ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från ProgramSupport mars 2010

Dags för ännu ett nyhetsbrev med tips för effektivare arbete i dina grafiska program. Tonvikten denna månad ligger på programmet InDesign.

Skapa interaktiva presentationer med InDesign

Användartipsen har utökats med ny information om hur du med InDesign CS4 kan skapa interaktiva presentationer med klickbara knappar och sidövergångar samt hur du exporterar resultatet till PDF-, SWF- och Flash-filer.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till InDesign:

Återskapa inbäddade bildfiler

Här beskrivs hur du kan återskapa inbäddade bildfiler så att du får tillgång till originalbilderna som monterats i dokumentet före inbäddning.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till InDesign:

Hur du undviker vanliga problem med bilder i InDesign

InDesign låter dig hantera och manipulera monterade bilder på flera olika sätt vilket naturligtvis är önskvärt men detta kan även skapa problem om du är oförsiktig.

Läs mer i avdelningen Användartips till InDesign:

Färdiga Flash-komponenter på webben

Programmet Flash erbjuder fantastiska möjligheter för att skapa interaktiva animeringar, banners, bildspel mm. Programmet har dock en relativt hög inlärningströskel, speciellt när man önskar arbeta med ActionScript. Sporadiska användare kan därför köpa in färdiga SWF-komponenter som kan användas i egna animeringar. Webbplatsen FlashComponents erbjuder flera hundra sådana komponenter till försäljning. Komponenterna är framtagna av professionella användare och priserna varierar mellan ca 10 dollar för de enklaste och upp till drygt 100 dollar för de mest kraftfulla komponenterna. Mer information hittar du på nedanstående webbplats:

http://www.flashcomponents.net/components.html

Automatisk säkerhetskopiering med Time Machine i Mac OSX

Att ha en aktuell säkerhetskopia på viktiga dokument är som bekant helt nödvändigt om olyckan är framme. Det stora problemet med säkerhetskopiering är dock att du måste utföra det regelbundet trots att till synes viktigare uppgifter konkurrerar om tiden.

Apple har tagit fram ett innovativt program benämnt Time Machine som levereras tillsammans med Mac OSX Leopard och Snow Leopard. Time Machine arbetar helt automatiskt i bakgrunden varje timme för det senaste dygnet, varje dag för den senaste månaden och veckovis längre bak i tiden.

För att kunna använda Time Machine måste du ha en dedicerad intern eller extern hårddisk som enbart används för säkerhetskopiering. När hårddisken blir full tar programmet själv bort de äldsta versionerna.

Du kan välja att säkerhetskopiera hela hårddisken eller enbart vissa viktiga mappar. Om du väljer hela hårddisken går det lätt att återställa en dator som har totalhavererat. Systemskivorna till Mac OSX kan nämligen använda säkerhetskopior från Time Machine.

Programmet är mycket lättanvänt även vid behov av återställning. I ett antal staplade fönster ser du alla lagrade versioner av dina utvalda filer. Du väljer version genom att klicka på önskat datum till höger. För att återställa filer markerar du dem i programfönstret och klickar på knappen Återskapa.

Jag har själv använt programmet i drygt två år och har enbart goda erfarenheter. Vid flera tillfällen har de automatiska säkerhetskopiorna räddat viktiga filer som havererat på olika sätt.

Apple har också tagit fram en trådlös enhet för säkerhetskopiering benämnd, Time Capsule, som kan användas för att säkerhetskopiera flera datorer i ett nätverk. Time Capsule fungerar även som trådlös nätverksrouter. Enheten finns i två modeller med 1 TB eller 2 TB kapacitet.

Time Machine säkerhetskopierar automatiskt önskad information från datorns hårddisk.

Det var allt för den här gången. Väl mött i nästa nyhetsbrev som kommer i mitten av april.

© 2010 www.programsupport.se