ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från ProgramSupport Maj 2017

Här kommer månadens nyhetsbrev med tips för effektivare arbete i dina grafiska program.

Bädda in teckensnitt i presentationer med PowerPoint

Presentationer visas ofta på andra datorer än de som använts vid framtagning. Moderna versioner av PowerPoint för Windows har en funktion som låter dig bädda in använda teckensnitt i presentationsfiler så att de kan visas utan problem på andra datorer.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till PowerPoint:

Visa och ta bort lokala utformningar i dokument hos InDesign

När du monterar text från andra program, som t ex Word, så finns alltid en risk att manuellt utförda lokala utformningar som fet stil, kursiv stil och avvikande storlek smyger sig in. InDesign CC och nyare har en mycket användbar funktion som via blå färg indikerar var det finns lokala utformningar hos texten.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till InDesign:

Ta fram PDF-filer med iOS-enheter

Mobila enheter som körs med systemversion iOS 10 har en mycket användbar (men dåligt marknadsförd) funktion som låter appar skapa PDF-filer från öppna dokument. Funktionen är tillgänglig hos appar som har knappen Dela. Detta gäller för Anteckningar, Bilder, Keynote, Numbers, Pages, Safari m fl.

När du pekar på knappen Dela visas två rader med symboler. I den översta raden visas de appar hos enheten som har understöd för delning. I den undre raden finns symboler för olika tillgängliga funktioner bl a Skriv ut som vi skall använda för att skapa en PDF-fil.

En webbsida hos appen Safari skall här omvandlas till PDF-fil via funktionen Skriv ut.

 

När du pekar på symbolen Skriv ut visas en ny dialogruta Skrivaralternativ som normalt används för att välja bland tillgängliga skrivare med understöd för AirPrint. I dialogrutan visas också en förminskad bild av det öppna dokumentet.

För att starta omvandlingen av det öppna dokumentet till PDF zoomar du in på den förminskade sidan genom att i vanlig ordning svepa utåt med två fingrar.

I den här dialogrutan väljer man normalt skrivare men för att skapa en PDF-fil zoomar du istället in på bilden av dokumentet.

 

Dokumentet omvandlas då till en PDF-fil och enheten zoomar dessutom in det till ursprunglig storlek. Om dokumentet innehåller flera sidor så visas sidminiatyrer till höger. Du kan bläddra mellan sidorna genom att peka på miniatyrerna. Det är även möjligt att zooma in ytterligare på någon av sidorna genom att svepa med två fingrar.

Den skapade PDF-filen är nu klar för att granskas eller delas med andra appar.

 

Du får nu tillgång till en ny symbol Dela uppe till höger. Peka på Dela och välj någon installerad app som du vill skicka PDF-filen till, t ex Adobe Acrobat, Evernote, iBooks m fl. Alternativt kan du även välja att bifoga PDF-filen i ett mejl med apparna E-post eller Gmail.

Om du är ansluten till någon molntjänst som iCloud Drive, Dropbox eller Google Drive går det även att spara PDF-filen här.

Den färdiga PDF-filen kan nu delas med tillgängliga appar, mejlas eller lagras i någon molntjänst.

 

Apparna Word, PowerPoint och Excel har ingen symbol Dela men här kan du ändå skapa en PDF-fil genom att peka på symbolen Arkiv uppe till vänster (andra symbolen från vänster) vilket ger dig tillgång till funktionen Skriv ut. Peka på Skriv ut och välj därefter AirPrint vilket visar dialogrutan Skrivaralternativ precis som ovan.

Hos appen Word finns ingen Dela-symbol men du kan få tillgång till funktionen Skriv ut via symbolen Arkiv uppe till vänster.

Välj lämplig typ av minneskort till din kamera

SD-kort är idag den vanligaste typen av minneskort för digitalkameror, ljudinspelare och många andra elektronikenheter. Eftersom korten används i många olika typer av enheter så har efterhand utvecklats flera olika typer av SD-kort. Ett SD-kort för en kompaktkamera med 16 GB kapacitet kostar mindre än en hundralapp medan ett avancerat SD-kort med 128 GB kapacitet och hög överföringshastighet, som klarar 4K-video, kan kosta flera tusenlappar. För att undvika prestandaproblem och inte bli ruinerad så är det därför viktigt att du väljer en lämplig korttyp till din kamera.

SD-kort som funnits på marknaden i drygt 15 år finns numera tillgängliga i flera olika typer med mycket varierande prestanda och pris.

Förvirrande beteckningar på korten

Från början var det endast lagringskapaciteten som var intressant men numera är det flera andra egenskaper, bl a överföringshastigheten, som påverkar valet av minneskort. Tyvärr har olika tillverkare haft svårt att enas om en gemensam standard för hur man anger egenskaper hos korten.

Detta gäller speciellt för överföringshastigheten där det förkommer flera olika beteckningar och symboler, vilket gör det svårt att jämföra olika kort. Som exempel kan nämnas klassbeteckningar mellan 1 och 10 inom en öppen cirkel, hastighetsfaktorer som 66x, 100x, 300x och 1000x samt beteckningar som Ultra, Extreme, Extreme Pro och Professional.

