ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från ProgramSupport november 2011

Här kommer månadens nyhetsbrev med tips för effektivare arbete i dina grafiska program.

Använd Excel-kalkyler i Word 2010

I många sammanhang är det önskvärt att i Word kunna arbeta med levande kalkyler som är framtagna med verktygen hos Excel. Word 2010 har en ny användbar funktion som gör det möjligt att använda Excel medan man arbetar i Word.

Medlemmar kan läsa mer i Användartipsen till Word:

Reducera antalet fästpunkter i ritningar hos Illustrator

Erfarenheten visar att det ofta är svårt att manuellt hålla nere antalet fästpunkter i ritningar. En ritning som innehåller onödiga fästpunkter tar stor plats i minnet, är svårare att redigera och kan dessutom få lägre kvalitet. Moderna versioner av Illustrator har en mycket användbar funktion som helt automatiskt kan reducera antalet fästpunkter hos ritningar.

Medlemmar kan läsa mer i Användartipsen till Illustrator:

Kopiera animeringar mellan objekt i PowerPoint 2010

Moderna versioner av presentationsprogrammet PowerPoint ger dig möjlighet att lägga in olika typer av animeringar för text- och bildobjekt. Sådana kan rätt använda fungera som ett pedagogiskt hjälpmedel för att förstärka intrycket av presentationsbilderna. Men vissa animeringar kräver att du utför flera olika inställningar och om effekterna skall läggas till ett stort antal objekt kan arbetet ta lång tid. Situationen förbättras avsevärt med det nya verktyget Hämta animering som låter dig kopiera effekter mellan olika objekt.

Läs mer i Användartipsen till PowerPoint:

Använd Google bildsök för att hitta fria bilder

Sökmotorn Google har en användbar funktion som låter dig söka efter bilder på hela webben. Detta är en bekväm metod för att snabbt hitta önskad bild men tänk på att de flesta bilder naturligtvis är reglerade av lagar för upphovsrätt, även om de ligger på en webbserver i ett främmande land.

När du söker efter bilder med Google är det därför viktigt att du begränsar sökningen till bilder som är fria för användning. Ta fram fliken för sökning efter Bilder och klicka på länken Avancerad bildsökning. Webbläsaren visar då ett nytt fönster Google Avancerad bildsökning där du kan begränsa sökningen på flera olika sätt.

Skriv in en beskrivning av motivets karaktär i det översta textfältet. Du får flest resultat om du använder engelska benämningar för motivet. I området Användarrättigheter finns olika alternativ som begränsar sökningen till fria bilder. Markera radioknappen Endast bilder som får användas samt kryssa för alternativen Kommersiell användning och Ändringar.

Om du behöver bilder med relativt hög kvalitet är det lämpligt att även begränsa sökningen via något av alternativen i listan Bildstorlek, t ex Större än 800x600 vilket anger hur många pixlar bilderna måste ha allra minst.

Exempel på bildsökning som begränsar resultatet till fria fotografier av fjärilar (butterfly) med allra minst 800x600 pixlars upplösning.

Resultatet av ovanstående bildsökning med Google.

Resultatet av bildsökningar presenteras i ett nytt fönster vi ett antal miniatyrer av de hittade bilderna. Alla miniatyrer har länkar till de webbplatser där bilderna finns publicerade. Genom att klicka på länkarna navigerar du till resp webbplats där det sen oftast finns licensregler för användningen och länkar för själva nerladdningen till din dator.

För att vara på säkra sidan bör du alltid läsa vilka licensregler som gäller för bilder innan du använder dem i kommersiella sammanhang. Bilder som är publicerade via Fotopedia, Flickr m fl sajter har en länk benämnd Attribution där du kan läsa om förutsättningarna för användning av resp bild.

Svenska Akademiens ordlista (SAOL) för smartphones

Den tryckta versionen av Svenska Akademiens ordlista har under mer än hundra år fungerat som norm för korrekt användning av svenska språket. Den trettonde upplagan av SAOL som gavs ut i tryckt form 2006 har nu kommit som en app både för iPhone och för smartphones med Android. Appen SAOL som du kan ladda ner kostnadsfritt från Apple App Store eller Android Market innehåller ca 125 000 av våra vanligaste svenska ord.

Efterhand som du skriver in bokstäver i sökfönstret presenteras ett stort antal alternativa ord i en lista. SAOL har en användbar felstavningsfunktion som gör det möjligt att söka efter ord även om du inte är säker på hur de stavas. För varje valt ord visas en förklaring på ordets betydelse, lämpliga avstavningspunkter samt flera exempel på böjningsformer.

Exempel på sökning efter ett ord, både med korrekt stavning och felaktigt stavat.

SAOL för smartphones har också en funktion som hjälper till vid ifyllnad av korsord. Du skriver in mellanslag för de bokstäver som är okända och appen visar då en lista med flera alternativa ord.

Korsordshjälpen i SAOL måste
betraktas som ett klart otillåtet
hjälpmedel i spelet Wordfeud!

Det var allt för den här gången. Nästa nyhetsbrev kommer i mitten av december.

© 2011 www.programsupport.se