ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från ProgramSupport mars 2009

Dags för månadens nyhetsbrev med tips för effektivare arbete i dina grafiska program.

Platser kvar på kursen digitalfoto med din egen kamera

Lär dig att fånga och berätta med bilder och att använda din egen digitalkamera fullt ut. Två dygn i inspirerande slottsmiljö på Stjärnholm i Sörmland. Betalande medlemmar hos ProgramSupport får 20% rabatt på kursavgiften. Kursen börjar den 21 april och Sista datum för anmälan är den 16 april.

Mer information om kursen hittar du här:

Överför bilder och diagram från PowerPoint till andra program

PowerPoint har flera användbara verktyg för framtagning av bilder och diagram. Bildkvaliteten blir bra när programmet används för presentation på bildskärm eller datorprojektor. Men hur gör man för att spara bilder med hög kvalitet så att de kan användas även i andra tillämpningsprogram?

Läs mer om överföring av bilder i avdelningen Problemlösning vid datautbyte:

Ange inledande vy när PDF-filer öppnas

PDF-filer blir mer användarvänliga om du vid framtagning ställer in hur filerna skall presenteras vid öppning. Bland möjliga inställningar kan nämnas sidnummer, förstoringsgrad, en sida alternativt uppslag samt visning av sidminiatyrer eller ev bokmärken.

Läs mer i användartipsen till Acrobat:

Arbeta med stabila versioner av dina grafiska program

Alla datorprogram innehåller ett antal mer eller mindre allvarliga fel som kan leda till problem och i värsta fall att ditt arbete går förlorat. Programleverantörerna publicerar regelbundet felrättningar som du kan ladda ner från resp webbplats. ProgramSupport har en avdelning benämnd Programbanken där du kan hämta information om aktuella programversioner och här hittar du även länkar till leverantörernas webbplatser där du kan hämta kostnadsfria felrättningar.

Gå till avdelningen Programbanken för att se aktuella programversioner:

Viktig säkerhetsuppgradering till Acrobat

Adobe gick nyligen ut med en varning om att Acrobat-programmen har ett säkerhetshål som kan leda till att PDF-filer smittar ner din dator med virus. Problemet beror på att moderna versioner av Acrobat kan tolka JavaScript hos PDF-filer och dessa gör det möjligt för skadlig kod att ta kontroll över datorn.

Om du arbetar med version 9 av Acrobat kan du hämta fri en uppgradering till version 9.1 på Adobes webbplats. Denna uppgradering som finns tillgänglig både för Adobe Reader och för Adobe Acrobat täpper till säkerhetshålet.

Uppgraderingen kan laddas ner från Adobes webbplats:

Adobe har lovat att ta fram motsvarande uppgraderingar även för Acrobat 7 och Acrobat 8 men i väntan på dessa kan du själv ställa om programmet så att JavaScript inte får köras. Detta utförs i dialogrutan Inställningar under fliken JavaScript genom att du kryssar bort alternativet Aktivera Acrobat JavaScript.

Så här täpper du till säkerhetshålet hos Adobe Reader och Adobe Acrobat.

Det var allt för den här gången. Nästa nyhetsbrev från ProgramSupport kommer i mitten av april.

© 2009 www.programsupport.se