ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från ProgramSupport Maj 2015

Här kommer månadens nyhetsbrev med tips för effektivare arbete i dina grafiska program.

Förhindra avstavning av vissa ord hos InDesign

I många dokument har man behov av att förhindra avstavning av vissa ord. Du kan använda flera olika metoder för att uppnå detta men undvik vanlig radbrytning.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till InDesign:

Efterbehandla bilder med Camera Raw som smart filter

Hos Photoshop CC och nyare kan du använda Camera Raw som ett filter kombinerat med funktionen smart objekt. Härigenom blir det möjligt att utföra kraftfulla efterbehandlingar som när som helst kan ångras eller göras om med andra inställningar.

Medlemmar kan läsa mer i avdelningen Användartips till Photoshop:

Norstedts ordboksappar för åtta av de vanligaste språken

Norstedts ordböcker finns tillgängliga som appar för de vanligaste språken. Den svensk-engelska versionen har nyligen uppdaterats med flera nya användbara funktioner.

Läs mer i avdelningen appar till mobila enheter:

Utrusta datorn med en extern enhet för CD, DVD och Blu-ray

Flera moderna modeller av bärbara datorer saknar numera inbyggd optisk enhet eftersom man strävat efter att reducera både storlek och vikt hos maskinerna. Musik, filmer och datorprogram kan istället hämtas bekvämt via snabba bredbandsförbindelser.

Men ibland har man behov av att hantera information hos CD-, DVD- eller Blu-ray-skivor. Du kan då ansluta en extern skivenhet till datorn via USB-porten. Flera tillverkare erbjuder prisvärda enheter som kan läsa och skriva de flesta förekommande skivtyper.

Eftersom jag själv har flera datorer utan inbyggd optisk enhet så har jag kompletterat dem med en av de vanligaste externa skivenheterna, nämligen en Samsung SE-506CB/RSBD.

Enheten är liten och lätt och ansluts direkt till datorns USB-port som då även sköter strömmatningen. Det går att läsa och skriva de flesta vanliga skivtyper som CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD-RW och de flesta typer av Blu-ray. Enheten kräver inga extra drivrutiner utan fungerar direkt med Windows 7, Windows 8 och Mac OSX. Det räcker därför med en enda enhet även om du vill använda den med flera datorer.

Den externa enheten Samsung SE-506CB/RSBD är inte mycket större än själva skivan och är därför lätt att ta med sig.

Samsung SE-506CB/RSBD har ett rekommenderat ca pris på 700 kr plus moms. Har använt min enhet under ett halvår med flera olika datorer och allt har fungerat felfritt. Enheten ansluts till datorn via USB2 vilket begränsar överföringshastigheten något men detta märks enbart när man bränner DVD- och Blu-ray-skivor med hög kapacitet.

Nytt program Bilder till Macintosh

Den senaste systemversionen Mac OSX 10.10.3 innehåller ett nytt lättanvänt och kraftfullt program benämnt Bilder som ersätter de äldre programmen iPhoto och Aperture från Apple. Programmet Bilder används för att hålla ordning på och bläddra bland de bilder och filmer som du har på din dator och även bilder på dina mobila iOS-enheter via molntjänsten Min bildström. Programmet Bilder har stora likheter med appen Bilder som följer med moderna versioner av iOS för iPhone och iPad.

Du kan även använda Bilder för att utföra grundläggande efterbehandling på bilder, för att dela dina bilder med andra användare via nätet, för att köra bildspel med datorn samt för att beställa personliga vykort, papperskopior, fotoböcker och almanackor med dina bilder.

Programmet Bilder ger dig bra överblick över bilder på datorn och dina mobila enheter.

Programmet Bilder hanterar dina bilder via en eller flera biblioteksfiler som skapas genom att du importerar bilder från dina mobila enheter, kameror eller mappar på datorn. En biblioteksfil kan innehålla tusentals bilder som via länkar refererar till originalfilerna.

Bilder skapar kopior av äldre biblioteksfiler som tagits fram med programmen iPhoto och Aperture. Du kan därför arbeta vidare även med dessa program. Om du har flera olika biblioteksfiler så kan du välja bland dem genom att hålla ner tangenten Alt när du öppnar programmet Bilder.

Bilder kan hantera flera olika bibliotek med bilder och filmer.

Bläddra bland dina bilder via vyn Bilder

Programmet Bilder har fyra olika vyer benämnda Bilder, Delade, Album och Projekt. Vyn Bilder används för att bläddra igenom dina bibliotek och hitta önskade bilder. Du kan här välja att presentera bilderna på tre olika sätt. Den mest detaljerade visningen benämnd Ögonblick visar bilder grupperade efter datum och om möjligt även plats för fotografering (kräver GPS i kameran). Visningen benämnd Samlingar grupperar bilder från flera närliggande datum och från olika platser. Med visningen År presenteras små miniatyrer av alla bilder från flera år samtidigt.

Du ändrar visning genom att klicka på knapparna med pilar uppe till vänster hos programmet. Du kan även bestämma storleken hos de visade bilderna genom att dra i reglaget bredvid knapparna.

För att visa en bild i full storlek dubbelklickar du på miniatyren. Du kan sen zooma in eller ut via storleksreglaget uppe till vänster hos programmet. Om din dator har en tryckkänslig styrplatta så kan du även zooma och panorera med denna. För att komma tillbaka till miniatyrvisningen klickar du på bakåtpilen uppe till vänster.

