en egen samling för RAW-bilder.

Växla till den önskade samlingen i Lightroom och peka på Add Photos i appens underkant. I menyn som då visas väljer du Camera Roll vilket är benämningen på den mobila enhetens egen bildsamling. Appen visar då alla bilder i den mobila enheten med texten RAW på de bilder som är lagrade i RAW-format. Markera de bilder du vill hämta in till Lightroom och peka på Add Photos i appens underkant.

De markerade RAW-bilderna hämtas in till Lightroom från enhetens Camera Roll.


Det var allt för den här gången. Nästa nyhetsbrev kommer i mitten av december.


© 2016 www.programsupport.se