ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från ProgramSupport mars 2013

Här kommer månadens nyhetsbrev med tips för effektivare arbete i dina grafiska program.

Ny rapport om friläggning av fotografier

Hos många fotografier behöver motivet friläggas från omgivningen. Arbetet med friläggning kan vara ganska krångligt och tidskrävande. I en ny rapport på 19 sid beskrivs utförligt hur du genomför arbetet med Photoshop, PowerPoint och InDesign. När motiven är extra besvärliga så krävs ibland att man använder något specialprogram eller köper tjänsten av proffs via nätet.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen rapporter:

Evernote hjälper dig hantera anteckningar, filer och webbsidor

Evernote är en gratis tjänst som hjälper dig att hantera text-, bild- och ljudanteckningar samt de filer och webbsidor som du vill ha bekvämt tillgängliga. Du installerar ett tillämpningsprogram för Windows eller Mac OSX på dina datorer och motsvarande app på dina mobila enheter med iOS, Android, Windows Phone eller Blackberry. I tjänsten ingår 60 MB molnbaserat lagringsutrymme som du kan använda för att få gemensam tillgång till informationen på alla dina enheter.

Exempel på några anteckningar i Evernote hos iPhone.

Du kan lägga in anteckningar med alla dina enheter som är anslutna till ditt konto hos Evernote. Det går att skriva anteckningar samt spela in ljud och ta bilder med enhetens kamera. Från en dator kan du dessutom lägga in färdiga filer i de flesta filformat, bl a PDF.

Så här lägger du till en ny anteckning med Evernote i din dator.

All information i dina anteckningar är sökbar vilket gör det lätt att hitta dem i framtiden. Detta gäller även när du fotograferar av dokument med text. Tjänsten har en OCR-funktion som automatiskt identifierar text hos bilder. Detta gör det möjligt att söka i bilder av visitkort, etiketter, prislappar mm. För att det skall bli möjligt att söka i PDF-filer och Office-dokument måste du dock uppgradera ditt kostnadsfria konto hos Evernote till Premium vilket kostar 5 Euro per månad. Du får då också kraftigt utökat lagringsutrymme på upp till 1 TB per månad.

Om du fotograferar visitkort eller etiketter med din mobila enhet och lagrar dem i Evernote så går det att söka efter texten.

För att det skall gå lättare att organisera dina anteckningar kan du även kategorisera dem i Häften som du själv skapar och namnger. Genom att dubbelklicka symbolen för ett häfte får du fram enbart de anteckningar som hör till denna kategori. Systemet har en inbyggd intelligens som i många fall själv placerar nya anteckningar i lämpligt häfte. Men vid behov kan du naturligtvis även flytta anteckningar manuellt.

Exempel på personliga Häften som gör det lättare att hålla reda på en stor mängd anteckningar.

Om du kompletterar din webbläsare med tillägget Web Clipper från Evernote så får du i webbläsaren tillgång till en knapp som låter dig fånga hela webbsidor eller markerade delar av aktuell sida. Anteckningar från webbsidor bibehåller både länkar och bilder hos sidorna. Informationen hos sparade webbsidor är sökbar på samma sätt som för övriga anteckningar.

Web Clipper finns tillgänglig för webbläsarna Explorer, Firefox, Crome och Safari. För den som vill fånga webbklipp med iPad så rekommenderas den fria webbläsaren Dolphin som du kan hämta på Apple App Store.

Med tillägget Web Clipper kan du lätt spara webbsidor som anteckningar, t ex som denna annons från Blocket. Enbart det markerade området kommer med i anteckningen.

Om du arbetar med iPad så rekommenderas även den kostnadsfria appen Penultimate som låter dig spara handskrivna dokument eller ritade skisser som anteckningar i Evernote.

Bekväm visning av bildspel med iPhoto i Macintosh

Programmet iPhoto som numera levereras med alla Macintosh är ett av de mest underskattade verktygen på marknaden. Om du inte har tillgång till Photoshop så erbjuder iPhoto de allra flesta funktioner som du kan tänkas behöva för att hantera och efterbehandla dina fotografier. Även den som är en driven Photoshop-användare kan ha stor nytta av iPhoto för att hålla reda på sina bilder och visa bildspel med datorn.