Visning med metoden Ögonblick erbjuder detaljerad information om både datum och plats för fotografering. Sidofältet till vänster har här dolts för att ge mer plats för bilder.

Organisera dina bilder via Album

I stora bildsamlingar blir det lättare att hålla ordning om du skapar Album som grupperar bilder via gemensamma egenskaper. Börja med att ta fram fliken Album. Programmet visar då symboler för ett antal automatiskt genererade album. Vilka symboler som visas beror på karaktären och innehållet hos din bildsamling. Albumet Alla bilder visas alltid och om du aktiverat funktionen Bildström hos dina mobila iOS-enheter så visas albumet Min bildström med alla bilder som synkroniserats via molnet. Om några av dina bilder innehåller ansikten så skapas även ett album Ansikten med dessa bilder. Albumet Senaste import visar alla bilder som du nyligen hämtat in till programmet.

För att skapa egna album högerklickar du någonstans i ett tomt område hos fönstret och väljer kommandot Nytt album. Programmet visar då en dialogruta där du namnger ditt nya album. För att lägga till bilder till ett album växlar du till fliken Bilder, markerar önskade bilder, klickar på knappen med symbolen + i övre delen av fönstret och väljer Album i menyn som då visas. Programmet öppnar då en dialogruta där du väljer önskat album.

Om du dubbelklickar en albumsymbol så presenteras alla bilderna som hör till detta album. För att på nytt ta fram överblicken över alla album klickat du på fliken Album igen.

Album hjälper dig att få överblick och hitta rätt i stora bildsamlingar.

Importera bilder till ett bibliotek

När du ansluter en mobil enhet, en digitalkamera eller en kortläsare till USB-porten på datorn så visas en femte flik benämnd Import hos programmet. Om du väljer fliken Import så visas ett fönster med alla bilder och filmer hos den anslutna enheten. Du kan då välja att importera allt på enheten via knappen Importera alla nya objekt eller markera vissa objekt via klickning (bockas för med blå bock) och använda knappen Importera markerade. Alla de valda objekten importeras då till det aktuella biblioteket hos programmet.

Se upp med alternativet Radera objekt efter import eftersom de importerade bilderna då tas bort från den anslutna enheten!

Det går även att importera objekt via kommandot Arkiv-Importera och därefter navigera till önskad skivenhet och mapp.

De förbockade bilderna hos en ansluten iPhone skall importeras till programmet Bilder.

Efterbehandla bilder

Om du önskar efterbehandla en bild börjar du med att dubbelklicka dess miniatyr så att den öppnar sig i full storlek. Klicka därefter på knappen Redigera uppe till höger. Bilden visas då med svart omgivning och du får tillgång till sex knappar med olika funktioner för efterbehandling nämligen Förbättra, Rotera, Beskär, Filter, Justera och Retuschera.

Knappen Justera erbjuder ett stort antal inställningar för Ljus, Färg och Svartvit. Du får fram fler möjligheter genom att klicka på triangeln som visas när du pekar uppe till höger hos de olika inställningarna.

Du kan när som helst återställa en bild till sitt ursprungliga skick via knappen Återgå till original.

Exempel på korrigering av Exponering och Skuggor hos den valda bilden.

Dela dina bilder via nätet

Programmet Bilder erbjuder flera möjligheter att dela med dig av dina bilder till kollegor via nätet. Börja med att markera önskade bilder och klicka därefter på delningsknappen uppe till höger hos programmet. I menyn som då visas kan du välja delning via Facebook och Flickr men även alternativet iCloud-bilddelning. Om du väljer iCloud-bilddelning så skapar programmet ett album med de markerade bilderna. I dialogrutan som visas namnger du albumet och matar in mejladresser till de kollegor som du vill dela bilderna med.

Om du bockar för alternativet Offentlig webbplats så kan alla komma åt bilderna via den av programmet föreslagna webbadressen.

Alla som känner till den visade webbadressen kan ta del av dina delade bilder.


Presentera dina bilder via olika Projekt

Under fliken Projekt visas olika typer av presentationer som du tagit fram för dina bilder. Som exempel på projekt kan nämnas bildspel med datorn, vykort, papperskopior, fotoböcker och kalendrar. Du kan beställa utskrift av enstaka exemplar hos olika tryckerier som programmet skickar underlag till.

För att skapa ett projekt markerar du önskade bilder, gärna via ett album, och klickar på knappen med symbolen +. Programmet visar då en meny där du kan välja bland olika projekt.

Beroende på typ av projekt så bygger du via programmets olika inbyggda mallar upp färdiga layouter med de utvalda bilderna. Projekten sparas som var sin symbol under fliken Projekt så att du vid behov kan redigera informationen i framtiden.

Så här skapar du ett bildspel för de utvalda bilderna. Vid visning kan du använda olika övergångar, spela musik och bestämma önskad visningstid.

Projektet Kalender låter dig skapa en personlig almanacka för valfritt år med dina egna bilder. Du kan antingen beställa utskrift via programmet (195 kr per ex för A3) eller skapa en PDF-fil för egen utskrift.

Exempel på A3-kalender framtagen på mindre än en timme med hjälp av de inbyggda mallarna hos programmet.

Det var allt för den här gången. Nästa nyhetsbrev kommer i mitten av juni.


© 2015 www.programsupport.se