På senare år har dock de flesta tillverkare enats om att presentera ett siffervärde som anger överföringshastigheten direkt i MB/s.

De tre viktigaste egenskaperna hos SD-korten är Lagringskapacitet, Överföringshastighet och Minneskortstyp. Övriga beteckningar på korten kan du i de flesta fall bortse från.

De tre viktigaste egenskaperna hos ett SD-kort som gör det möjligt att jämföra kort från olika tillverkare och välja lämpligt kort till din kamera.

Nödvändig kapacitet

Moderna kameror producerar ganska stora bildfiler med flera tiotals MB per bild. Till projekt med stillbilder brukar jag därför välja kort med 16–32 GB kapacitet vilka då har plats för flera hundra bilder. Sådana minneskort är mycket prisvärda och kostar enbart ett par hundralappar. I de flesta fall är det lämpligt att arbeta med flera mindre kort än ett enda med mycket hög kapacitet. Lägg inte alla äggen i samma korg! Tänk också på att det är lätt att tappa bort de små SD-korten.

För inspelning av videofilm med Full HD-kvalitet är det lämpligt att arbeta med kort som har 64–128 GB kapacitet. Beroende på hur hårt kameran komprimerar filmerna så har du då plats för mellan en och tre timmars film.

Kameror som har möjlighet att spela in film med 4K-kvalitet behöver stora minneskort. Som exempel kan nämnas Canon EOS 5D Mark IV där 1 min film kräver hela 4 GB lagringsutrymme. Vid inspelning av 4K-film rekommenderas därför minneskortkort med 128–256 GB kapacitet. Sådana kort är än så länge ganska dyra med priser mellan 1000 kr och 3 000 kr.

Tänk också på att 4K-inspelning kräver kort med extra hög överföringshastighet. Mer om detta hittar du i nästa avsnitt.

Nödvändig överföringshastighet

Alla kompaktkameror och de flesta enkla systemkameror klarar sig med kort som har minst ca 50 MB/s i överföringshastighet. Detta innebär att alla moderna kort som säljs på marknaden idag fungerar bra. Detta gäller även vid inspelning av video med Full HD-kvalitet.

Systemkameror som erbjuder hög bildhastighet på 6–15 bilder per sekund kräver minneskort med överföringshastighet på 90–160 MB/s. Om du använder kort som har för låg överföringshastighet så tvingas kameran pausa bildtagningen med jämna mellanrum.

Inspelning av video i 4K-kvalitet kräver kort som har minst 100 MB/s i överföringshastighet. Om du använder kort med för låga prestanda avbryts inspelningen efter en stund. Eftersom 4K-inspelning dessutom kräver kort med hög kapacitet (128-256 GB) så får du räkna med priser på mellan 1000 kr och 3000 kr.

Exempel på ett prisvärt SD-kort som lämpar sig väl för videoinspelning i 4K.

 

Fyra olika typer av SD-minneskort

Efterhand som behoven av lagringskapacitet ökat så har det utvecklats fyra olika typer av SD-kort.

Äldre SD-kort som inte har någon typbenämning erbjuder maximalt 4 GB lagringskapacitet. Sådana kort formateras med filsystemet FAT.

Den vanligaste typen idag är SDHC (Secure Digital High Capacity) som erbjuder upp till 32 GB lagringskapacitet. Sådana kort formateras med filsystemet FAT32.

Allra högst kapacitet erbjuder kort av typen SDXC (Secure Digital Extended Capacity) som kan lagra upp till 2 TB information. Kort med så stor kapacitet säljs ännu inte på marknaden men SanDisk har presenterat ett SDXC-kort med 1 TB (som än så länge är orimligt dyrt). SDXC-kort formateras normalt med filsystemet exFAT vilket tillåter filer som är större än 4 GB. Detta underlättar inspelning av långa videoklipp som då inte behöver delas upp i flera filer.

Alla de ovan beskrivna typerna av SD-kort har samma fysiska mått och identiska anslutningskontakter på baksidan. Äldre kort kan normalt användas även i nya kameror men det är inte alla äldre kameror som kan hantera SDXC-kort.

För att möta behoven av mycket hög överföringshastighet har även utvecklats en fjärde typ av SD-kort benämnd SDXC II. Dessa kort har förutom de normala anslutningskontakterna flera extra stift på baksidan. SDXC II-standarden erbjuder överföringshastigheter på upp till 300 MB/s. För att utnyttja denna höga hastighet krävs dock även att kamerorna har understöd för SDXC II, vilket än så länge är relativt ovanligt. Korten kan dock användas i de flesta kameror med reducerade prestanda.

Jämförelse mellan kontakten hos vanliga SD-kort (vänster) och SDXC II-kort (höger).Det var allt för den här gången. Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av juni.


© 2017 www.programsupport.se