Importera bilder till biblioteket

För att kunna använda iPhoto måste du allra först hämta in dina bilder till ett bildarkiv hos programmet. Detta utförs via kommandot Arkiv-Importera till Bibliotek. Du kan importera från kamerans minneskort, från externa skivor eller från valfri mapp hos hårddisken. Bildarkivet som benämns iPhoto-Bibliotek lagras i mappen Bilder hos datorns konto.

Varje gång du importerar fylls bildarkivet på med nya bilder i en samling som benämns Händelse. Varje händelse namnges automatiskt vid import men du kan naturligtvis ändra namnen i efterhand. Bilderna i ditt bibliotek presenteras via miniatyrer i programmets fönster. Du kan själv bestämma storleken hos miniatyrerna via reglaget Zooma nere till vänster. Du kan även aktivera funktionen Bildström vilket innebär att bilder som du exponerar med iPhone eller iPad automatiskt synkroniseras via Apples molntjänst iCloud.

Exempel på bibliotek i iPhoto med 4 namngivna händelser som skapats vid import av bilder.

Organisera dina bilder via Album

För att organisera dina bilder kan du skapa namngivna Album via kommandot Arkiv-Nytt album. Album visas nere till vänster och du kan ändra deras namn helt efter behov. Om du har bilder markerade när du skapar ett album så läggs dessa automatiskt till albumet. I annat fall kan du dra och släppa miniatyrer på albumets namn. Album är bara ett gemensamt samlingsnamn för ett urval av bilder och om du tar bort ett album så raderas inte bilderna från biblioteket.

Du lägger till bilder till album genom att dra och släppa miniatyrer till albumets namn.

Visa bildspel

När du väl importerat bilder till iPhoto är det mycket enkelt att visa ett bildspel. Markera ett urval av bilder i biblioteket (du kan använda tangenten Kommando för att göra valfria urval) eller ännu enklare markera något av dina album och klicka på knappen Bildspel nere i mitten av programmet.

Den första bilden i urvalet visas då i helskärmsläge tillsammans med en dialogruta där du har tre flikar med Teman, Musik och Inställningar för bildspelet.

Ken Burns är ett trevligt Tema som i samband med bildväxlingen zoomar in och ut i dina bilder. Som Musik kan du välja bland dina melodier i iTunes och Garageband eller spela melodier från mapparna Exempelmusik och Temamusik, vilka följer med programmet. Du kan naturligtvis även stänga av musiken genom att klicka bort bocken vid Spela musik under bildspel. Under fliken Inställningar kan du ange hur lång tid varje bild skall visas, ange hastighet för ev Övergång mellan bilder vid bildväxling, välja att visa en Titelbild mm.

När du är klar med alla inställningar startar du bildspelet via knappen Spela.

Dialogrutor där du före uppspelning anger olika alternativ för hur bildspelet skall visas.

Under pågående bildspel kan du få fram en kontrollpanel genom att placera pekaren i skärmens underkant. Panelen har knappar för manuell bildväxling framåt eller bakåt och även en knapp med ett Kugghjul som tar fram dialogrutan med de ursprungliga inställningarna.

Kontrollpanelen som du kan ta fram låter dig bl a växla bild manuellt framåt eller bakåt.

Om du ofta behöver köra ett visst urval av bilder som bildspel så kan det vara bekvämt att spara alla inställningar som ett objekt. Börja då med att markera ett urval av bilder, alternativt ett album, och välj kommandot Arkiv-Nytt bildspel.

Längst ner till vänster visas då en symbol under kategorin Bildspel. Du kan namnge symbolen själv. När du klickar på symbolen för bildspelet så visas de utvalda bilderna som miniatyrer överst i programmet med den första bilden uppförstorad. Du kan även ändra ordningen hos bilderna genom att dra miniatyrer till önskad plats. Innan du startar bildspelet så kan du även få fram de tidigare beskrivna dialogrutorna för inställningar via var sin knapp nere till höger i programmet.

Genom att skapa ett objekt för bildspel så kan du bibehålla alla inställningar för bekväm uppspelning.


Det var allt för den här gången. Nästa nyhetsbrev kommer i mitten av april.

© 2013 www.programsupport.se