ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från ProgramSupport Maj 2019

Här kommer månadens nyhetsbrev med tips för effektivare arbete i dina grafiska program.

Montera flersidig PDF hos InDesign

InDesign ger dig möjlighet att montera PDF-filer på ungefär samma sätt som bilder. Detta utnyttjas ofta för att återanvända dokument från andra program som sparats i PDF-format.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till InDesign:

 

Tillägget ArcGIS skapar kartor automatiskt hos Illustrator

ArcGIS är ett kostnadsfritt Tillägg till Illustrator som möjliggör automatisk framtagning av kartor med hög kvalitet.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till Illustrator:

 

Massor av teckensnitt på Adobe Fonts

Alla som prenumererar på programmen i Adobe Creative Cloud har fri tillgång till ett stort antal professionella teckensnitt via molntjänsten Adobe Fonts (tidigare benämnd Adobe Typekit). Tjänsten är numera tillgänglig för samtliga prenumerationsplaner, även det prisvärda alternativet Foto för 100 kr/månad. Det går att använda teckensnitten i alla dina tillämpningsprogram på datorn.

Du hanterar teckensnitt på din dator med programmet Adobe Creative Cloud. Programfönstret har fem flikar där den fjärde har namnet Typsnitt. Här visas vilka teckensnitt från Adobe Fonts som ev redan är aktiva på datorn.

I Adobe Creative Cloud kan du se vilka teckensnitt från Adobe Fonts som är aktiva på datorn.


Aktivera teckensnitt på webbplatsen Adobe Fonts

För att aktivera fler teckensnitt klickar du på knappen Sök bland alla typsnitt. Datorn öppnar då din webbläsare och navigerar till webbplatsen för Adobe Fonts. Här har du tillgång till mer än 1900 av Adobes mest populära teckensnittsfamiljer. Dessa kan du använda helt kostnadsfritt i dina webbsidor, i dokument för utskrift och tryck samt i PDF-filer.

För att hitta önskat teckensnitt kan du slå på ett antal Filter via knapparna till vänster. Om du t ex aktiverar radioknapparna Sans Seriff och Headings så visas ett urval av teckensnitt som lämpar sig för rubriker i trycksaker. Du kan förhandsgranska text skriven med ett visst teckensnitt via exempeltexten längst ner. För att aktivera ett teckensnitt på din dator klickar du på knappen Activate fonts.

Teckensnitt hos Adobe Fonts aktiveras via knappen Activate fonts. Efter aktivering byter knappen utseende och visar hur många stilar hos det aktuella typsnittet som aktiverats.


Teckensnittet kommer i fortsättningen att vara tillgängligt i alla dina tillämpningsprogram på datorn, även i program från andra leverantörer än Adobe. I vissa fall måste du dock starta om program för att få tillgång till teckensnitten.

Bry dig inte om att leta efter teckensnitten i de vanliga mapparna hos operativsystemet. Adobe har valt att dölja teckensnitten för att förhindra illegal kopiering. Om du har flera datorer med samma Adobe ID så blir teckensnitten tillgängliga på alla datorerna, såväl Mac som Windows!

Arbeta med aktiverade teckensnitt i InDesign

Arbetet med teckensnitt från Adobe Fonts blir särskilt effektivt med InDesign CC och Illustrator CC. Menyn för val av teckensnitt hos panelen Kontroll har knappar som låter dig filtrera teckensnitt så att du enbart ser dina favoriter (stjärnsymbolen) eller enbart teckensnitt från Adobe Fonts.

Med filtret för Adobe Fonts påslaget så visas enbart dessa teckensnitt vilket gör det mycket lättare att välja önskad familj och stil.

 

Dokument som använder teckensnitt från Adobe Fonts kan skrivas ut precis som vanligt och när du skapar PDF-filer från dokumenten så inkluderas teckensnitten i PDF-filerna. Den enda begränsningen med tekniken är att teckensnitten inte tas med när du skapar en kopia av ett projekt via kommandot Packa. Detta är en rimlig strategi som Adobe valt för att förhindra illegal kopiering av teckensnitten.

Hantering på datorer som saknar teckensnitten

Om du öppnar ett InDesign-dokument med teckensnitt från Adobe Fonts på en dator som inte har dem aktiverade så visas den vanliga dialogrutan Saknade teckensnitt. Om datorn är ansluten till ett Adobe ID så får du tillgång till en knapp Aktivera som aktiverar dem från Adobe Fonts så att dokumentet kan hanteras korrekt. Lägg märke till att detta fungerar även om datorn har ett annat Adobe ID än det som använts vid framtagning. Det blir därmed möjligt att skicka packade dokument till tryckerier under förutsättning att de prenumererar på Creative Cloud, vilket man ju får förutsätta.

Om en dator saknar Adobe ID så måste man istället för InDesign-dokument använda PDF-dokument som tagits fram med InDesign på den ursprungliga datorn.

Alla datorer som har ett Adobe ID kan vid behov få tillgång till teckensnitten från Adobe Typekit via knappen Aktivera.


Adobe varnar för äldre versioner av programmen i Creative Cloud

Adobe har börjat skicka ut mejl med varningar där man avråder sina prenumeranter på programmen i Creative Cloud att arbeta med äldre versioner av programmen. Användare i USA rekommenderas att uppgradera sina program till senaste version. I annat fall riskerar de att bryta mot reglerna som finns i användarvillkoren för prenumeration, vilket kan leda till rättsliga åtgärder.

Adobe har inte preciserat på vilket sätt användning av de äldre programversionerna bryter mot användarvillkoren men flera oberoende källor tror att bakgrunden är en pågående rättslig tvist mellan Dolby och Adobe. Adobes prenumerationstjänst Creative Cloud anklagas där för brott mot copyright-regelverket.

I avvaktan på utslaget i den rättsliga tvisten är det inte mycket vi som användare kan göra. Om din dator har tillräcklig kapacitet för att köra de nyaste versionerna av programmen så kan du uppgradera för säkerhets skull. Men om du kör datorn med äldre systemversioner så är det inte säkert att du kan uppgradera programmen utan problem.

Risken att Dolby vidtar rättsliga åtgärder mot oss användare i Sverige måste bedömas som mycket liten. Vi betalar ju våra månadsavgifter till Adobe i god tro att avtalet ger oss rätt att använda programmen i vår dagliga verksamhet.Det var allt för den här gången. Nästa nyhetsbrev kommer i mitten av juni.


© 2019 www.programsupport.se